ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Tuesday, May 23, 2017

ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္မွ “ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ျခင္း” ထုတ္ျပန္ခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္မွ “ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ျခင္း” ထုတ္ျပန္ခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍

ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္မွ “ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ျခင္း” ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ျမန္မာျပည္အတြက္ သတိေပး ဥၾသဆြဲသံျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးတြင္ တရုတ္၏ တိုက္ရိုက္စြက္ဖက္မႈကို ေျဗာင္ျပသ ျခင္းလည္ းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးကို  တရုတ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ စစ္အာဏာရွင္ ႏွင့္ တရုတ္တို႔ တို႔ပူး ေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား အနက္ ေနာက္ဆံုးေပၚ သက္ေသလည္းျဖစ္ ပါသည္။
တရုတ္အစိုးရသည္  ကြန္ျမဴနစ္တံဆိပ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အရင္းရွင္စံနစ္ကို က်င့္သံုးေနသည့္ အစိုး ရျဖစ္ သည္။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳစီးပြါးကို ဦးစားေပး ေပၚလစီအျဖစ္က်င့္သံုးစဥ္မွ စ၍ကြန္ျမဴနစ္တို႔၏ ႏိုင္ငံတ ကာ ၀ါဒကို စြန္႔လႊတ္ဆန္႔က်င္ၿပီးျဖစ္သည္။ျမန္မာျပည္တြင္ ျပည္သူလူထုကို ကမၻာသိ အႀကိမ္ၾကိမ္ ဖိႏွိပ္ အနုိင္က်င့္ သည္ ့စစ္အာဏာရွင္တို႔ကို စီပြါးေရး အျမတ္ရလိုမႈတခုထည္းျဖင့္ အဘက္ဘက္မွ အားေပးခါ ျပည္သူလူ ထုအေပၚ ဆက္လက္ဖိႏွိပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ သိကၡါကင္းမဲ့စြာ ကူညီအားေပးခဲ့ေပသည္။ ျမန္မာျပည္ရွိ စစ္အာဏာ ရွင္တို႔မွာ တရုတ္တို႔၏ ေကၽြးေမြးမႈေအာက္ရွိ ကၽြန္သာသာသာရွိေနေပသည္။
တရုတ္တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအရစြက္ဖက္မႈသည္ ျမန္မာျပည္ အနာဂါတ္ႏိုင္ငံေရးအတြက္ မ်ားစြာ အႏၱရာယ္ မ်ားပါသည္။ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ စံနစ္ကို ျပန္လည္ စတင္ က်င့္သံုးေနသည့္ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ ငံေရးစံနစ္၊ ဖက္ဒရာယ္စံနစ္ ရည္မွန္းခ်က္တို႔သည္ တရုတ္ အစိုးရေပၚလစီႏွင့္ စပ္ဟပ္ျခင္း လံုး၀မရွိပါ။ သူတို႔သည္  စစ္အာဏာရွင္ တို႔ကို သံုး၍ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ စံနစ္ကို ဖ်က္ဆီးၾကမည္သာျဖစ္သည္။  ထိုေၾကာင့္ပင္ တရုတ္၏ ၾသဇာျပန္႔ႏွံ႕မႈသည္ ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ ျမန္မာျပည္သူအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ား လွပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ၾကရမည္။ တရုတ္လူမ်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္မဟုတ္ က်င့္သံုးေသာစံနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာျပည္ရွိ အခြင့္ထူးခံ စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ “အမ်ိဳးသားေရး” “ႏိုင္ငံ့အေရး” ဟုေျပာေန ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔လုပ္ရပ္တို႔မွာ တိုင္းျပည္ကို တရုတ္လက္အပ္ေရး၊ ကၽြန္ခံေရး၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြါးကာ ကြယ္ေရး မ်ားသာျဖစ္ေနသည္။ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထူကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူတိုင္း က်ေရာက္ေနေသာ တရုတ္ၾသဇာကို တားဆီးၾက၊ ဆန္႕က်င္ၾကရ ေတာ့ မည္။ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၏ ႏိုးေဆာ္ခ်က္ကို အ ေလးထား တုန္႔ျပန္ၾကရေတာ့မည္။
တိုင္းျပည္တြင္ လိုအပ္ေနသည္မွာ ျပည္ပၾသဇာကို တားဆီးႏိုင္ေရးအတြက္ “ျပည္တြင္းစည္း လံုး ေရး”ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ ပူးရသည့္ “ရင္ၾကားေစ့ေရး” မဟုတ္ ေပ။ ျပည္တြင္းစည္းလံုးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး ညွိႏႈိင္းအေျဖရွာရမည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက တရုတ္ေၾကာက္ရၿပီး၊ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံ ေရး သမားမ်ား စစ္တပ္ကိုေၾကာက္ေနရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံ၏ေရွ႕ေရးသည္ ကၽြန္အ ဆင့္ မဟုတ္ သေပါက္ အဆင့္မွ ပင္ တက္စရာမရွိေပ။
တိုင္းျပည္၏ အေျခအေနမွန္ကို အမွန္အတိုင္းျမင္ၾကၿပီး ရဲရဲ ၀င့္၀င့္ ဆန္႔က်င္သင့္သည္တို႔ကို ဆန္႔က်င္ ရင္း တိုင္းျပည္စည္းလံုးေရးႏွင့္ အနာဂါတ္  ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအတြက္ အနစ္နာခံ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ဆင့္ႏိုးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။
လြတ္လပ္မႈကို ေစာင့္ေရွာက္ၾက။
တရုတ္ၾသဇာကို ဆန္႔က်င္ၾက။
ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး မုခ်ေအာင္ရမည္။
ဦးေအးေဆာင္
ေမ ၂၄၊ ၂၀၁၇။

Saturday, May 20, 2017

ကမၻာႀကီးကို ၿခံဳၾကည့္ျခင္းကမၻာႀကီးကို ၿခံဳၾကည့္ျခင္း
တကယ္ေတာ့ ကမၻာႀကီက မႀကီးေတာ့ပါဘူး။ ရႈံ႕သြားလို႔ ျပားသြားလို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ လူေတြက ျမန္ျမန္နဲ႔ ေ၀းေ၀းကို သြားလာႏိုင္လာၾကလို႔႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကမၻာရြာလိုေခၚလာၾကေတာ့တယ္။ လူေတြဟာ ခရီးေ၀းကို ျမန္ျမန္သြားႏိုင္လာယံုသာမက သတင္းနဲ႕ အသိဥာဏ္ကိုလည္း လွ်ပ္စစ္လို ျမန္ျမန္ ရရွိသိရွိလာႏိုင္ ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ ကမၻာႀကီးမွာ သြားလာေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး အတားအဆီးေတြကို ေက်ာ္လႊားၿဖိဳ ဖ်က္ ေနၾကတယ္။
လူေတြက စုစည္းသထက္စုစည္းလာၾကတယ္။ ညီညြတ္လာၾကတယ္လို႔ေျပာတာမဟုတ္ဘဲ စုစည္းၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ကို ရွာေဖြလာတာကိုေျပာတာပါ။ အနီးဆံုးက “ခါးပတ္တေခ်ာင္း လမ္းတေၾကာင္း”(One belt ,one road) ” ဆိုတာ ကိုသာၾကည့္ပါ။ဘယ္တိုင္းျပည္မွ ထည္းထည္းေနမရ တာကိုသိႏိုင္ပါတယ္။ တနည္း မဟုတ္တနည္း စုဖြဲ႕လာရတာကို သက္ေသျပတာပါ။ ေသြးစုတ္အျမတ္ထုတ္ခ်င္ရင္လည္း ကိုယ့္ တိုင္းဲပည္တခု ထဲ မွာသာ ေသြးစုတ္လို႔ မရေတာ့ဘဲ အျမတ္မ်က္မ်က္ရမည့္ တျခား ေနရာကို ဆက္စပ္စုစည္း ရတာကို ဆိုလိုတာပါ။
မၾကာေသးမီက ၿပီးသြားတဲ့ ျပင္သစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အလယ္အလတ္၀ါဒီ အီမန္နယူလ္ မက္ ကရုန္း ႏိုင္လိုက္တာက ျပင္သစ္ဟာ ဥေရာပ သမဂၢက မထြက္ေတာ့ဘူးလို႔ တြက္ဆၾကပါတယ္။ ဒါကလည္းစုစည္းေရး သေဘာ တရားကို ျပင္သစ္ေတြ လက္ခံတယ္လို႔ ယူဆရမွာပါ။ ၿဗိတိန္က ဥေရာပ သမဂၢက ထြက္ တာဟာ တိုး တက္ျခင္းထက္ ဆုတ္ယုတ္ေစႏိုင္တယ္လို႔ တြက္ ဆႏိုင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ စုစည္းေရးရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ တကိုယ္ေတာ္ ၀ါဒဘက္ကို ယိမ္းသြားလို႔ပါဘဲ။ ဒီေနရာမွာ ၿဗိတိန္အေနနဲ႔ သမဂၢတခု ထပ္ ေထာင္ ခ်င္တယ္ ဆိုဦးေတာ့ သူ႕ပင္ကိုယ္သေဘာတရားကိုက သီးျခား၀ါဒ ျဖစ္ေနေတာ့  အားေကာင္းတဲ့ စုစည္း မႈေတာ့ ရႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ဥေရာပ သမဂၢမွာ ျပႆနာေတြမ်ားတာမွန္ေပမဲ့ သမဂၢအဖြဲ၀င္ ႏိုင္ငံ ေတြဟာ အက်ိဳးေက်းဇူးလည္း မွ်ေ၀ခံစားရတာကို သိႏိုင္ပါတယ္။ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ သမဂၢထဲက ျပည္သူ ေတြဟာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နယ္ေျမျဖတ္ေက်ာ္ သြားလာႏိုင္ၾကတယ္၊ဗီဗာေၾကးလည္း ထပ္မကုန္ ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လဲ “နယ္စည္းမျခား” ဆိုတဲ့ စားလံုး ေတြလည္း ပိုပို ေခတ္စားလာေနတာပါ။
ေခတ္ေနာက္က်တဲ့ ႏိုင္ငံေတြက အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဟာ သူတို႔ေရရွည္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ထားႏိုင္ေရး အတြက္ သူတို႔နယ္ပယ္ပ်က္ျပားမွာ မလိုလား သလို ေခတ္ေနာက္က်တဲ့ အေတြးအေခၚထဲမွာဘဲ သူတို႔႔ျပည္သူလူထုကိုပိတ္ေလွာင္ထားခ်င္ေနပါတယ္။ဒီလိုပိတ္ေလွာင္ထားႏိုင္ေအာင္ေဟာင္းမ်ဥ္းတဲ့က်ဥ္းေျမွာင္းတဲ့ လူမ်ိဳးေရး ၊ ဘာသာေရး၊ယဥ္ေက်းမႈေတြကို အမႊန္းတင္ေနၾကရတယ္။ ဒါေပမဲ့ စီးပြါးေရးမွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားက၀ယ္ေအာင္၊ လာၾကည့္ေအာင္လုပ္ေနၾကရတယ္။ ဒီေတာ့ ေရွးရိုးစြဲ ၀ါဒနဲ႔ စီးပြါး၀ါဒက ၀ိေရာဓိျဖစ္ေနေတာ့တယ္။ ျမန္မာျပည္ လိုႏိုင္ငံကလူေတြ ဒီျပႆနာကို လက္ေတြ႕ရင္ဆိုင္ေနၾကရ တာပါဘဲ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဂ်င္းေဘာင္းဘီနဲ႔ စကတ္တိုတိုေတြဘဲ ေခတ္စားလာရေတာ့တယ္ မဟုတ္ပါ လား။ ကမၻာယဥ္ေက်းမႈ ေရစီးက သန္လည္းသန္၊ ျမန္လည္းျမန္ပါတယ္။
          အရင္းရွင္စံနစ္ဟာ ကမၻာပတ္အရင္းရွင္ စံနစ္ ျဖစ္ေနၿပီ။ အရင္းစံနစ္ဟာ တိုးတက္တဲ့ သူတို႔ႏိုင္ငံမွာေခတ္မစားေတာ့ဘူး။က်င္းသံုးလို႔မရေတာ့ဘူး။အျမတ္စားလြန္းေတာ့လူေတြ၊အလုပ္သမားေတြ က လုပ္ ခ တိုး ေတာင္းၾကလို႔ ေခတ္ေနာက္က်တဲ့ လုပ္ခေပါတဲ့၊ အရင္းစံနစ္ဆိုးက်ိဳးကို မသိေသးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြဆီ စက္ရံုေတြေရႊ႕သြားၾကတယ္။ဆိုလိုတာက အရင္းရွင္စံနစ္ဟာ ေခတ္မွီႏိုင္ငံေတြက ဆုတ္ခြါေန ရတာကို ေျပာ ခ်င္တာပါ။
အခုေတာ့ ကမၻာပတ္ အရင္းရွင္စနစ္က ဘယ္တိုင္းျပည္မွာ ဘယ္လူကို သမတလုပ္ေစရမယ္။ ဘယ္ သမတကိုျပဳတ္ေစရမယ္ ဆိုတဲ့ အထိ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အေမရိကန္လိုႏိုင္ငံက အစပါ။ မၾကာေသး တဲ့ကာလက လစ္ဗီးယားက ကာဒက္ဖီးနဲ႔  အီရတ္ကဆာဒမ္ဟူစိန္တို႔ ကံၾကမၼာကို ၾကည့္္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။
ကမၻာပတ္အရင္းရွင္စံနစ္က အေကာင္ႀကီးၿပီး အစြယ္ေပါက္လာသလို ကမၻာတခုလံုးကို အစိုးရတခု ထည္းနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ေတာင္ အစီအစဥ္ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ ေကာဠဟာဠလိုလို သတင္းလိုလိုက ထြက္လာေသး တယ္။ ဖိႏွိပ္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ ဆင္းရဲသားကမၻာျပည္သူေတြ ဘက္ကေတာ့ အထက္မွာေဖၚျပခဲ့ကမၻာျပည္သူေတြ စုစည္းမိ၊ဆက္စပ္မိတာကလႊဲလို႔ ထင္ရွားတဲ့ တိုးတက္မႈကို မေတြ႕ႏိုင္ေသးပါ ဘူး။ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ကမၻာပတ္အရင္းရွင္စံနစ္ရဲ႕သတင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈနဲ႔အားေကာင္းတဲ့ေၾကာ္ျငာေတြက လူၾကိဳက္မ်ားေနတာရယ္၊ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္၀ံ့တဲ့ ႏိုင္ငံလည္း မေပၚေသးလို႔ပါ။
ဥေရာပ သမဂၢဟာ စုစည္းယံံု ၊ ကုန္သြယ္ယံု၊ကူးသန္သြားလာယံု အဆင့္ကေနတိုးတက္တဲ့ လူေနမႈ ဘ၀ အဆင့္တခုဆီကို ဦးတည္သင့္ပါတယ္။ဒီလိုဦးတည္ႏိုင္ဖို႔ကဓနဥစၥာကို ေ၀မွ်ခံစားရဲတဲ့၊ ခ်မ္းသာတဲ့ တိုး တက္တဲ့ ထက္ျမက္တဲ့ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။
အခုေတာ့ ဥေရာပ သမဂၢက ေရွ႕ဆက္ဘယ္ သြားမယ္ဆိုတာကို စဥ္းစားေနၾကတုန္းနဲ႔ တူပါရဲ႕။ စုစုစည္းစည္းေနထိုင္ေရာယွက္လာတာဟာတိုးတက္မႈျဖစ္ေနေပမဲ့အစၥလာမ္ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ေတြ ရဲ႕ သီျခား ဆန္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ၊ ခြဲျခားဖိနွိပ္သတ္ျဖတ္တာေတြက ကမၻာလူသားေတြရဲ႕ စုစည္းေရးေရစီးကို မ်ားစြာ အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစခ့ဲပါတယ္။ ဘာသာေရးဟာ ပုဂၢလိက ယံုၾကည္မႈ ျဖစ္သလို လူကို တျခားလူ ေတြနဲ႔ ကင္းကြေစတဲ့ အခ်က္လို ျဖစ္ေနတယ္။
ကမၻာႀကီးဟာ စုစည္းဖိႏွိပ္ေသြးစုတ္ခံေနရသည့္တိုင္ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားေတြရဲ႕ အဆက္အစပ္ ပိုမိုစု စည္း မိလာတာ၊ အရင္းရွင္ စီးပြါးေရးရဲ႕ကေမာက္ကမျဖစ္တာေတြကို ကမၻာတ၀ွမ္း ကျပည္သူေတြ လက္ေတြ႕ခံစားရတာကို သိလာတာဟာ ေခတ္ေနာက္က်တဲ့ ႏိုင္ငံက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ အလုပ္သ မားတ ေယာက္က ေတာင္ သိလာေနၾကပါတယ္။ အရင္းရွင္စံနစ္ရဲ႕ ဆိုက်ိဳးေတြကိုျမင္လာၿပီး အရင္းရွင္စံနစ္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ အျမင္ေတြ ေပၚတိုးပြါးေနတာကလည္း လူးသားေတြအတြက္ ေရွးေရး ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ကြန္ျမဴနစ္္ လူအဖြဲ႕ အစည္းလိုအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္း ပံု ေပၚေနပါတယ္။ အရင္းရွင္စံနစ္ ပ်က္စီးေနတာကို ရြံရွာလာၾကတယ္။
ဒီလိုေျပာလို ကြန္ျမဴနစ္စံနစ္က ေန႔ခ်င္းညခ်င္းေပၚလာေတာ့မယ္လို႔ ဆိုဆိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကမၻာပတ္ အရင္းရွင္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္သူေတြကလည္း ဒီတိုင္းထိုင္ၾကည့္ေနၾကမွာ မဟုတ္ေတာ့ အရင္းရွင္စံနစ္နဲ႔ ကြန္ျမဴ နစ္စံနစ္တို႔ရဲ တြန္းပြဲတိုက္ပြဲေတြက ႏွစ္ရာခ်ီမဟုတ္တဲ့ တိုင္ ဆယ္စုနစ္တခ်ိဳ႕ေတာ့ ၾကာေနဦးမွာပါ။ အားသာ ခ်က္ကေတာ့ ပိုမိုစုစည္းလာျခင္းနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ျပန္႔ႏွံ႕ျမန္တာ နည္းပညာေတြ တိုးတက္ လာတာ ေတြေၾကာင့္ လႈပ္ရွားမႈေတြက ေတာ္လွန္ေရးေတြက သမရိုးက်မဟုတ္ဘဲ အင္မတန္ျမန္ႏိုင္ပါတယ္။ ေသခ်ာ တာ ကေတာ့ အရင္းရွင္စံနစ္ဟာ ဂိတ္ဆံုးေနၿပီး နည္းပရိယာယ္နဲ႔ လွည္းစားခ်က္ေတြနဲ႔ သာ ဆက္ရွင္ သန္ေနေရး အတြက္ စခန္းသြားေနရေတာ့ သိပ္ၾကာရွည္ရွည္ ဟန္ႏိုင္ေတာ့မည့္ပံုမရွိေတာ့ပါ။
ဒါေပမဲ့ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ နယ္ေျမ၊သဘာ၀သယံဇာတကိစၥေတြက သူတို႔ ဆက္လက္အျမတ္ ထုတ္ လွည့္စားႏိုင္ မည့္ကြင္းေတြျဖစ္ၿမဲ ျဖစ္ေနေသးေတာ့ အခ်ိန္တခ်ိဳ႕ ၾကာမွာပါဘဲ။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖိနွိပ္ခံ ေသြးစုတ္ခံေတြရဲ႕ မသိနားမလည္မႈ မိုက္မဲမႈေတြကလည္းသူတို႔ရဲ႕ တီးလံုးေအာက္မွာ ေမ်ာေနၿပီး  သိသည္ျဖစ္ေစ မသိသည္ျဖစ္ေစ သူတို႔ ပရိယာယ္ကို အေထာက္ အကူျပဳ ေနတတ္ပါ တယ္။
မည္သို႔ေသာ အတားအဆီးေတြရွိေနပါေစ ကမၻာ့လူအဖြံ႕အစည္းဟာဖိႏွိပ္ေသြးစုတ္မႈကိုဆန္႔က်င္ေန မွာပါ ဘဲ။ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္တာကို ဆန္႔က်င္ေနမွာဘဲ။ တကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈကို စုဖြဲ႕မႈက ႀကီးစိုး အႏိုင္ယူသြားမွာပါ။ စုဖြဲ႕မႈဆိုတာ ေ၀မွ်မႈ ရွိမွ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေ၀မွ်ဖို႔ ဆိုတာ တျခားလူေတြကို ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ရပါတယ္။ ငါတေကာေကာၿပီး ငါ့လူမ်ိဳး ၊ငါ့ဘာသာ ေလာက္နဲ႔ေတာ့ ဒီေန႔ ေခတ္မွာ လူေတာတိုးဖို႔ခက္ပါတယ္။လူေတြနဲ႔ ပုခံုးတန္းယွဥ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကမၻာအျမင္ရ ေအာင္ ကမၻာအေျခအေနကို ေလ့လာရမယ္။ ျမန္ျမန္နဲ႔ ေ၀းေ၀း ျမင္ႏိုင္ေအာင္၊ သြားႏိုင္ေအာင္၊လုပ္ႏိုင္ေအာင္ အၿမဲၾကိဳးပမ္းၾကရမယ္။ တျခား လူကို ၿပိဳင္ဖို႔ထက္ ဒီေန႕လူသားတဦးအေနနဲ႕ကမၻာႀကီးအတြက္  ေတြးေတာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ေလ့လာ ေလ့က်င့္ေနရပါ့မယ္။ျဖစ္ရွိေနတဲ့ပဋိပကၡေတြကိုလည္းျမင္ထားသင့္ပါတယ္။မတရားဖိႏွိပ္သူေတြရဲ႕ အေကာက္အက်စ္ေတြကိုလည္း သိထားရပါမယ္။
ဒီေန႕သူမ်ားေတြ ျမန္ျမန္လုပ္၊ ေ၀းေ၀းသြားႏိုင္ေအာင္လုပ္ေနခ်ိန္မွာ  ဗမာျပည္မွာ ျဖစ္ေနတာက အတား အဆီး၊ အပိတ္အဆို႔ေတြကမ်ားေနတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမေျပာနဲ႔ စီးပြါးေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာ ေရးကအစ အတားအဆီး အကန္႔အသတ္ေတြကမ်ားတယ္။ ဒါေတြက ကမၻာနဲ႔ ယွဥ္ဖို႔ဆိုရင္ မေက်ာ္လႊား၊ မတိုက္ဖ်က္ဘဲ ထားလို႔မရဘူး။ ဒီအလုပ္က အနီးဆံုး အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေတာ့ အရင္ေျဖရွင္းၾကရမွာဘဲ။
ကမၻာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ အလွ်င္အျမန္တိုးတက္ေျပာင္း လဲေနပါ တယ္။ စုစည္းပံုေတြလည္း ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ စုဖြဲ႕ၾကပါတယ္။ ေလာေလာလတ္လတ္ တရုတ္ရဲ႕ ခါးပတ္တေခ်ာင္း လမ္းတေၾကာင္းကလည္း စုစည္းတဲ့ ပံုစံ တခုပါဘဲ ဘယ္လိုဘယ္လိုဘဲ စုစည္းမႈေတြျဖစ္ေစ ပါ၀င္ၾကရမယ္။ ပိုႀကီးမားတဲ့ စုစည္းမႈလည္းလုပ္ၾကရမွာဘဲ။ အေရးအႀကီးဆံုးက ဘယ္လို လႊမ္းမိုးစုစည္းမႈပင္ ျဖစ္ပါေစ အက်ိဳးအျမတ္ကို ဘယ္လိုမွ်မွ်တတ ခြဲေ၀ယူၾကသလဲ ဆိုတာသာ အေရးႀကီးပါတယ္။လက္ပံေတာင္လို၊ ျမစ္ဆံုလို တဖက္သက္ ဆိုရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္နလံထူစရာမရွိသလို လူထုေတြကိုလည္းေခတ္မီွဖို႔ေနေနသာသာ လူတန္းေစ့ဖို႔ေတာင္ အႏိုင္ႏိုင္ ျဖစ္ေနမွာပါ။ ကၽြန္၀ယ္ ရာ အဆစ္ပါ သလိုမျဖစ္ေအာင္ေတာ့ သတိထားရမွာေပါ့။
အမ်ားအက်ိဳးကို သယ္ပိုးၾက။
အဖိႏွိပ္ခံတို႔ ညီညြတ္ၾက။
ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး မုခ်ေအာင္ရမယ္။
ဦးေအးေဆာင္
ေမ ၂၀၊၂၀၁၇။
Wednesday, March 8, 2017

ေၾကးစားစိတ္ဓါတ္ကို ဆန္႔က်င္ၾက။ေၾကးစားစိတ္ဓါတ္ကို ဆန္႔က်င္ၾက။

“ ပိုက္ဆံရရင္ ဘာျဖစ္ျဖစ္ လုပ္မယ္” ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း၊ေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္း ေျပာေနရင္းနဲ႔ လူတေယာက္ကၾကားေဖါက္ၿပီး၀င္ ေျပာလိုက္တယ္။ သူကအားကစားသမားတေယာက္ျဖစ္တယ္။သူ႕မိန္မက ထမင္းဆိုင္ေလးဖြင့္ထားလို႔ အသင့္အတင့္ စားေသာက္ႏိုင္သူျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း “ ေအးကြာ - ငါလခေပးႏိုင္တဲ့အခါ ငါမင္းကိုေခၚမယ္။” လို႔ ရြဲ႕ေျပာလိုက္ပါတယ္။ သူကရိပ္မိပံုမေပၚပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း သူ႔လိုလူေတြကို ဘယ္မွာရွာရွာရႏိုင္ေတာ့ ဘာမွလည္း မရွင္းျပေတာ့ပါ။ အာဘဲေညာင္းမယ္ ဆိုတာ သိေနလို႔။
ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြကို လိုက္ရွာဖို႔မလိုပါဘူး။ လခေကာင္းေကာင္းေပးမယ္ဆိုၿပီးေၾကာ္ျငာလိုက္ရင္ မလာပါနဲ႔ ဆိုၿပီး တားလို႔ေတာင္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ေတာ့ မၾကာပါဘူး အဲဒီလူဟာ သူ႕အတြက္ ပိုအဆင္ေျပတဲ့ ေနာက္ မိန္းမနဲ႔ လိုက္သြားလို႔ မယားေဟာင္းက ခေလးခေလာင္ေတြနဲ႔ ဒုကၡေရာက္က်န္ရစ္ရရွာတယ္။ သူ႔သား သမီး ေတြက သူ႔ကို ဖယ္က်ဥ္ၾကေတာ့တယ္။ ေနာက္မိန္းမက သူ႕ကို ဘယ္လိုသေဘာထားမလဲ ဆိုတာ နည္း နည္း စဥ္းစားတာနဲ႔ သိမွာပါ။ ဘယ္ေလာက္တန္ဖိုးထားမလဲ ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါတယ္။
ေၾကးစားဆန္တဲ့ လူေတြကို ပတ္၀န္းက်င္က တုန္႔ျပန္မႈေတြဟာ အႏုတ္လကၡဏာ မ်ားပါတယ္။ ဦးကိုနီကို ပိုက္ဆံရလို႔ သတ္တဲ့ ၾကည္လင္း ဟာ ေလာေလာလတ္လတ္ျပရုပ္ပါဘဲ။ ပိုက္ဆံဟာ မက္ ေလာက္စရာေကာင္းေပမဲ့ ကိုယ့္ဘ၀၊ကိုယ့္ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ၊ မိတ္ေဆြ အသိုင္းအ၀ိုင္းေတြအေပၚ ထိခိုက္မႈက ႀကီးမားပါတယ္။ ရတဲ့ ေငြေၾကးနဲ႔ ႏႈိင္းရင္ အမ်ားႀကီး ရႈံးသြားတာကို သူတို႔ မတြက္ၾကည့္ၾကလို႔ပါ။
ပိုက္ဆံကို မက္လို႔ ပိုက္ဆံရွိတဲ့လူေတြရဲ႕ ခိုင္းဖတ္လုပ္ၿပီး ပိုက္ဆံမရွိတဲ့ လူေတြကို လိုက္သတ္၊ လိုက္ရန္ရွာမယ္ ဆိုရင္ ပိုက္ဆံမရွိတဲ့ အမ်ားစုႀကီးက ဘယ္ေလာက္မုန္းတီးရြံ႕ရွာၾကမလဲ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ပိုက္ဆံမ်က္ႏွာတခုတည္းၾကည့္ၿပီး မိုက္လံုးႀကီးၾကသူေတြကို ပိုက္ဆံမရွိတဲ့ ဆင္းရဲသားေတြက တနည္း မဟုတ္တနည္းနည္းနဲ႔ ဆန္႔က်င္မွာပါဘဲ။ ပိုက္ဆံေပးတဲ့ သူကေကာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာေပးႏိုင္မွာလဲ။ ပိုက္ ဆံကေကာ ဘယ္လေလာက္ၾကာၾကာခံမွာလဲ။ ဒီေတာ့ ကိုယ့္ဘ၀ကိုေမ့ၿပီး ပိုက္ဆံေနာက္လိုက္၊ ကိုယ့္လူ တန္းစားကို ျပန္ခ်နင္း သစၥာေဖါက္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သဘာ၀တရားရဲ႕ ဒဏ္ခတ္မႈကို မလႊဲမ ေသြခံရ ပါလိမ့္ မယ္။
ပိုက္ဆံဟာ အုပ္စိုးသူေတြရဲ႕ လက္နက္တခုပါ။ သူတို႔မွာ ပိုက္ဆံလုပ္စက္ရွိပါတယ္။ ပိုက္ဆံမက္တဲ့ လူေတြကိုဘဲ သူတို႔က ခိုင္းေကာင္းလို႔ သေဘာက်ပါတယ္။ အဖိႏွိပ္ခံ၊ အႏွိမ္ခံ၊ ဆင္းရဲသားေတြက ပိုက္ဆံ မေပးႏိုင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သူတို႔ အတြက္ အလုပ္အေကၽြးမျပဳၾကေတာ့ဘူးလား။ ေတာ္လွန္ေရးဟာ အဖိႏွိပ္ခံေတြ၊ ဆင္းရဲသားေတြ၊ အာဏာမဲ့ေတြ၊ ေငြမဲ့ေတြ ကလုပ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္တာကို အေျခခံက်က် သိထားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါကို မသိလို႔ ဘက္မွားၿပီး ေငြေနာက္၊ အခြင့္အေရးေနာက္၊ အေခ်ာင္ေနာက္ လိုကၾ္ကတယ္။ ျပည္သူကို သစၥာေဖါက္ ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္ၾကတာေတြ ကို မ်က္စိေရွ႕မွာ ျမင္မဆံုးရွိေနတယ္။
ပိုက္ဆံက အသံုး၀င္ေပမဲ့ သူ႔ကၽြန္အျဖစ္ခံရင္ ဖိႏွိပ္သူဘက္သားဘ၀၊ တေရြ႕ေရြ႕ဆင္း သက္သြားၾက လိမ့္မယ္။ ဦးေအာင္မင္း(မီးရထား) ေျပာခဲ့သလို “ခ်မ္းသာရင္ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ၾကေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး” ဆိုသလို ဘဲျဖစ္မယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ဘဲ သူတို႔ ၀ယ္ခဲ့ၾကတယ္။
ပိုက္ဆံေတြ ႀကီးစိုးတဲ့ အရင္းရွင္ေလာကမွာ ပိုက္ဆံနဲ႔ ၀ယ္လိုမရတဲ့ အရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ ဆိုတာ ကို သိထားၾကပါ။  “ Love is silent, when money talks.” ( ေငြစကားေျပာရင္ အခ်စ္ကဆိတ္ သုန္းတယ္) တဲ့။ “ပိုက္ဆံဟာ အရင္းရွင္တိုု႔ရဲ႕ ဘုရား၊ ပိုက္ဆံတို႔ရဲ႕ ရန္သူက ကြနါျမဴနစ္” ဆိုတာကို မၾကားဖူးေသးရင္ ၿမဲၿမဲ မွတ္ထားၾကပါ။ ပိုက္ဆံနဲ႔ ခိုင္းလို႔ အခ်င္းခ်င္း မသတ္မိပါေစနဲ႔။ ေရရွည္အက်ိဳးလည္း တြက္ၾကည့္ၾကပါ။ပိုက္ဆံက မက္ေလာက္ေပမဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ သစၥာတရား၊ မိတ္ေဆြစစ္၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္္၊ တာ၀န္သိမႈ၊ ရိုးသားမႈ၊ လူတန္းစားအသိ ေတြရွိမွသာ ဘ၀ေတြဟာ လန္းဆန္းၿပီး ေတာက္ေျပာင္ ေပ်ာ္ရႊင္ ေစမွာပါ။
ဖိႏွိပ္ခံဘ၀ကို နားလည္ၾက။
ဖိႏွိပ္ခံတို႔ညီညြတ္ၾက။
ေၾကးစားစိတ္ဓါတ္က်ဆံုးပါေစ။

ဦးေအးေဆာင္
မတ္လ ၇။ ၂၀၁၇။


Saturday, February 25, 2017

ပန္ခမ္းထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ပန္ခမ္းထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ေဖဖ၀ါရီ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕ေတြ ျပဳလုပ္တဲ့ ပန္ခမ္းအစည္းအေ၀း ကထုတ္ျပန္ခ်က္ဟာ ရန္ကုန္ က တရုတ္ပိုင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွာ အလုပ္သမားနဲ႔ အလုပ္ရွင္ ျပႆနာ ေပၚေနခ်ိန္နဲ႔ လာတိုက္ဆိုင္ေနတဲ့ အတြက္ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွ ျဖစ္ သြား ႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခား အရင္းအႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြကို အကာအကြယ္ေပးမယ္လို႔ ဆိုထားတဲ့ ပန္းခမ္း ထုတ္ျပန္ ခ်က္က အလုပ္သမားနဲ႔ နစ္နာ သူတို႔ကို လွစ္လ်ဴရႈသလိုျဖစ္ေနလို႔ပါ။
