ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Sunday, January 27, 2013

သိရွိလိုသူမ်ား ၊ ဆက္သြယ္လိုသူမ်ားအတြက္



သိရွိလိုသူမ်ား ၊ ဆက္သြယ္လိုသူမ်ားအတြက္
ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (PLF)သည္ လူမ်ိဳးအေပၚ အေျခခံေသာအဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္၊ အဖိႏွိပ္ခံလူတန္းစားေပၚတြင္ အေျခခံေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ အသားအေရာင္၊ဘာသာေရး၊က်ား/မ ခြဲျခားမႈမရွိ။
ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး
အေျခခံမူ၀ါဒ (၃) ရပ္
၁ - အဖိႏွိပ္ခံညီညြတ္ေရး
၂ - ဘံုရန္သူ ( လက္ရွိ ႀကံ႕ဖြတ္စစ္အာဏာရွင္) ကို ၀ိုင္းတိုက္ေရး
၃ - အေခ်ာင္သမား၀ါဒ ဆန္႔က်င္ေရး

ရပ္တည္ခ်က္ (၄) ရပ္
၁ - တျပည္လံုးအတိုင္းအတာေဆာင္ေရး
၂ - တပ္ေပါင္းစုႏွင့္ ေအာင္ပြဲခံေရး
၃ - လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲကို ဗဟိုျပဳေရး
၄ - စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရာယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရး

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား -
၁ - စစ္အာဏာရွင္စံနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး
၂ - ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ရရွိေရး
၃ - ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး
၄ - စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရာယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရး
၅ - အရပ္သား အစိုးရထူေထာင္ေရး
၆ - ပါတီစံုစံနစ္က်င့္သံုးေရး
၇ - လြတ္လပ္ေသာ စီးပြါးေရးစံနစ္က်င့္သံုးေရး
၈ - လယ္လုပ္သူလယ္ပိုင္ေရး
၉ - အလုပ္ခ်ိန္ - (၈) နာရီႏွင့္ ဖူလံုေသာ လုပ္ခလစာ ရရွိေရး

လုပ္ငန္းစဥ္ -
၁ - လြတ္ေျမာက္ေရးေကာ္မီတီမ်ား ေက်းရြာ၊ရပ္ကြက္၊ ခရိုင္၊ တိုင္းအဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းေရး
၂ - လူထုတိုက္ပြဲႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဆက္စပ္ေရး
၃ - က်ယ္ျပန္႔ေသာ တပ္ေပါင္းစု ထူေထာင္ေရး

ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး၏ သစၥာဓိဌါန္ (၅) ခ်က္
၁ - ငါတို႔သည္ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးကို ဦးထိပ္ထားရြက္ေဆာင္ပါမည္။
၂ - ငါတို႔သည္ လူမ်ိဳးေရးအရ ခြဲျခားမႈကို ဆန္႔က်င္ပါမည္။
၃ - ငါတို႔သည္ ေ၀မွ်ခံစားရဲေသာ စိတ္ဓါတ္ကို စိုက္ထူပါမည္။
၄ - ငါတို႔သည္ အထက္မွ ေပးအပ္ေသာ အမိန္႔ႏွင့္ တာ၀န္ကို ေက်ျပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ပါမည္။
၅ - ငါတို႔သည္ ၊ ငါ့ျပည္သူ၊ ငါ့တပ္ဦး ငါ့ရဲေဘာ္တို႔အတြက္ ငါ၏အသက္ကို စြန္႔လႊတ္ရန္ အဓိဌါန္ျပဳပါ၏။

ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး တပ္မွဴးတပ္သားတိုင္း၊ အဖြဲ႕၀င္တိုင္း လိုက္နာရမည့္ ၃/၈ လုပ္ဟန္
စည္းကမ္းႀကီး(၃)ရပ္ -
၁ - ဘာဘဲလုပ္လုပ္ အမိန္႔လိုက္နာပါ။
၂ - ျပည္သူ႔ပစၥည္းအပ္တေခ်ာင္း ခ်ည္တမွ်င္မွ် မယူရ။
၃ - သိမ္းပိုက္ရသည့္ပစၥည္းမ်ား စံနစ္တက် အထက္သို႔အပ္ရမည္။

သတိျပဳရန္ (၈) ခ်က္
၁ - အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မေစာ္ကားရ
၂ - ျပည္သူလူထုအေပၚ မရမ္းကားရ
၃ - စကားေျပာလွ်င္ခ်ိဳသာစြာေျပာပါ
၄ - ငွါးသည့္ပစၥည္းျပန္အပ္၊ ပ်က္လွ်င္ေလွ်ာ္ပါ
၅ - ၀ယ္လွ်င္တန္ဖိုးေပးပါ
၆ - သူတပါးဓေလ့ထံုးစံကိုေလးစားပါ
၇ - သုန႔္ပန္းမ်ားကို မညွင္းဆဲရ
၈ - သီးႏွံပင္မ်ားကို မဖ်က္စီးရ

ဤသံဓိဌါန္ႏွင့္ ၃/၈ လုပ္ဟန္တို႔ကို ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး အဖြဲ႕၀င္တိုင္း မပ်က္မကြက္ သိရွိ၊လိုက္နာ၊က်င့္သံုးရမည္။

ဆက္သြယ္လိုသူမ်ား - plfburma@gmail
                            U Aye Saung ( face book)
                           ဖုန္း - 089 8355341 - ဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီး
ပိုမိုသိရွိလိုပါက -  plfburma.blogspot.com မွာတက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
ဆက္သြယ္လာသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားပါမည္။

