ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Sunday, August 4, 2013

၈၈၈၈ - ေငြရတု အတြက္ သ၀ဏ္လႊာ -               
               
                 ၈၈၈၈ - ေငြရတု အတြက္ သ၀ဏ္လႊာ - 
      
၈၈၈၈လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီး၏အသီးအပြင့္ကိုတိုက္ရိုက္ခံစားရသည့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္ဦး အေနႏွင့္၈၈၈၈ လႈပ္ရွားမႈႀကီး၏ ေက်းဇူးသစၥာကို ေလးနက္စြာ သတိရေသာအားျဖင့္ ဤထူးျမတ္ ေသာ အခါသမယတြင္ ၈၈၈၈ လႈပ္ရွားမႈႀကီး အတြင္း က်ဆံုးခဲ့သူမ်ား၊ ထိုေနာက္ ေထာင္ထဲ၊ေတာထဲ တြင္အ သက္ ေပးခဲ့သူမ်ား၊ ဘ၀ေတြ ပ်က္ယြင္းရသူမ်ားကို ဦးညႊတ္အေလးျပဳ လိုက္ပါသည္။
၈၈၈၈လႈပ္ရွားမႈႀကီးသည္ ျမန္မာအစိုးရေအာက္တြင္ ျမန္မာမ်ားသည္လည္းအဖိႏွိပ္ခံေနရေၾကာင္းကို တိုင္းရင္းသားညီအကိုလူမ်ိဳးမ်ားအားသိေစလိုက္ေသာတန္ဖိုးႀကီးသည့္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ကို ေပးခဲ့ပါသည္။ဤ အျမင္ေၾကာင့္ပင္လူသူမသိျဖစ္ေနခဲ့ရသည့္ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးသည္ ေပၚေပၚတင္တင္ လႈပ္ရွား ႏိုင္ခဲ့ရပါသည္။ လူတန္စားတိုက္ပြဲ အျမင္သည္လည္း တစံုတရာေပၚထြန္းလာခဲ့ပါသည္။
လြန္ခဲ့သည္ ၂၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အတက္အက်၊ အျမင့္ အနိမ့္မ်ားရွိသည္ကိုအားလံုးကသံုးသပ္မိမည္သာျဖစ္ပါသည္။ဤသို႔ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းကိုမူအမ်ိဳးမ်ိဳး ေကာက္ခ်က္ ခ်ၾကမည္သာျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ၈၈၈၈ လႈပ္ရွားမႈႀကီး၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို အျပည့္အ၀ မေရာက္ ေသးေၾကာင္း၊ စစ္အာဏာရွင္ အရင္းအျမစ္သည္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနစဲ ျဖစ္သည္ကို အားလံုး သိရွိသေဘာတူၾကမည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။
လက္တဆုတ္စာစစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ သူ႔လက္ေ၀ခံတို႔၏အက်ိဳးစီးပြါးသည္ ဧရာမလူမ်ိဳးစံုျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြါးႏွင့္တိုက္ရိုက္ဆန္႔က်င္ေနသည္မွာအထူးသျဖင့္ ေျမယာႏွင့္စီးပြါးေရးလုပ္ႀကီးမ်ားတြင္ထင္ထင္ရွားရွားေပၚလြင္လ်က္ သားရွိ ေန ေလၿပီ။ထိုျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္မွာ ျပည္သူလူထုကိုအမွန္တကယ္ကိုယ္စားျပဳသည့္အစိုးရတရပ္က သာလွ်င္ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါလိမ့္မည္။၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒႏွင့္ အရပ္၀တ္ လဲထားေသာ စစ္အာဏာ ရွင္အစုိုးရ က ေျဖရွင္းရန္ ဆႏၵေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ အရည္ အခ်င္းေသာ္ လည္း ေကာင္း ရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ လိမ္ညာ လွည့္ဖ်ားမႈမ်ားျဖင့္သာ အဆံုးသပ္ ပါလိမ့္မည္။ တိုင္းျပည္၏ျပႆနာကို အမွန္တကယ္ေျဖရွင္းလိုပါက ႏိုင္ငံေရး ပါတီအဖြဲ႕အစည္း အားလံုးပါ၀င္ေသာ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းသည့္ပါတီ ေပါင္းစံု ကြန္ဖရင့္ေခၚယူၿပီး တိုင္ျပည္၏ အနာဂါတ္ ေျခလွမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္သင့္ပါသည္။
အားကိုးႏိုင္ေသာ အရာမွာ လူထုလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ဆက္စပ္ႏိုင္ေရးသာ ရွိပါ သည္။ၿပီးခဲ့ေသာ မပီသခဲ့သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အမွန္အတိုင္း ရဲရဲသံုးသပ္ၿပီး တိုင္းျပည္၏ အနာဂါတ္ ထြန္း ေျပာင္ေရးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္မည့္ အျမင္မ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုဤအခန္အနားပြဲႀကီးမွညႊန္းဆိုသြားႏိုင္မည္ဟုကၽြႏု္ပ္တို႔ ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးမွ ေတာ္ လွန္ေရး သစၥာျဖင့္ ရိုးသားစြာ ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္း တင္ျပရင္း ႏုတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါသည္။

အဖိႏွိပ္ခံတို႔ ညီညြတၾက။
ဘံုရန္သူကို ၀ိုင္းတိုက္ၾက။
လူထုအစိုးရ မုခ်ေပၚထြန္းရမည္။

ဦးေအးေဆာင္
အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္
ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး။
ေန႔စြဲ - ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ ၊ ၂၀၁၃။


0 comments: