ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Saturday, December 29, 2012

လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္။            
      လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္။
ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၂။
ႏိုင္ငံကို တင္းၾကပ္ေသာ စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ျဖင့္ ႀကီးစိုးေနရာမွ  စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး အင္အားစု မ်ား ၊ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားေၾကာင့္ သန္းေရႊဦးေဆာင္သည့္ စစ္အာဏာ ရွင္တို႔သည္မတရားသည့္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကိုဇြတ္ျပဌါန္းခါကလိန္က်ထားသည့္ ေရြး ေကာက္ ပြဲျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုေသာ တံတိုင္းကို တည္ေဆာက္ၿပီး  ဟန္ျပ ဒီမိုက ေရစီ က်င့္သံုး၍ သူတို႔ ကိုယ္ သူတို႔ကာ ကြယ္လွ်က္ ျပည္သူလူထုကိုလွည့္စားၿပီး ဆက္လက္ ဖိႏွိပ္ရမ္းကား ဗိုလ္က်ၿမဲ ဗိုလ္က် ႀကီးစိုး လွ်က္ ရွိသည္။
 ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လွ်ပ္စစ္မီးရေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ ရခိုင္ျပည္တြင္ ျဖစ္ပြါးေနေသာ အဓိကရုဏ္းမ်ား၊ လက္ ပံ ေတာင္း စီမံကိန္းျပႆနာ၊ လယ္ယာေျမမ်ားကို မတရားသိမ္းယူျခင္းကိစၥမ်ား၊ကခ်င္ျပည္နယ္စစ္ပြဲမ်ား၊ မီဒီယာလြတ္ လပ္ခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ စစ္တပ္ထဲမွလည္းမေက်နပ္မႈမ်ားတပ္ေျပးမ်ားလည္းမ်ားျပားေနျခင္း စသည္တို႔မွာ စစ္အာဏာရွင္ လကၡဏာကို တနည္းတဖံုအားျဖင့္ ေဖၚျပေနခ်က္မ်ား သာျဖစ္သည္။
 လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ရာထူးရာခံ တိ႔ုျဖင့္၎၊ စီးပြါးေရး အခြင့္အလမ္းး မ်ားျဖင့္ ၎၊ဖိႏွိပ္မႈ မ်ားျဖင့္၎၊  လက္ေ၀ခံ လက္ပါးေစတို႔ကို ေမြးခါ ျပည္သူလူထုအေပၚ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ကို ပံုစံေျပာင္း၍ ဆက္လက္လွည့္စားတည္ေဆာက္ေနျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။အခြင့္အေရးႏွင့္မက္လံုးမ်ားေၾကာင့္လည္း ေဖါက္ျပန္ေသာ အေခ်ာင္ သမားမ်ားကို ျမဴဆြယ္သိမ္းသြင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဖိႏွိပ္ေရး ယႏၵယားကို ပိုမိုေမာင္းႏွင္လာေနပါသည္။
ဤအေျခအေနေအာက္တြင္“ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” အရည္ၿခံဳလွ်က္ လက္ေ၀ခံ လက္ပါးေစမ်ား၊ ကရိုနီ မ်ား ျဖန္႔ က်က္ခါ လယ္သမား၏ ေျမယာသိမ္းျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ခလစာအျပည့္အ၀မေပးျခင္း၊ လူ႕အခြင့္ အေရး ခ်ိဳး ေဖါက္ ခံရ ျခင္းတို႔အတြက္ ႀကံ႕ဖြတ္စစ္အာဏာရွင္တို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔က အယံု အၾကည္မရွိ၊ ဆန္႔ က်င္ တိုက္ပြဲ၀င္ သြားမည္။
စစ္အာဏာရွင္ၾကံ႕ဖြတ္တို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္၊သူတို႔၏လက္ေ၀ခံလက္ပါးေစ၊လူထုဆန္႔က်င္ေရး ေဖါက္ျပန္သူ အေခ်ာင္သမားမ်ားတို႔၏လုပ္ရပ္ကိုလည္း ေဖၚထုတ္ဖြင့္ခ်ခါ ဆန္႔က်င္ ရႈတ္ခ်သြားမည္။
လူထုတိုက္ပြဲ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ လမ္းစဥ္ကို အဆက္အစပ္ရွိစြာက်င္သံုးၿပီး စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ တိုက္ ဖ်က္ ေရး လႈပ္ရွားမႈကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖၚ က်င့္သုံးသြားမည္။
ႀကံ႕ဖြတ္စစ္အာဏာရွင္ ဖိႏွပ္မႈသည္ ေလွ်ာ့မသြားဘဲ ပံုစံေျပာင္းဖိႏွိပ္မႈသာျဖစ္ေနသျဖင့္ ႀကံ႕ဖြတ္စစ္အာ ဏာရွင္တို႔ႏွင့္ေစ့စပ္နားလည္မႈယူျခင္းသည္စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ကိုသက္ဆိုးရွည္ေစရန္အားေပးရာက်ေသာ  ေၾကာင့္ မျပဳလုပ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။
ျပည္သူလူထုတို႔၏အားသည္ စုစည္းမႈအားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈကို မဆို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် တပ္ ေပါင္းစုအသြင္ျဖင့္ လႈပ္ရွားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္၊ သီးျခားအခြင့္အေရးႏွင့္ တကိုယ္ေကင္းဆန္မႈကို ရန္သူ သည္ အႀကီးအက်ယ္ အျမတ္ထုတ္ေနေၾကာင္း အေလးအနက္သိထားသင့္ေပသည္။
ျပည္တြင္းရွိလယ္သမားမ်ားအလုပ္သမားမ်ား၊သံဃာမ်ား၊ဆင္းရဲသားမ်ား၊ ျပည္သူ႕ဘက္သားတပ္မ ေတာ္သားမ်ားသည္ သူတို႔၏ ဘ၀ရပ္တည္ေရး၊ တရားေသာ အခြင့္အေရး၊ စစ္မွန္ျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အတြက္လႈပ္ရွားတိုက္ပြဲ၀င္ေနျခင္းကို၎၊စစ္အာဏာရွင္စံနစ္အားလက္နက္ကိုင္ဆန္က်င္တိုက္ပြဲ၀င္ ေနၾကေသာ KIO, SSPP, PSLF စသည့္ တိုင္းရင္း သားညီအကို မ်ားကို ၎၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ နည္းမ်ိဳး စံုျဖင့္အျပန္အလွန္ အားေပး ေထာက္ခံၾကရမည္။
စစ္အာဏာရွင္ႀကံ႕ဖြတ္တို႔သည္ သူတို႔၏ ၾကမ္းၾကဳပ္ေသာ စစ္အာဏာ ေရရွည္တည္တန္႔ေရးအတြက္ အ ကြက္ ခ် လုပ္ ေဆာင္ေနခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူခြင့္အေရးကို ပီပီျပင္ျပင္ ခံစား ႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ အက်င့္ႏွင့္ လုပ္ရပ္တို႔ကို လူမႈေရးနယ္ပယ္၊ စီး ပြါးေရးနယ္ပယ္၊အႏုပညာနယ္ပယ္မွအစဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ၀င္မွသာရရွိခံစားႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္းတိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္လိုက္ပါသည္။
စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ၾက။
လူထုအစိုးရ မုခ်ေပၚ ထြန္းရမည္။

ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး
ၿမိတ္ထားး၀ယ္ညီညြတ္ေရးတပ္ဦး

Monday, December 3, 2012

လက္ပံေတာင္း စီမံကိန္းကို ကာကြယ္သူတို႔သည္ အမ်ိဳးသားသစၥာ ေဖါက္မ်ားအျဖစ္ တြင္ရစ္လိမ့္မည္။လက္ပံေတာင္း စီမံကိန္းကို ကာကြယ္သူတို႔သည္ အမ်ိဳးသားသစၥာ ေဖါက္မ်ားအျဖစ္ တြင္ရစ္လိမ့္မည္။
လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းသည္ မသမာေသာ စီမံကိန္းတခုျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ိန္ၾကာေလ အပုတ္ နံ႔ ေပၚေလ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုတို႔က စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ကို ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ စီးပြါးေရးပိတ္ဆိုမႈကို ေဖါက္ထြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္အာဏာရွင္စစ္ဗိုလ္တို႔သည္ ရ ရာေစ်းျဖင့္ တရုတ္တို႔ထံ လက္ပံေတာင္း ေတာင္တန္းကို ေရာင္စားေတာ့သည္။ ဤသည္ကို အေပါင္ ဆိုင္ဖြင့္စားတတ္ေသာ တရုတ္တို႔ ဥာဏ္ျဖင့္ တရုတ္ဘက္က အျမတ္ထုတ္ေတာ့သည္။ မူးယစ္ေဆး စြဲေနသူကဲ့သို႔ျဖစ္ေန ေသာ စစ္အာဏာရွင္ စစ္ဗိုလ္တို႔သည္လည္း ေဆးအျပတ္ မခံႏိုင္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈ၊အမ်ိဳးသားလကၡဏာ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြါး တို႔ကို မျမင္ေတာ့ဘဲ သူတို႔ရွင္ သန္ေရးအတြက္ တိုင္းျပည္ပိုင္၊ လူထုပိုင္ ရတနာ သိုက္တို႔ကို ရရာေစ်းႏွင့္ ေရာင္း စားအျမတ္ ထုတ္ေတာ့သည္။ ဤသည္မွာ လက္ပံေတာင္းျပႆနာ၏ အရင္း အျမစ္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေတာ့သည္။
အႏွစ္သာရမွာ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ဆိုးျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသူမွာ အျမတ္ရေရး တခုကို သာၾကည့္လွ်က္ကမၻာက၀ိုင္းပယ္ထားသည့္ရက္စက္ေသာစစ္အာဏာရွင္ကိုအားေပးသည့္တရုတ္ေပၚလစီျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ႏွစ္ခုလံုးကိုကၽြန္ုပ္တို႔ ျပည္သူမ်ားဆန္႔က်င္ၾကရမည္။အာဏာရမက္ျပင္းထန္ၿပီး၊ႀကီးမား ေသာ ျပစ္မႈတို႔ကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္တို႕သည္ သူတို႔အာဏာတည္ၿမဲေရး အလို႔ငွါ ဘိုးဘြားပိုင္ လူထုပိုင္ တိုင္းျပည္ရတနာတို႔ကို ခိုး၀ွက္ေရာင္းစားျခင္း အမႈ၊သူခိုးပစၥည္းလက္ခံမႈဆိုသည့္အမႈမ်ိဳးသာျဖစ္ေတာ့သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔က ထိုအေျခအေနကို ရွင္းရွင္းသိျမင္ခါ ေျဖရွင္းဖို႔အေရးႀကီးလွသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔ျပည္သူကို ဖိႏွိပ္လွ်က္ မိမႏိုင္ ၊ ဖမႏိုင္ စစ္အာဏာရွင္ တို႔လုပ္ရပ္ကိုကား အားေပးေထာက္ခံရန္လံုး၀မရွိပါ၊ အကယ္ သာ  ယေန႔ အေျပာင္းအလဲသည္ စစ္မွန္သည့္ ေတာ္လွန္တခုျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ၿပီးခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္တို႔ လုပ္ခဲ့ သမွ်ကို ဘာမွ အာမခံစရာမရွိပါ၊ အခုေတာ့ေတာ္လွန္ေရးမဟုတ္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ယခင္ စစ္အာဏာရွင္တို႔ လုပ္ခဲ့ သမွ် မေကာင္းမႈတို႔ကို အေကၽြးဆပ္ ကၽြန္ခံရေတာ့မည့္ပံု ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကားတရုတ္တို႔၏အဖမ္းအဆီးအခ်ဳပ္အေႏွာင္ကိုခံေနရသူမ်ားမဟုတ္သလိုဤမွ်ေသာ ေငြေၾကးသည္ ႏိုင္ငံ့အတိုင္းအတာအရ တရုတ္လိုစီးပြါးေရး ေတာင့္တင္းသည့္ တိုင္းျပည္ဆိုလွ်င္ ပို၍ပင္မႈလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုေၾကာင့္ ေငြေၾကး ကိစၥသည္ အေရးပါလွသည္မဟုတ္။
တရုတ္၏ေပၚလစီမွာ “ေၾကာင္ျဖဴ ေၾကာင္မဲ အေရးမႀကီး ၾကြက္ ခုတ္ဖို႔သာ လိုတယ္။” ဆိုတဲ့ သူတို႔ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြါး အေပၚမူတည္တဲ့ ေပၚလစီျဖစ္ရာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါး ကို သာ အာရံုစိုက္ဖို႔သာလိုေတာ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားျပည္သူလူထုမ်ား ဘယ္လိုသေဘာထား ရွိၾကသည္။ ဘယ္ လို အက်ိဳးစီပြါး ပိုမိုရရွိခံစား ရမည္ဆိုတာကိုသာ အေလးထားစဥ္းစားဖို႔လိုပါသည္။
လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းကား မသမာတဲ့ စီးပြါးလုပ္ငန္းမႈတခုျဖစ္ဆသာေၾကာင့္ ရပ္ကိုရပ္မွ ျဖစ္ေတာ့မည္။ မတရားလုပ္ရပ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ ရပ္သူရြာသားမ်ား၏ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ဘ၀မ်ားစြာ ပ်က္ သုဥ္း ေနခဲ့ရကာ လူထုမ်ား၏ ေရရွည္ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ မႈမ်ားကို အျပင္းအထန္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္က သက္ ေသျဖစ္ ေတာ့ သည္။
သံဃာမ်ားဦးေဆာင္သည့္ သပိတ္စခန္းမ်ားကို မီးရိႈ႕တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္သည့္ ႀကံ႕ဖြတ္အစိုးရလုပ္ရပ္က လည္း တိုင္းျပည္တ၀ွမ္းရွိ လူထု မ်ားေရွ႕တြင္ မျမင္ရက္ မၾကားရက္စရာမ်ား အျဖစ္ သမိုင္းမွာ ထင္က်န္ေနသလို ေျပေပ်ာက္ ေတာ့မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ယခင့္ယခင္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသား ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္တခု ျဖစ္သြားရျပန္ပါသည္။
ႀကံ႕ဖြတ္သမတရံုး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းကေျပာေသာ “ တရုတ္ကိုေၾကာက္ေနရတယ္။” ဆိုတဲ့ စကားက လည္း ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဂုဏ္သိကၡာကို တစမက်န္ထိခိုက္ေစခဲ့တာေၾကာင့္ လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းျ ပႆနာသည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေရးအတြက္ ႀကီးမားစြာ ထိခိုက္မႈႀကီး ျဖစ္ေနသည္မွာ ထင္ရွားလွသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုဆႏၵႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြါး ၊ အမ်ိဳးသား ဂုဏ္သိကၡါ နဲ႔ ဇာတိမာန္တို႔ကို  ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဤလက္ပံေတာင္း စီမံကိန္းကို ရပ္တန္႔ရန္လိုအပ္လွပါသည္။ ဆက္ လက္ လုပ္ ေဆာင္လို္သူမ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖၚလိုသူမ်ားသည္္ အမ်ိဳးသားသစၥါေဖါက္မ်ား၊ စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ကို ကာကြယ္သူမ်ားအျဖစ္သာ တြင္က်န္ရစ္ေပေတာ့မည္။
အမ်ိဳးသားဂုဏ္၊အမ်ိဳးသားအက်ိဳး၊ လူထုအက်ိဳးကို ကာကြယ္ၾက။
လူထုအစိုးရ ေပၚထြန္းရမည္။
ဦးေအးေဆာင္
ဒီဇင္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၂။