ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Sunday, July 29, 2012

ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး ၏ ထုတ္ျပန္ေက်ညာခ်က္။


ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး  ထုတ္ျပန္ေက်ညာခ်က္။
ျမန္မာျပည္တ၀ွမ္း လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို စစ္တပ္ႏွင့္ ကုမၸဏီ အမည္ခံ ႀကံ႕ဖြတ္ စစ္အာဏာရွင္ လက္ပါးေစ လက္ေ၀ခံမ်ားကမတရားသိမ္းယူျခင္းကိုကၽၽြႏု္ပ္တို႔ ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ ေရး တပ္ ဦးမွ ျပင္းထန္စြာဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ပါသည္။
ႀကံ႕ဖြတ္စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ လက္၀ါးႀကီး အုပ္စစ္ပေဒသရာဇ္ စံနစ္ကိုႏိုင္ငံေတာ္ဆိုေသာ စကားလံုးအကာအကြယ္ျဖင့္ က်င့္သံုးေနေပရာ ျမန္မာျပည္၏ လူဦးေရ ၇၅ % ရွိေသာ လယ္သမားမ်ား၏ ဘ၀ရပ္တည္မႈျဖစ္သည့္ လယ္ေျမတို႔ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားလိမ္လည္ေကာက္က်စ္မႈမ်ား လက္နက္ကိုင္ၿခိမ္းေျခာက္ မႈမ်ား ျဖင့္ သိမ္းယူေနသည့္အျပင္ လယ္သမားမ်ားကို လယ္ ကၽြန္ဘ၀ သို႔ တြန္းပို႔ ေန ေပသည္။ လယ္သမားတို႔ ဘ၀မ်ား က်ိဳးေက် ပ်က္သုဥ္းေနသည္။ အလုပ္လက္မဲ့ စားရမဲ့ ေသာက္ရမဲ့ မ်ား၊ ျဖစ္လာႀကရသည္။ အိမ္းနီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔  ခိုး၀ွက္ထြက္ေျပးခါ တရားမ၀င္ အႏွိမ္ခံ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ျပင္းထန္ေသာ ေသြး စုတ္ ဖိႏွိပ္မႈကို ခံေနႀကရသည္။ 
ျပည္သူြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးသည္လယ္လုပ္သူလယ္ ပိုင္ေရးမူကို အခိုင္အမာကိုင္စြဲခါ  လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ႀကံ႕ဖြတ္ စစ္ပေဒသရာဇ္ကိုတိုက္ဖ်က္ၿပီး  ေသြးစုတ္ဖိႏွိပ္မႈ ေအာက္မွ လယ္သမားမ်ား လြတ္ ေျမာက္ေရးအတြက္  လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲအပါအ၀င္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို က်င့္သံုးေနေသာ အဖြဲ႕ ျဖစ္ပါ သည္။
ယခုကဲ့သို႔ႀကံ႕ဖြတ္စစ္အာဏာရွင္ ေအာက္တြင္အလူးအလွိမ့္ဖိႏွိပ္ေသြးစုတ္ခံေနရေသာလယ္သမား မ်ားအတြက္ ဟန္ျပမဟုတ္ဘဲ ေျမယာျပန္လည္ရရွိ ေစေရးအတြက္အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူအားလံုးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကႀကံ႕ဖြတ္စစ္အစိုးရကို ျပတ္ျပတ္သားသားဆန္႔က်င္ၾကရန္တိုက္တြန္းပါသည္။ႀကံ႕ဖြတ္စစ္တပ္ တြင္းမွ ေတာင္သူ လယ္သမားသားသမီး စစ္သားမ်ားသည္လည္း မိဘ လယ္သမားမ်ားအေရးအတြက္  အေလးထား တိုက္ပြဲ ၀င္ သင့္ေပသည္။
လယ္သမားမ်ားအေရးအတြက္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ဆရာစံကို္ ျမန္မာျပည္တြင္ ယေန႔ျပန္လည္ သတိ ရအပ္သည္။ လူမ်ိဳးတူသည္ ျဖစ္ေစ မတူသည္ျဖစ္ေစ ဖိႏွိပ္မႈေသြးစုတ္မႈ မတရားအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔ရွိေနသမွ် ကာလပတ္လံုး အဖိႏွိပ္ခံတို႔ကို ဆက္လက္ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္ၿပီး ေအာင္ပြဲဆင္ၾကရသည္မွာ လူ႕သမိုင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးယံုျဖင့္ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါ။ ဖိႏွိပ္သူတို႔ကို အားေပးရာ က်ပါသည္။
ႀကံ႕ဖြတ္စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ လွည့္စားမႈေအာက္တြင္ အခ်ိန္ကုန္ လူပန္းမျဖစ္ေစဘဲ လယ္သမား အခြင့္အေရး အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ျပင္းထန္ထိေရာက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားျဖင့္ အလုပ္ သမားလယ္သမားတို႔၏ အစစ္အမွန္ လူထုအစိုးရကို တည္ေဆာက္ထူေထာင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ ျပည္သူ႕လြတ္ ေျမာက္ ေရးတပ္ဦးမွ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္လိုက္သည္။
လယ္လုပ္သူလယ္ပိုင္ရမည္။
ေအာင္ပြဲကို တိုက္ယူၾက။
လူထုအစိုးရ မုခ်ေပၚထြန္းရမည္။

ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး။
ဇူလိုင္ ၃၀ ၂၀၁၂


Monday, July 9, 2012

သမရိုးက် ရိုးရာေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအတြက္ ေဆးခါးတခြ­က္


သမရိုးက် ရိုးရာေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအတြက္ ေဆးခါးတခြ­က္
ျပႆနာေလာင္စာေတြမ်ားေနတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ ဆႏၵျပပြဲတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚ အဓိကရုဏ္းေတြ တိုက္ပြဲရိုက္ပြဲ ေတြျဖစ္ေနတာဟာသိပ္ထူးျခားတာမဟုတ္သလိုျဖစ္လာေနတယ္။ ျပႆနာရဲ႕ဇစ္ျမစ္ကိုလည္း တူးဆြ ေဖၚ ထုတ္ ႏိုင္ ေလာက္ ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းလည္းအားနည္းေနေတာ့ ျဖစ္ရပ္ဟာ ျဖစ္ရပ္ အျဖစ္ သာရွိၿပီး ပကတိ အေၾကာင္းရင္းေကာက္ခ်က္ကို  မထုတ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကေတာ့ဘူး။ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားေတြနဲ႔လူထုေတြရဲ႕ ေရးကို ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေအာင္မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾက ျခင္းဘဲ။ ေျမသိမ္းခံရတာကို ျပန္ရဖို႔ ဘဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ခေတြ တိုးေပးမယ္ေျပာၿပီး မရတာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပစ္ခတ္မႈေတြ ရပ္မယ္ေျပာၿပီး မရပ္တာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒါေတြ က အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စံနစ္ရဲ႕ ေဖါက္ျပန္တာကို ျပတာ၊ မပီျပင္တာကို ျပတာပါဘဲ။
အုပ္ခ်ဳပ္စံေရးနစ္မေကာင္းမြန္ ေနတုန္းကာလမွာလူထုအေနနဲ႔ဘ၀လံုျခံဳေရးနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြက မေရမရာရွိေနမွာအမွန္ပါဘဲ။ဒီအေျခအေနေတြကို ေထာက္ရႈၿပီး ေတာ္လွန္ေရး ေတြကိုလုပ္လာၾကတာက ျမန္မာျပည္မွာ ဆရာစံေခတ္ က စတယ္လို႔ ေယဘုယ် ေျပာႏိုင္မွာပါ။ အခုထိလည္းေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈက အားနည္းေနသည့္တိုင္ရွိတုန္းပါဘဲ။ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ သူ႔ေခတ္နဲ႔သူ၊ေတာ္လွန္သူေတြက သေဘာတ ရား ေတြ လမ္းစဥ္ေတြခ်လုပ္ၾကတာခ်ည့္ပါဘဲ
ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ လမ္းစဥ္ေတြခ် ၾကေပမဲ့ သေဘာတရားကမရွိၾကဘူး၊ လူႀကိဳက္မ်ားေရး၊ ႀကီးပြါး ေရးစာနာေရးလူ႕အခြင့္အေရး၊ဒီမိုကေရစီေရးဆိုတာေတြနဲ႔လံုးလည္ခ်ာလည္လိုက္ရင္း  ႏိုင္ငံေရးသေဘာ တရားမွာ အရင္းရွင္စံနစ္နဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ စံနစ္သာရွိတာကို ရွင္းရွင္း မေျပာၾကဘူး၊ မေျပာၾကရတဲ့ အေၾကာင္း အခ်က္ေတြ ရွိမယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ နားလည္ထားေပမဲ့  မရွင္းျပတာကို က တာ၀န္မကင္း သလို ျဖစ္ေန ေတာ့တယ္။ သိသိခ်ည္းနဲ႔ အက်ိဳးစီပြါး အရထိခိုက္မွာစိုးလို႔ မေျပာသာ မဆိုသာတဲ့ လူေတြကို ကၽြန္ေတာ္ က ထပ္မရွင္း ျပလိုေသာ္လည္း မသိေသးတဲ့ မသိရွာတဲ့ လူငယ္ေတြ၊ ေလ့လာႏိုင္ အားခ်ိုဳ႕ငဲ့သူေတြ ပိတ္ပင္ တားဆီးခံထားရသည့္သူ ေတြ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ဥာဏ္မွီသေလာက္က်ိဳးစား ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။
အရင္းရွင္စံနစ္နဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္စံနစ္ကို အရပ္သားစကားနဲ႔ ေျပာရရင္ အတၱ နဲ႔ ပရ လို႔ဆိုျပန္ရင္ လည္း အဘိဓမၼာသိပ္ဆန္ေလမလား မသိဘူး၊ ဒီေတာ့တကိုယ္ေကာင္း၀ါဒနဲ႔အမ်ားေကာင္းစားေရး၀ါဒလို႔ဘဲ ေျပာၾကပါစို႔။ ဒီေနရာမွာ အရင္းရွင္စံနစ္ကို တကိုယ္ေကာင္း၀ါဒ ကြန္ျမဴနစ္၀ါးကို အမ်ားေ ကာင္း စားေရး၀ါဒလို႕ ဆိုေတာ့ အျငင္းပြါး စရာ အခ်က္အလက္ေတြ ေပၚလာမွာ ရွိမွာေသခ်ာပါတယ္၊ ဒါေတြကို ဒီမွာ ဦးစားမ ေပးေသးဘဲ   ေယဘုယ် စံနစ္ၾကီး ႏွစ္ခု ကို သိသာေစခ်င္လို႔ တင္ျပတာပါ၊ ဒါက ဒီေန႔ ျမန္ မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးကို ခ်ဥ္းကပ္ရာမွာ လြယ္မယ္ထင္လို႔ပါ။
ျမန္မာျပည္မွာ ႀကီးစိုးေနတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြ လုပ္ခဲ့တာ လုပ္ေနတာေတြက စစ္အာဏာကို ကာကြယ္ဖို႔စစ္အာဏာရွင္လက္ေဟာင္းလက္သစ္ေတြသူတို႔အေပါင္းပါေတြ ေကာင္းစားေရးဘဲ ျဖစ္ေနတာ ကို ေယဘုယ်ေတြ႕ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ တကိုယ္ေကာင္း၀ါးဒသမားေတြပါဘဲ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က  သူတို႔နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္လုပ္မလား သူတို႔လိုလုပ္မွလားကိုယ့္ကိုယ္ကို ကိုယ္ေမးရမွာဘဲ သူတို႔လို တကိုယ္ေကာင္း၀ါဒ တကို္ေတာ္ေကာင္းစားေရးကို လုပ္ခ်င္ရင္သူတို႔နဲ႔ ေပါင္း သင့္တယ္၊ သူတို႔ကို ဆန္က်င္မယ္ အမ်ားေကာင္းစားေရး လူထုေကာင္းစားေရး လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ မေပါင္းရ ဘူး ေျဗာင္ဆန္႔က်င္ ရမယ္။
ေလာက ႀကီးက ဒီေလာက္ရွင္းတာတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ သူတို႔ကလည္း သူတို႔ေကာင္းေၾကာင္း ၀ါဒျဖန္႔မယ္၊ ဆန္က်င္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြကလည္းကၽြန္ေတာ္ တို႔ေကာင္းေၾကာင္း၀ါဒျဖန့္မွာဘဲ အဲဒီ၀ါ ဒျဖန္ တာ ေတြကို ရွင္းလင္းျပရတာကို က ၊ဆန္႔က်င္ဘက္ကို တိုက္ဖ်က္ ရတာကိုက အလုပ္ႀကီးတခုေပါ့။ ဒါကိုအေတြးအေခၚတိုက္ပြဲလို႔ေခၚတယ္။ဒီအေတြးအေခၚတိုက္ပြဲထဲမွာဘဲသန္မာလာသူေတြရွိသလိုက်ဆံုးၿပီး ဘက္ ေျပာင္း သြားတာေတြ ရွိေတာ့တာဘဲ။  အေတြးအေခၚတိုက္ပြဲ ရွိမွန္းမသိေတာ့ သူမ်ား အေတြး အေခၚ ေတြက ကိုယ္ လူေတြဆီ ၀င္လႊမ္းမိုးၿပီး ကိုယ့္သူေတြ မီးခိုးဇံုးထဲေရာက္သလို ဘာမ် မျမင္ႏိုင္ဘဲ ဘယ္သြား လို႔ဘယ္ လာ၊ ဘယ္ခ်ိန္လို႔ ဘယ္ပစ္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနတတ္ေတာ့ ဒါကဒီေန႔ ႏိုင္ ငံေရးျမင္ကြင္းပါဘဲ။