Sunday, January 20, 2013

ရင္နင္႔စရာ ေျခာက္ထပ္ႀကီးမွတ္တိုင္က အျဖစ္အပ်က္မွ စ၍



ရင္နင္႔စရာ ေျခာက္ထပ္ႀကီးမွတ္တိုင္က အျဖစ္အပ်က္မွ စ၍
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဒီဇင္ ၂၉ ရက္ေန႔ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ထပ္ႀကီး ကားမွတ္တိုင္မွာ ငိုေနေတာ့ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ ခေလးမေလးကို  အမ်ိဳးသမီး တဦးက ေခၚေနတဲ့ အခါ ေစ်းသည္ေတြက မသကၤာလို႔  ၀ိုင္းေမးေတာ့ ခေလးမအေမရင္းကမွတ္ တိုင္မွာ ပစ္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိလာၾကတယ္။ ေစ်းသည္ေတြက ရဲစခန္းကို အေၾကာင္း ၾကားလိုက္တယ္၊ ရဲက စံုစမ္း ၿပီး သူ႕မိဘေတြထံျပန္ပို႕ေတာ့၊ မိဘေတြက တဲၿပိဳလို႔ ေနစရာ မရွိေတာ့ဘူး၊ အေၾကြးရွင္ေတြက ပူလို႔ ရန္ျဖစ္ရ တာလည္းမၾကာခဏ၊ ဒီခေလးကို အိမ္ေဖၚလုပ္ခိုင္းဖို႔ ဆိုၿပီး မိခင္ကေခၚ လာၿပီး ကားမွတ္တိုင္မွာ ပစ္ထားတာ ၊အခုေတာ့ဒီခေလးမေလးကို သူ႕ အဖြါး ဆီမွာရဲကအပ္ထားလိုက္တယ္လို႔ သတင္းကေဖၚျပတယ္။ ဒီလိုျဖစ္တာက ခဏခဏဘဲ လို႕ အင္းစိန္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ထြန္း ကဆိုျပန္ တယ္။ ခေလးကယ္ဆယ္ေရး ဆရာမႀကီးေတြက မိဘေတြဟာ ခေလးကို ေဂဟာ တခုခုမွာ အပ္ ထားဖို႔ သင့္တယ္ လို႔ဆိုတယ္။
ဒီအျဖစ္အပ်က္မွာ ျမင္သာတာက မိဘေတြက သူတို႔ရင္ေသြးကို ပစ္ထားရေလာက္ေအာင္ ဘ၀ ခက္ခဲေနတာကို သိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မိဘေတြကို အျပစ္တင္မည့္သူေတြရွိႏိုင္ပါတယ္။ မိဘေတြက ခ်ိဳ႕တဲ့ ေနတာကို အရင္းအျမစ္အထိ စစ္သင့္ပါတယ္၊ ပညာအရည္းအခ်င္းေၾကာင့္၊ စာရိတၱေၾကာင့္၊ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးတာ ေၾကာင့္၊ ကုန္ ေစ်း ႏႈန္းေၾကာင့္၊ အိမ္ဖ်က္ခံရတာေၾကာင့္ ဆိုတာေတြေတြ႕ ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ပညာနဲ႔ အခြင့္ အလမ္းကိစၥ ေတြက အုပ္ခ်ဳပ္သူနဲ႔ လံုး၀ ပတ္ သက္ ေနတယ္။ဒါက ၿငင္းမရတဲ့ ကိစၥ။ မိဘေတြရဲ႕ ခ်ိဳ႕ငဲ့မႈက သားသမီး ေတြအေပၚ ရိုက္ခတ္တာ သဘာ၀ဘဲ။ ဒီေတာ့ ပညာေရးစံနစ္နဲ႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အ လမ္းဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ခ်ိဳ႕ငဲ့ေနတာ ၾကာၿပီ၊ ဒီကိစၥက ေရရွည္လုပ္ရမွာ ဆိုေတာ့ ေျခာက္ထပ္ႀကီးမွာ ပစ္ ထားခံရတဲ့ ငိုေနတဲ့ ခေလးမ အတြက္ ဘာမွ လက္ငင္းလုပ္ေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ ပါဘူး။
ခေလးေတြ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ေဂဟာက ဆရာမႀကီးေတြက ေျပာသလို ခေလးေတြ သူတို႔ဆီ သြားအပ္တဲ့ အလုပ္က ဘယ္လို လုပ္ၾကရတယ္ေတာ့ မသိေပမဲ့ ဒီခေလးမေလးရဲ႕ မိဘေတြက ၀င္ေငြေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ထားပံုရတယ္၊ သူတို႔ကို ေဂဟာက ခေလးမိဘေတြကို ကူႏိုင္မလား ဆိုတာလည္း စဥ္းစားစရာ။ မိဘ ေတြအတြက္ မေျပာနဲ႔ ခေလးေတြအတြက္  ျမန္မာျပည္ မွာ အခမဲ့ ပညာေရးဟာ တကယ္အခ မဲ့တည္ရွိ ေနၿပီလားလည္း စီစစ္သင့္ပါတယ္။
ေဂဟာက အဆင္ေျပေခ်ာေမာစြာ စြန္႔ပစ္ခေလးေတြအားလံုးကို ကယ္ဆယ္ႏိုင္တယ္ ဆိုလွ်င္လည္း ဘယ္လို ေၾကာင့္ ေလလြင့္ခေလးေတြရွိေနရတာလဲ ဆိုတာကို ေလ့လာရဦးမယ္။ အခုေတာ့ စစ္ေရွာင္ ခေလးေတြ၊ ဒုကၡသည္ခေလးေတြကိစၥ ကိုေကာ ဘယ္လို စီစဥ္ၾကမလဲ ထည့္တြက္ရေတာ့ မယ္၊ စာေရးသူရဲ႕ ရည္ရြယ္ ခ်က္က ေဂဟာေတြရွိတာေကာင္းေပမဲ့ ဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡကိုပါ တင္ျပခ်င္တာပါ၊ လူတေယာက္ဟာ ဆင္းရဲၿပီ ဆိုရင္ ဒုကၡေတြ အားလံုး ၀င္လာေတာ့တာဘဲ။ သမတက ဆင္းရဲမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေနတယ္လို႔ ဆိုတယ္၊ ခရိုနီေတြလည္း ႀကီးပြါးေနၾကတယ္၊ အခုလို ရင္ေသြးသား သမီးေတြကို စြန္႔ပစ္ရေလာက္ေအာင္ အေျခ အေနက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးမွာျဖစ္ေနတယ္။ ခ်မ္းသားႀကီးပြါးေန တဲ့ လူေတြ ရွိရာ မ်က္စိေအာက္မွာဘဲ ျဖစ္ေနေတာ့၊ မိဘေတြက သား သမီးကို စြန္႔ပစ္သလို၊ မိဘနဲ႔ တူတဲ့ အစိုးရတို႔၊ေစတနာေကာင္းသလိုလိုရွိတဲ့ လူခ်မ္းသာတို႔ ၊ လူဂုဏ္တန္တို႔က ဆင္းရဲသားေတြကို  ပစ္ထား တာဟာ ေတာ္ေတာ္ၾကည့္ရ၊ ၾကားသိရ ဆိုးတဲ့ကိစၥဘဲ၊ ရင္နင့္ စရာပါဘဲ။
အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ခေလးငယ္ေတြ မိဘကစား၀တ္ေနေရးမေျပလည္လို႔ ေစ်းဗန္းေခါင္း ရြက္ ေစ်း ေရာင္း ထြက္ရ၊စားပြဲထိုးလုပ္ရ၊အိမ္ေဖၚလုပ္ရ၊ ျပည့္တတန္ဆာျဖစ္ရ၊ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေန  ရတာေတြတပံုတပင္ျဖစ္ေနသလို၊ ေက်ာက္ျဖဴပညာေရး ေကာလိပ္လိုေနရာမွာေတာင္ထမင္းမ၀တဲ့ ေက်ာင္းသား ေတြရဲ႕ အျဖစ္ ဟာ ဒီေန႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ဆင္းရဲမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ေနတဲ့  ႀကံ႕ဖြတ္အစိုးရနဲ႔၊ သူရဲ႕အေပါင္း ပါ လူခ်မ္း သာေတြ၊ သူတို႔ကိုေထာက္ ခံအား ေပးေနတဲ့သူေတြကို  သေရာ္ေနသလိုသာရွိေတာ့တယ္။
ဆင္စြယ္နန္းကလူေတြ ေျပာင္လက္ရႊင္းပ ပြဲလမ္းႀကီးငယ္ က်င္းပၾကေပမဲ့ ဆင္းရဲသားအမ်ားစုက လုပ္ခအျပည့္ ၀ရေရးအတြက္ ဆႏၵျပရ၊ ေျမယာေပ်ာက္ရ၊ ေထာင္တန္းက်ရ၊ တရားတေဘာင္ရင္ဆိုင္ေနရ၊ ညစာ အတြက္ ပူပင္ ေနရတဲ့ ဒီလို အေျခအေနကို မႏိႈင္းယွဥ္ဘဲ ဘယ္သူကေနႏိုင္မွာပါလဲ။
လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့အခ်က္အလက္ေတြက ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဟာအပ်က္ဘက္ကိုယိမ္းေန ေၾကာင္း ညႊန္ျပ ေနတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကိုလည္း မတရားတဲ့နည္း၊ ေကာက္က်စ္တဲ့ နည္းေတြနဲ႔ စစ္ အာဏာရွင္ လက္ ပါးေစေဟာင္းေတြက သူတို႔အာဏာကို ျပန္ထူေထာင္ဖို႔ က်ားကုတ္က်ားခဲလုပ္ေဆာင္ေန တာေတြ ကိုေတာ့ ေအာက္ေျခအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ပြဲေတြမွာ ေပၚေပၚလြင္လြင္ ျမင္သာေနျပန္ပါတယ္။ ဆင္း ရဲ သား ျပည္သူလူထု အတြက္ အကာအကြယ္ေပးမည့္ အာဏာ ဆိုတာကို အထက္စီးက အုပ္စိုးေနတဲ့ စစ္ အာဏာ ရွင္ေတြဆီက ေမွ်ာ္လင့္ ေနရတာ ငံုးအၿမီးေမွ်ာ္ သလိုပါ။
ဆင္းရဲသားျပည္သူလူထုေတြအတြက္  ရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတယ္ ဆိုတဲ့ပါတီအဖြဲ႕ အစည္း ေတြကလည္းႀကံ႕ဖြတ္အစိုးရရဲ႕ ျမင္ရတဲ့ဥပေဒေတြေရာ၊မျမင္ရတဲ့ဖိအားေတြေရာ၊ၿခိမ္း ေခ်ာက္မႈ ေတြေရာ၊ ျမဴဆြယ္မႈေတြေရာရဲ႕ ေအာက္မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပ်ာက္၊လမ္းေပ်ာက္ျဖစ္ေနၾကလို႔ ျပည္သူေတြ က ကိုယ္တိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္ရင္း ေနာ္အုန္းလွလို၊ မေအးနက္လို၊ သြဲ႕သြဲ႕၀င္းလို၊ ကိုေ၀ဠဳလို၊ ကိုထင္ေက်ာ္လို၊ ကိုေအာင္သန္း ခ်ိဳလို၊ကိုဟန္၀င္းေအာင္လို၊ ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္းေနမ်ိဳးဇင္လို လူေတြ သူရဲေကာင္းေတြအမ်ား အ ျပား သီးသန္႔ ေပၚလာၾကရ တာက လည္း ႏိုင္ငံ ေရးပါတီေတြဟာ  လူထုေရွ႕မွာအားကိုးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မရွိ တာကို ေတြ႕ႏိုင္ ပါတယ္။
စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ရဲ႕ အရင့္အရင္ ေသြးစုတ္ဖိႏွိပ္အႏိုင္က်င့္ခဲ့တာေတြ၊လက္ရွိအက်င့္ပ်က္ခ်ိဳ႕ယြင္း ခ်က္နဲ႔ ဘက္လိုက္မႈေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖါေထးယံုနဲ႔႔ မရဘဲ အျမစ္ကေန လွန္ပစ္မွသာရႏိုင္ မယ္ ဆိုတာက ဒီေန႔ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ ေပၚလြင္ေန ပါတယ္။ စစ္ဘက္အသိုင္း အ၀ိုင္းနဲ႔ နီးစပ္ တဲ့ လူလက္တဆုတ္စာသာ ႀကီးပြါး ခ်မ္းသာၿပီး ဧရာမ ျပည္သူလူထုႀကီးမွာ ဆင္းရဲ တြင္းနက္သ ထက္နက္ေနတာထင္ရွားေနတယ္။
ဒီေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြကဘာလုပ္ရမွာလဲလို႔ ေမးစရာရွိလာေတာ့ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျပည္သူအတြက္ အေလးထားၿပီး ေဆာင္ရြက္တဲ့ အဖြဲ႕ကိုသာ ေျပာင္း၀င္ၾက ၊ ေထာက္ခံၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။ လူထု အမ်ားအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္တဲ့သူေတြကို အားေပးေထာက္ခံရမွာပါ၊ ျပင္းျပင္းထန္ထန္တိုက္ပြဲ၀င္သူကို ပိုမို အားေပး၀န္းရံၾကရမွာပါ။စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕အက်ိဳးစီးပြါးကိုသိသိသာေရာ၊မသိမသာပါအားေပးေနတဲ့ ေဖါက္ျပန္သူေတြ၊ အဖြဲ႕ေတြကိုဖြင့္ခ်ဆန္႔က်င္ၿပီး၊၀ိုင္းပယ္ရႈတ္ခ်သင့္ပါတယ္။ဒါဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵသ ေဘာထားျပဆိုခ်က္တခုလည္းျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္ ၊ျပည္သူ႕အက်ိဳးအတြက္ မလုပ္ေဆာင္ ဘဲ၊ ေခါင္း ေဆာင္ မဟုတ္ဘဲ ေခါင္းေရွာင္ ေနတဲ့ ပါတီေတြမွာ ၀င္မိေနရင္လည္း ျမန္ျမန္ ထက္ထက္ႏုတ္ ထြက္ၿပီး ရင္နင့္စေရာ အေၾကာင္းမ်ားကို ျပည္သူနဲ႔အတူ ခံစား တိုက္ပြဲ၀င္သည့္ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းထဲက ိုေျပာင္ ၀င္ၾက ရမယ္။ ဆင္းရဲသားျပည္သူလူထုအတြက္ ခိုင္ခိုင္မာ မာ ရိုးရိုးသားသားလုပ္ေဆာင္သူကို သာ ေခါင္း ေဆာင္ တင္ၿပီး လူထု အက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ဦး တည္ေဆာင္ရြက္ေအာင္ လူထုဘက္က ေပးႏိုင္တဲ့ ဖိအားက ဒါသာျဖစ္ တယ္။ လက္ေတြ႕က်က် က်င့္ သံုးႏိုင္ေအာင္ က်ိဳးပမ္းသင့္ပါတယ္။
ဒီလိုျပည္သူေတြရဲ႕ ဖြင့္ခ်ဆန္႔က်င္မႈမရွိဘဲ ရိုးရာအစဥ္အလာအတိုင္းလုပ္ေနပါက သမာရိုးက်ႀကီးစိုး မင္းမူ သူေတြက ဆက္လက္ႀကီးစိုးရင္း ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀က တိုးတက္လာစရာ မရွိျဖစ္ေနေတာ့မွာဘဲ။ ဆင္းရဲ ဒုကၡ သံသရာမွာ ထြက္ေပါက္မဲ့ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ လူထုကကိုယ့္လမ္း ကိုယ္ထြင္ၾကရမွာပါဘဲ။
အနီးဆံုး ေဖါက္ျပန္သူတို႔ကို ဆန္႔က်င္၀ိုင္းပယ္ၾက။
လူထုလႈပ္ရွားမႈကို ျမွင့္တင္ၾက။
လူထုအစိုးရ ေပၚထြန္းရမည္။

ဦးေအးေဆာင္
ဇန္န၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၃။

လက္ပံေတာင္းေတာင္က ၾကယ္တပြင့္ - မေအးနက္



လက္ပံေတာင္းေတာင္က ၾကယ္တပြင့္ - မေအးနက္
 ဒီလထုတ္ Hot News Weekly မွာ ေမာင္ကိုကို (အမရပူရ) ရဲ႕ “ အသဲနာတယ္” ေခါင္းစဥ္နဲ႔ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ၀က္ေမွးရြာသူ မေအးနက္ ေျပာၾကားခ်က္အသံဖိုင္ကို ဖတ္ရလို႔ စိတ္လႈပ္ရွားၿပီး ဂရုဏာ စိတ္ပြါးမိလိုက္တယ္။ တကယ္ေတာ့လက္ပံေတာင္းေတာင္ကျဖစ္ရပ္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ နိမိတ္ပံုလိုျဖစ္ေန တယ္။
ဆင္းရဲသားေက်ာမြဲေတြက သူ႕တို႔၀မ္းစာကိုအစဥ္အလာအတိုင္း ခက္ခက္ခဲခဲေျဖရွင္းေနရတာကို မေအးနက္တို႔ရွာေဖြစားေသာက္ပံုမွာေပၚလြင္လွတယ္။သူတို႔ဘ၀ေတြရွင္သန္ရာ၊သူတို႔၀မ္းစာရွာေဖြရာ ေတာ ေတာင္ေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္သူစစ္အာဏာရွင္ေတြက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ စည္ပင္ေအာင္လုပ္ေပးရမည့္အစား ႏိုင္ငံျခား တရုတ္စီးပြါးေရးသမား ေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီးလုယက္ဖ်က္ဆီးေနတာကလည္း ေပၚလြင္ေနျပန္တယ္။ ျပည္သူ႔အစိုးရ မဟုတ္တဲ့ အာဏာ ရွင္ေတြဟာ ျပည္သူလူထုမ်က္ႏွာကို ငဲ့ကြက္ရေကာင္း မွန္းမ သိတာကိုက အာဏာရွင္ ဆိုသူေတြရဲ႕အက်င့္ဆိုးတာအထင္းသားဘဲ။ ျပည္သူေတြအေပၚစစ္အာဏာရွင္ေတြမတရားဖိႏွိပ္ ေသြးစုတ္ေနတဲ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္လိုကိစၥေတြ ျမန္မာျပည္အႏွံ႕ယေန႔ဒုနဲ႔ေဒးျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။ဒါဟာဒီေန႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ သရုပ္ပါဘဲ။
ဒီျဖစ္ရပ္ေတြထဲက မေအးနက္ရဲ႕ ျဖစ္ရပ္က အဖိႏွိပ္ခံ နင္းျပား ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ကိုကိုယ္ စားျပဳတယ္။သံုးတန္းသာတတ္တဲ့မေအးနက္ဟာသူ႕ဘ၀သူခ်ိဳ႔ခ်ိဳ႕ငဲ့ငဲ့နဲ႔ကာကြယ္ရရွာတာပါ။“အေမးက ေမြးေတာင္ က ေကၽြး။” ဆိုတဲ့ သူ႔စကားဟာ နားထဲမွာ တြင္က်န္ေနရစ္ရပါတယ္။
လြတ္လပ္တဲ့ ေတာသူေတာင္သားဘ၀ကိုသန္႔ရွင္းေရးသမအလုပ္နဲ႔မလဲႏိုင္တာကိုလည္း“သန္႔ရွင္ ေရးမလုပ္ေပါင္၊မန္က်ည္းရြက္တက္ခူးမယ္။ ဒါဆို ထမင္းစားလို႔ျဖစ္တယ္။” မေအးနက္ရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္ ရင္ထဲကအသံပါ။ စီမံကိန္းအတြက္ ရြာေတြေရႊ႕ခိုင္းေတာ့ခိုင္းမရတဲ့ရြာဥကၠဌကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္းအျဖဳတ္ခံရတာကိုလည္းမေအးနက္ကေျပာျပပါေသးတယ္။အာဏာရွင္ပီသလိုက္ပံုပါဘဲ။ ရြာဘုန္ႀကီးဆိုတာကလည္းသိန္း၅၀၊ဆိုင္ကယ္တစီး၊ဖုန္းတလံုးရလို႔ရြာေက်ာင္းေရႊ႕ေပးဖို႔သေဘာတူလိုက္ပံုကလည္း ဒီေန႔ သံဃာထုအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနပံုနဲ႔  အတိုင္းသားတူ ေနျပန္ေတာ့တယ္။
ဒီေနရာမွာအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက“ေျမမသိမ္းပါဘူးကားလမ္းျဖတ္ရံုလာက္ပါ”ဆိုၿပီးလွည့္စားေျပာဆိုတာ၊ ရဲေတြ၊ ဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႔ အတင္းအၾကပ္အကြက္ခ်ဖိႏွိပ္တာေတြကိုလည္း သိႏိုင္တယ္။ရဲ ေတြကိုယ္တိုင္က တရုတ္ကုမၸဏီဘက္ပါတာကိုေတာ့ မေအးနက္က “ ရဲေတြက က်မတို႔ ျမန္မာရြာသူရြာသားေတြဘက္က မရပ္တည္ဘူး။၀မ္ေပါင္ဘက္ကရပ္တည္တယ္။”တဲ့။ ေဆြးေႏြးမယ္လုပ္ျပန္ေတာ့လည္း၀မ္းေပါင္ဘက္က ႏွိမ္ပံုကို “ က်မတို႔က ေျမႀကီးေပၚမွာထိုင္ရမယ္။ ၀မ္ေပါင္က ကုလားထိုင္ေတြေပၚမွာ ထိုင္ၿပီး ေဆြးေႏြးမယ္တဲ့၊ ကၽြန္မနဲ႔ သြဲ႕သြဲ႕၀င္းက ဒါကိုလက္မခံဘူး။”
မေအးနက္တို႔ မံုရြာဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား သြားဖူးရာမွာလည္း ရဲေတြက ဘုရားပရ၀ုန္ကို ပိတ္ေလွာင္ ထား တာခံ ၾကရျပန္တယ္။ ေဒသခံေတြက ၀ိုင္း၀န္းလာမွ ရဲကထြက္ခြင့္ေပးလိုက္ၿပီး ရဲကားေပၚ အတင္းဆြဲ တင္လို မေအးနက္ခမွ်ာ ထမီေတာင္ကၽြတ္ရတဲ့ အထိျဖစ္ခဲ့ရတယ္တဲ့။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတဦး ရွိအပ္တဲ့ အိေျႏၵသိကၡါကိုပါ ရဲဆိုတဲ့ ဖိႏွိပ္သူေတြက ေစာ္ကားခဲ့ၾကတယ္။ အဖိႏွိပ္ခံလူသားမွာ သိကၡါဆိုတာ မရွိရ ဘူးတဲ့လား။
၀မ္ေပါင္စီမံကိန္းကတရုတ္ေတြ ေတာင္ေပၚကေန ေျမၿဖိဳခ်ရင္း ေတာင္ေအာက္မွာကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ ေနတဲ့ မေအးနက္တို႔ကို ေကာ့ျပတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔၊ ေတာင္ေပၚက ေျမဇာခဲေတြကိုတရုတ္ေတြကလူလစ္ရင္လစ္သလို ေတာင္ေအာက္လယ္ကြင္းေတြထဲ ပံုခ်တာေတြလည္းစိတ္မေကာင္းစရာျဖစ္ရတယ္။အကြယ္အကာမဲ့၊အားကိုးရာမဲ့ေနတဲ့ ျပည္သူေတြကိုအာဏာပိုင္အရာရွိဆိုးေတြက ၾကြက္ကို ေၾကာင္ကစားေနသလိုလုပ္ေနတာပါ။ဒီေျမတူးစက္ႀကီး ေတြ ေရွ႕အေသခံတားဆီးရတဲ့အလုပ္ေတြကိုလည္း မေအးနက္တို႔ လုပ္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ ရဲေတြက မီးေလာင္ဗံုးနဲ႔ ေပါက္တဲ့ အခ်ိန္မွ လည္း မေအးနက္တို႔ သပိတ္စခန္းမွာ ရွိေနၾကပါတယ္၊ ကံေကာင္းလို႔ ေပါ့။မေအးနက္က“အစိုးရကရက္စက္ လိုက္တာ - အသဲနာတယ္။” တဲ့
လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းဟာ မူလအစကပင္စစ္အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္တရုတ္နဲ႔လက္၀ါး ရိုက္လုပ္ထားတဲ့စီမံကိန္းျဖစ္လို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ကလူထုဆန္႔က်င္ေရးျဖစ္ေနပါတယ္။လူထုအသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္း မႈကို တိုက္ရိုက္ ဖ်က္ဆီးေနတယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးမွာလည္း ေသာက္သံုးေရမ်ား ပ်က္စီး၊ ရြာသားမ်ား က်န္းမာေရးထိခိုက္ခံၾကရတယ္။  လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ျမန္မာအစိုးရဟာတရုတ္တို႔ရဲ ၾသဇာ ေအာက္လႊမ္းမိုး ခံေနရတာကို ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ပံုေတြက ေပၚလြင္ေနလို႔ အမ်ိဳးသားသိကၡါ က်ဆင္းရ တယ္။သံဃာမ်ားကိုမီးေလာင္ဗံုးနဲ႔ပစ္ေပါက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေတာင္းပံလိုက္ရတာေၾကာင့္ ျပည္တြင္ေရာျပည္ပ မွာပါ အစိုးရသိကၡါ က်ခဲ့ရၿပီ၊ ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားတဲ့ ႏိုင္ငံမွာ သံဃာေတြကို မီးေလာင္တိုက္သြင္းလို႔ သမိုင္းမွာဖ်က္မရတဲ့ အမည္စက္တင္သြားခဲ့ၿပီ။ဒါေၾကာင့္ဒီစီမံကိန္းကစက္သံေတြၾကားေနရသ၍ ျမန္မာျပည္ သူေတြအတြက္ ေဒါသကို ဆြသလိုသာျဖစ္ေနေတာ့မွာမို႔ ဒီလက္ပံေတာင္းစီမ့ကိန္းကို ရပ္ယံုမွ တပါး အျခားမရွိ။
မေအးနက္တို႔လို ေတာသူေတာင္သားေတြရဲ႕ လိုလားေတာင့္တဲ့ ဆႏၵေတြကို ျပည့္၀ေစေရးအတြက္ မတရားဖိႏွိပ္တဲ့ အာဏာရွင္ေတြကို လူထုအားနဲ႔ ၿဖိဳခ်ႏိုင္ဖို႔ မေအးနက္တို႔လို ရဲရဲေတာက္စိတ္ဓါတ္ နဲ႔ တိုက္ပြဲ ၀င္ၾကရမွာပါဘဲ။ မေအးနက္ဟာ အေမွာင္ညေတြမွာလင္းလက္တဲ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္က ၾကယ္တပြင့္ပါဘဲ။
ေအာင္ပြဲကိုတိုက္ယူၾက။
စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ တိုက္ဖ်က္ပစ္။

ဦးေအးေဆာင္
ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ။ ၂၀၁၃။





“လယ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ လယ္ေပါင္ခြင့္”



“လယ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ လယ္ေပါင္ခြင့္”
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးအဖြဲ႕က ျမန္မာျပည္ရွိလယ္သမားမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္ သူလူထုအားလံုး “လယ္ယာေျမပိုင္ေရး၊”ဦးတည္ခ်က္နဲ႔ လႈပ္ရွားေနပါတယ္။ ႀကံ႕ဖြတ္သိန္းစိန္အစိုးရက လယ္ ေပါင္ခြင့္နဲ႔ ပံုမွားရိုက္ လွည့္စားဖို႔ ႀကိဳး စားေနပါတယ္။ ဒီေန႔ ႀကံ႔ဖြတ္စစ္တပ္က၊ ႀကံ႕ဖြတ္ေဒါက္တိုင္ ကုမၸဏီ ေတြက၊ႀကံ႕ဖြတ္လက္ပါး ေစေတြက ျပည္သူလူထုရဲ႕အိမ္ယာ ေျမယာေတြ၊ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ လယ္ယာေတြကိုအေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ဆက္လက္သိမ္းယူေနပါတယ္။စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္က မတရားသိမ္းယူခဲ့တဲ့ ေျမယာမႈခင္း ေတြဟာအစုလိုက္အပံုလိုက္ေပါင္းျမဳပ္ႏွံထားတဲ့ ေျမပံုကို ေဖၚလိုက္သလို ေျမယာသိမ္းမႈေတြ ဟာေထာင္ ခ်ီရွိေနတာေပၚလာေတာ့တယ္။ ႀကံ႕ဖြတ္ေျမယာစံုစမ္းေရး ေကာ္မီတီဆိုတာ ကပင္ ၀န္ခံထားရ တယ္။
ေျမယာကိုခ်ဳပ္ကိုင္ႀကီးစိုးၿပီး၊စစ္တပ္အရွိန္နဲ႔ ျပည္သူကိုဖိႏွိပ္ထားတဲ့စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာယူနီ ေဖါင္း၀တ္၊ ေမာင္းျပန္ေသနတ္ကိုင္ထားေပမဲ့ စစ္ပေဒသရာဇ္ေျမရွင္ေတြျဖစ္တာကိုထင္းထင္းျမင္ႏိုင္တယ္။အခုလည္း ေျမယာကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ဥပေဒနဲ႔ စစ္တပ္အားကိုးၿပီး ျပည္သူလူထုကိုဆက္လက္ဖိႏွိပ္ ေနတုန္း ပါဘဲ။ အခုအခါမွာ ယခင္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀တ္စံုနဲ႔ မစားသာမွန္းသိလို႔ ေဘာငးဘီ္ခၽြတ္ၿပီး၊ ေဖါက္ျပန္တဲ့ပညာတတ္ဓနရွင္ ေပါက္စေတြ ေမြးခါစစ္ပေးရာဇ္စံနစ္ကို ျပန္လည္ကာကြယ္ေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြက နင္းျပား က နင္းျပားသာျဖစ္ေနၿပီး စစ္အာဏာရွင့္ ေဒါက္တိုင္၊ကရိုနီဆိုသူေတြက  အသံက်ယ္ အေရာင္လက္ ေန တာ သာျဖစ္တယ္။
ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ စံနစ္ကို စစ္တပ္နဲ႔ၾကားကန္ထားလို႔ ျပည္သူေတြ အလူးအလွိမ့္ခံေနရတာပါဘဲ။ ႀကံ႕ဖြတ္စစ္ပေဒသရာဇ္ေတြက သူတို႔ကိုယ္ကို “ႏိုင္ငံေတာ္” လို႔ ေခၚပါတယ္။ တကယ္က ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၆၂ ခုကတည္းက စစ္တပ္ရဲ႕ ပေဒသရာဇ္စံနစ္နဲ႔  ျပန္ေပးအဆြဲခံေနရတဲ့ နယ္ေျမတခုသာျဖစ္ပါတယ္။ လူထုဆို တဲ့ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ လူပီပီသသ အခြင္အေရး မရွိတာၾကာပါၿပီ၊ အခုလည္းမရွိေသးပါဘူး။ သံၾကိဳးနဲ႔ တမ္း လန္းပါ။ သံႀကိဳးကနည္းနည္းပိုရွည္ေတာ့ သက္သာတယ္ထင္တာပါဘဲ။ ဒါေတြက ဒီေန႔ အၿပိဳင္ျငင္းခံုေနရတဲ့ အ ေၾကာင္းအရာေတြျဖစ္ေနေသးတယ္။
လက္ငင္းစားေသာက္ႏိုင္ဖို႔ေလာက္ အေရးထားခဲ့တဲ့ ဆင္ေသေကာင္ေပၚက က်ီးမိုက္လိုမ်ိဳးသင္ခန္း စာကို ကၽြန္ေတာ္တေတြ ရယူႏိုင္ဖို႔ခက္ေနၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရရွည္မွာေတာ့ အမွန္တရားကို ေရွာင္လႊဲလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။