ႏိုင္ငံေရးအရ NCA ကို ဆန္႔က်င္ေပမဲ့ စစ္အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ထြန္း ကားေရးကို မညႊန္းသလို  “ ဖက္ဒရာယ္”ဆိုတဲ့ စကား တလံုးသာ ပါတဲ့ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ဟာ အနာဂါတ္ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရး ကို ဦးစားေပးမႈထက္ “ ၀သပ” ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈကိုအထူးျပဳထားပံု ေပၚလြင္ပါ တယ္။ ၀သပ ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးဟာ အရင္ကေဘးထိုး ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ေနၿပီး အခုေတာ့ တရုပ္ရဲ႕ စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့၊ လက္ပံေတာင္း၊ ရခိုင္ေရနံပိုက္လိုင္း၊ ျမစ္ဆံု ဆည္ နဲ႔ တျခား စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းေတြကို လူထုရဲ႕ ဆန္႔က်င္မႈေတြ ျပန္လည္ ႏိုးထ လာစရာရွိလို႔ ၀သပ အေနနဲ႕ တရုပ္အက်ိဳးစီးပြါးကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ ေျဗာင္ ထြက္လာတယ္လို ယူဆ ရပါတယ္။
၀သပရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအျမင္က တရုတ္အက်ိဳးျပဳ အျမင္သာျဖစ္ေနေတာ့ တရုတ္ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ေပၚ သေဘာထားကို မတြက္ဆဘဲထားလို႔မရပါဘူး။ တရုတ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးထက္ စီးပြါးေရးအျမင္သန္ေနေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူ ေတြ ဘယ္လို ဖိႏွိပ္မႈေတြ ခံရခံရ၊  သူရေပါက္ေကာင္းမည့္ အုပ္စိုးသူေတြ၊ ဖိႏွိပ္သူေတြနဲ႔ လက္ခ်ိတ္ၿပီးအျမတ္ရ ေရး တခုထည္းနဲ႔ ရြက္တိုက္ေနခဲ့တာပါ။ အခုလည္း ေရနံပိုက္ လို္င္းေတြ၊ ပင္လယ္ ထြက္ေပါက္၊ ႏိုင္ငံကာေရေၾကာင္းလိုင္း( ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္) ေတြစိုးမိုးဖို႔လုပ္ေန တာပါဘဲ။ သူ႕တရုတ္ျပည္ေကာင္းစားေရး အတြက္ သူဘာသာလုပ္တာ ဘာမွေျပာစရာမရွိေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ ၀မ္းခါးလွဖို႔အတြက္ ေရးႀကီး တယ္။ျပည္တြင္းကိစၥက အေရးႀကီးတယ္။ တရုတ္ရဲ႕ အေထာက္အပံံ့ ေတြအား ကိုးၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိႏွိပ္ေနမႈ ေတြ၊ စီပြါးေရးအရ မတရားေသြးစုတ္မႈေတြကို လုပ္ေနသူေတြေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ခံစားေနရလို႔ ျပည္သူ႕အက်ိဳးအတြက္ ၊ ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံသူတရုတ္နဲ႔ သူ႕လက္ပါးေစေတြကို တိုက္ဖ်က္ၾကရတာပါ။
တရုတ္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အရင္းအႏွီးဆိုတာက စစ္အာဏာရွင္ ယႏၱယားကို အမ်ားဆံုး အေထာက္ အကူျပဳေနၾကတာပါ။ ၀င္ေပါက္ေတြမွာ ၀င္လာသမွ် ရိတ္ဖို႔ စစ္အာဏာရွင္ဂိုဏ္းသားေတြက အသင့္ ေစာင့္ဆိုင္း ေနပါ တယ္။ အရင္းအအႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ အေပးအယူလုပ္ထားၾကတယ္။အလုပ္သမား၊ လယ္ သမားေတြရဲ႕ အခြင့္ အေရးနဲ႔အက်ိဳး စီးပြါး ေတြကို ဖိႏွိပ္အျမတ္ထုတ္ၾကတယ္။ တရုတ္ျပည္ကိုယ္တိုင္ ကသူ႔ျပည္သူေတြကိုလည္းဒီလိုလုပ္ေနတာပါ။ ျမန္မာျပည္က ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ေတြဟာတရုတ္မွတပါးအားကိုး ရာ မရွိ ျဖစ္ခဲ့ရလို႔ တရုတ္ခိုင္းဖတ္ အလိုလိုျဖစ္ ေနပါ တယ္။  
၀သပ နဲ႔ မင္းေအာင္လႈိင္တပ္ဟာ တရုတ္ အက်ိဳးကို အတူတူကာကြယ္ၾကမယ္ဆိုတာ အထူးေတြ စရာ မလိုပါ ဘူး။ အခုေတာ့ ၀သပက တရုတ္အတြက္ ေျဗာင္ ထြက္ရပ္ကာကြယ္ၿပီး မင္းေအာင္လႈိင္ က ေနာက္ကြယ္က ကာကြယ္ပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔တေတြ သူတို႔ ကာကြယ္ခ်င္တာကာကြယ္ပါေစ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ မတရားတဲ့ ဖိႏွိပ္မႈေတြ၊ ေသြးစုတ္အျမတ္ထုတ္မႈေတြကို လုပ္သူ မည္သို႔ေသာ သူကို မဆို အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူတို႔ အတြက္ ဆန္႔က်င္ တိုက္ပြဲ ၀င္သြားရမွာဘဲ။