ေတာ္လွန္ေရးဆိုတဲ့ စကားကို ၾကားရတာၾကာလို႔ အဓိပၸါယ္ မရွိျဖစ္သြားတာလား၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ဆိုတာမ်ားလို႔ ဟုန္သြားတာလား လွည့္စားသူေတြဘက္က ေတာ္လြန္းလို႔ လားေတာ့့ မသိ ဒီေန႔လုပ္ေန တဲ့ ျမန္မာျပည္က ေတာ္လွန္ေရးေတြဟာသာမရိုးက်ရိုးးရာေတာ္လွန္ေရးလို ျဖစ္ေနတာကို၀မ္းနည္းဖြယ္ေတြ႕ေနရ တယ္။ အဖြဲ႕နံမည္တခု၊ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ေပၚ မွီတည္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသလိုပါဘဲ။ လမ္းစဥ္နဲ႔ အေတြး အေခၚကို ထည့္မ တြက္ၾကဘူး၊ ဒီေတာ့ ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္ အျမင္၊ ပါတီဂိုဏ္းဂဏနဲ႔ လူမ်ိဳးေရး အျမင္ကေနမတက္ၾကေတာ့ဘူး။ဒီလိုျဖစ္ၾကေတာ့ရန္သူစစ္အာဏာရွင္တို႔ရဲ႕ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္သည့္အျမင္ကသာ  လႊမ္းမိုး အသာစည္းရ သြားေတာ့တယ္။
ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္ဖို႔၊ သီးျခားအေရးသာအေလးထားဖို႔  အလုပ္ရွင္ေတြက အၿမဲအားေပးပါတယ္၊ မစုေပါင္း တဲ့ အလုပ္သမား ဟာ ဘာမွ အားမရွိ၊ အေလးထား၊မႈေလာက္စရာ မဟုတ္မွန္း အလုပ္ရွင္ေတြ ကသိပါတယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြကလည္း ဒီနည္းအတိုင္းဘဲ က်င့္သံုးပါတယ္။ ဒါဟာရိုးေနတဲ့ နည္းျဖစ္ေပမဲ့ ဘာမွ မသိေသးတဲ့ ေနာက္ေပါက္ေတြကို  သစ္လြင္တဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔ ဖံုးေတာ့လည္း ဆန္းသလိုျဖစ္ေန ခဲ့တာပါ။
စစ္အာဏာရွင္လႊမ္းမိုးမႈကတုိင္းျပည္မ်ာရွိေနတယ္။ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြကလည္း ေလွ်ာ့ပါးတယ္မရွိ၊ စီပြါးေရးမက္လံုးေတြနဲ႔တကိုယ္ေကာင္းသမားေတြကို ျမဴဆြယ္အသံုးခ်ေနပါတယ္။ႏိုင္ငံတကာကကိုယ္က်ိဳူး ရွာစီးပြါးေရးသမားေတြက လည္း အားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေၾကာ္ျငာေပးေတာ့ ဟုတ္သလိုလို ျဖစ္ေမေပမဲ့  ဖိႏွိပ္မႈေတြရ ထူးမျခားနားရွိေနေတာ့ ေတာ္လွန္ေရး အသြင္ေဆာင္လာမည့္လႈပ္ရွားမႈေတြက ရွိေနဦးမွာ ဘဲ။ သမရိုးက် ရိုးရာေတာ္လွန္ေရး အဆင့္ကေန ေခတ္မွီ ထက္မ်က္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရး အဆင့္ကို တက္လွမ္းဖို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပခံုးေပၚ က်လာတဲ့ တာ၀န္ဘဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ကို တိုက္ဖ်က္ၾက။
စစ္မွန္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးကို ေဖၚေဆာင္ၾက။

ဦးေအးေဆာင္
ဇူလိုင္ ၂၀၁၂။