ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Wednesday, April 15, 2015

UWSA - ဖိတ္စာ စာရင္းနဲ႔ ပတ္သက္၍UWSA - ဖိတ္စာ စာရင္းနဲ႔ ပတ္သက္၍

၁၄၊ ၄ ၊ ၂၀၁၅ - FB ေပၚက ရတဲ့ စာ - ဘယ္ေလာက္ Reliable ျဖစ္မျဖစ္ေတာ့ မသိရေသးပါ - ဆိုေသာ မွတ္ခ်က္နဲ႔ အတူ - UWSA မွာ က်င္းပမည့္ အစည္းအေ၀း ဖိတ္သည့္ စာရင္း ဆိုတာကို အေျခခံၿပီး စဥ္းစားမိသည္မွာ - UWSA သည္ UNFC ကို ခြဲလိုက္တာပါ။ ဒီအလုပ္က ရန္သူကလုပ္ခ်င္သည့္အလုပ္ပါ။ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေျခခံၿပီး ဖိတ္ေခၚပံုရပါတယ္။ ဒါကသူ႕အတြက္ ေနာင္အကာအကြယ္ရေရးကို ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဖိတ္မခံရေသာ အဖြဲဲ႕ေတြ ကို လက္ေတြ႕ စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈ လုပ္မွသာ အသိအမွတ္ျပဳမည့္ သေဘာျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ ေကာင္းေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရးမဆန္သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။
မည္သို႕ပင္ ျဖစ္ေစ ရန္သူနဲ႔ အပစ္ရပ္ထားတဲ့ အင္အားစု၊ ရန္သူကိုကတိက၀တ္ထပ္ျပဳထားတဲ့ အင္အားစုေတြသာ မ်ားေနတာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ဘာမွ မယ္မယ္ရရ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္စရာ မရွိပါ။
ရန္သူ စစ္အာဏာကို ျဖဳတ္ခ်ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ထက္ စစ္ေရးနဲ႔စီးပြါးေရး အျမင္မ်ားက လႊမ္းမိုေနတာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထုေတြဟာ မ်ားေျမာင္လွတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပရိယာယ္ေတြနဲ႔ အုပ္စုဂိုဏ္း အက်ိဳးစီးပြါး အရႈပ္ေတြထဲမွာ မ်က္စိေနာက္ စိတ္ပ်က္စရာသာ ပိုေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။
ဘယ္သူေတြ ဘာေတြဘဲလုပ္လုပ္ ျပည္သူလူထုက စစ္အာဏာရွင္တိုက္ဖ်က္ေရး ဘံုရည္မွန္းခ်က္က ေသြဖီၾကမွာ မဟုတ္ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ တိုက္ဖ်က္ေရး ဒီမိုကေရစီထူေထာင္ေရး ဘံုလႈပ္ရွားမႈကိုသာ ဗဟိုျပဳခါ - တျခားလက္ေအာက္ခံ ျပႆနာတို႔ကို ေက်ာ္လႊားသြား မွာသာျဖစ္ တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္အေလးအနက္ ယံုၾကည္ပါတယ္။
သတင္းအခ်က္အလက္မွန္ကန္မႈ မရွိပါကလည္း ခံယူခ်က္သေဘာထား အျဖစ္ တင္ျပခ်င္လို႔ပါ။
ဦးေအးေဆာင္။
၁၆၊ ၄၊ ၂၀၁၅။