“ႏိုင္ငံေရးက ေနာက္ ၊ စီးပြါးေရးက ပထမ” ဆိုတဲ့ အျမင္ဟာ ဖိႏွိပ္သူ၊ အထူးသျဖင့္ ေငြေၾကးနဲ႔ ဖိႏွိပ္သူကို တိုက္ရိုက္အားေပးတဲ့ အျမင္ျဖစ္တယ္။ ပိုက္ဆံႀကီးစိုးတဲ့ ေခတ္မွာ ဆင္းရဲသားျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရး အျမင္၊ ေတာ္လွန္ေရးအသိ၊ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈ နဲ႔သာ  ဆန္႔က်င္လို႔ရမယ္။
ေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြ အေနနဲ႔ မိမိျပည္သူေတြအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾက တာကို မေမ့အပ္ပါဘူး။ တရုတ္ရဲ႕ စီးပါြြးေရးၾသဇာေအာက္မွာ ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္ေတြ မွ တဆင့္  တိုင္းရင္းသား အားလံုး ဘယ္ ေလာက္အထိ ဖိႏွိပ္ေသြးစုတ္ခံေနရတယ္ ဆိုတာသိဖို႔ လက္ပံေတာင္း၊ျမစ္ဆံု နဲ႔ တရုတ္ပိုင္ လုပ္ငန္း စက္ရံုေတြကို သြားၾကည့္ၾကပါ။
လက္ရွိကပ္တည္းေနတဲ့ ဘ၀ေတြကေန လြတ္ေျမာက္ဖို႔ အႏွီးကပ္ဖိႏွိပ္ေနတဲ့ စစ္အာဏာယႏၱ ယားကို ျပည္သူေတြ လက္ထဲ ျပန္ယူတဲ့ လႈပ္ရွားမႈကို အဓိကထားလုပ္ရပါမယ္။အရင္းအႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမက ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြကိုအသိအမွတ္ျပဳၿပီး၊ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ သင့္ ပါတယ္။ စစ္အာဏာယႏၱယားကိုသာ အက်ိဳးျပဳတဲ့ ကုမၸဏီေတြဟာ ျပည္သူကို ဖိႏွိပ္တဲ့ ရန္သူအျဖစ္ သေဘာ ထားသင့္ပါတယ္။
ပန္းခမ္းထုတ္ျပန္ခ်က္က တရုတ္ဂိုဏ္းစုသလိုျဖစ္တာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ အနာဂါတ္မွာ ဂိုဏ္းဂ ဏေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ဂိုဏ္းလည္းေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ဟာ ေတာင္ နဲ႔ ေျမာက္ ကြဲသြားႏိုင္စရာလည္း ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီအေျခအေနကိုတားဖို႔ အတြက္ “အမ်ိဳးသားစည္း လံုးေရး” လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ ေနပါတယ္။ အမ်ိဳးသား စည္းလံုးေရးဟာ ေျပာေျပာေနတဲ့အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ တျခားစီျဖစ္ တယ္ဆိုတာလည္း ေသေသျခာျခာ နားလည္ေစခ်င္ပါတယ္။။ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုက ေရစီ လူထုအစိုးရအျမန္ေဖၚ ေဆာင္ဖို႔လိုပါတယ္။ငါတေကာေကာေနၾကရင္ေတာ့တိုင္းျပည္ပ်က္ကိန္းရွိေနပါတယ္။သေဘာထားႀကီးၿပီး၊အျမင္ ရွိရွိ ရိုးရိုးသာသားနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔စုစည္းႏိုင္ဖို႔ အင္မ တန္ အေရးႀကီးေနပါတယ္။ အက်ိဳးစီးပြါးေတြ၊ က်ဴး လြန္ ထားတဲ့ ျပစ္မႈေတြ ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာသလို ျဖစ္ဖို႔ ခက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္သူေတြက တကယ္ ဆႏၵရွိရင္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ တိုးတက္တဲ့ ျပည္သူေတြက ဦးေဆာင္လုပ္ၾကရမွာဘဲ။
ယေန႔ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုေတြဟာ ၂၀၀၈ ဖ်က္သိမ္းေရး၊ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ ဖ်က္ သိမ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရာယ္ျပည္ထူေထာင္ေရး အတြက္ ေတြေ၀မႈကင္းကင္းနဲ႔ တိုက္ပြဲကို ခိုင္ခိုင္ မာမာ ဆင္ႏြဲ သင့္ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြဟာ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္စြမ္းမရွိရင္ စကၠဴစုတ္တရြက္ ထက္ မပိုပါဘူး။
ေတာ္လွန္ေရး အလံကို ျမင့္ျမင့္မားမားလႊင့္ထူၾက။
ဖိႏွိပ္မႈတိုင္းကို ဆန္႔က်င္ၾက။
ျပည္သူေတြ ေအာင္ပြဲဆင္ရမယ္။

ဦးေအးေဆာင္
၂၅ ေဖဖ၀ါရီ ၂၀၁၇။