ဒီေန႔ ျမန္မာျပည္ဟာ ေျမရွင္ ပေဒရာဇ္ေခတ္ထဲမွာဘဲ ရွိေနတယ္။ ေနာက္တဆင့္တက္ရမွာက အရင္းရွင္ေခတ္ပါ။အရင္းရွင္ရဲ႕လကၡဏာက၊အရင္းရွင္ရဲ႕ဘုရားက ေငြေၾကးပါ။ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈပါ။ ေငြေၾကးနဲ႔ ခ်ဳပ္ထိန္းပါတယ္။ ေျမယာနဲ႔မဟုတ္ပါဘူး။ဒါေၾကာင့္ ေျမရွင္ ပေဒသရာဇ္ထက္ ညင္သာတယ္။ ရႈပ္ေထြး တယ္။ အခု ႀကံ႕ဖြတ္ စစ္ပေဒသရာဇ္လို မၾကမ္းတမ္းဘူး။ ဖိႏွိပ္မႈကေတာ့ အတန္းအစားေတြရွိေနသ၍ ရွိေနဦးမွာဘဲ။
ဒီေနရာမွာ လူတန္းစားတိုက္ပြဲေတြကို ေလ့လာထားတဲ့ ရဲေဘာ္တခ်ိဳ႕က အရင္းရွင္စံနစ္ဆီကို ဦးတည္ တာ၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို ေပးတာ ကို မႏွစ္သက္ၾကပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျဖစ္ခ်င္တာထက္ ဒီေန႔ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ စစ္ပေဒသရာဇ္ ေခတ္ကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔က ပထမ အေရးႀကီးတာကို ေမ့ေလွ်ာ့ေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါ တယ္။ ပီသတဲ့ အရင္းရွင္စံနစ္ေအာက္မွာ ပုဂၢိကပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳလို႔ လယ္သမားေတြ ေျမယာကိုသူတို႔ကိုယ္တိုင္ပိုင္မယ္။သူတို႔ႀကိဳက္တာသူတို႔စိုက္ႏိုင္မယ္။သူတို႔ၾကိဳက္ေစ်းနဲ႔သူတို႔သီးႏွံကိုေရာင္း ႏိုင္ တယ္။ သူတိုေျမယာကို သူတို႔ စိတ္ခ်လက္ခ် ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ၾကလိမ့္မယ္။ ေရာင္းတာေပါင္တာေတြလည္း ရွိမယ္။ (ေပါင္ႏိုင္ယံုသက္သက္မဟုတ္ဘူး) ဒါေပမဲ့ သူတို႔ၾကမၼာ သူတို႔ ဖန္တီးတယ္လို႔ သူတို႔ ယံုၾကည္ လိမ့္ မယ္။
ဒါက ပီသတဲ့အရင္းရွင္စီးပြါးေရးစံနစ္အေၾကာင္းကို ေမွ်ာ္မွန္းျပတာ။ဒါကိုလက္ရွိျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ဖို႔ ခက္ပါတယ္။ ျပင္းထန္တဲ့တိုက္ပြဲေတြလိုေနေသးတယ္။ ေျမသိမ္းထားတဲ့ကရိုနီေတြ၊စစ္တပ္ကထိန္းခ်ဳပ္ထား တဲ့ ေျမေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြကို ဘယ္သူက ထိရဲမွာလဲ။ ဥပေဒစာရြက္မွာကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့စကားလံုးေတြထည့္ဦး ၊ဘယ္သူက ေသနတ္ကိုင္ထားတဲ့လူအုပ္ကိုရင္ဆိုင္မွာလဲ။ဒါေၾကာင့္လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ လယ္သမားေတြဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ဆိုတာသူတို႔ကို ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္တံပိုးေအာက္ကလြတ္ေစရမယ္။လယ္ ေပါင္ခြင့္က ေရာင္းခြင့္မဟုတ္ဘူးဆိုတာရွင္းျပရမယ္။ ေပါင္တာက ေရာင္သေလာက္ဘယ္ပိုက္ဆံရမွာလဲ။ေရာင္း မရေတာ့ အစိုးရဆိုတဲ့ လူေတြက သိမ္းလို႔လြယ္တာေပါ့။ လက္မလႊဲနိုင္ေအာင္ခ်ဳပ္ထားတာဘဲ။
စစ္အစိုးရေတြတက္ကထည္းကလယ္သမားေတြကို“လယ္လုပ္သူလယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္”ဆိုတာဘဲ ေပးထားတာ။ “လယ္လုပ္သူလယ္ပိုင္ေရး”မဟုတ္ပါဘူး။အခုလည္းလယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို“ေပါင္ခြင့္”နဲ႔နားလွည့္လိုက္တာပါဘဲ။ “လယ္လုပ္သူလယ္ပိုင္ေရး” အတြက္ သာကၽြန္ေတာ္တို႔ ဦးတည္တိုက္ပြဲ၀င္ရမယ္။ လယ္သမားေတြ ကို စစ္ပေဒရာဇ္ ဖိႏွိပ္မႈတံဖိုးေအာက္ကလြတ္ေစရမယ္။
ဒီလိုျဖစ္ဖို႔  ႀကံ႕ဖြတ္ စစ္ပေဒသရာဇ္ေတြ၊ ေဒါက္တိုင္ ကရိုနီေတြ ႀကီးစိုးတဲ့ ဥပေဒတြင္း၊လႊတ္ေတာ္ အတြင္း မွာ ရႏိုင္မွာမဟုတ္သလို၊ တိုက္ပြဲသ႑ာန္မ်ိဳးစံုဟာလိုအပ္ေနတယ္။ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ေရးနဲ႔ အတူ၊ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊လြတ္လပ္တဲ့စီးပြါးေရးစံနစ္၊လြတ္လပ္တဲ့ပါတီစံုစံနစ္၊လြတ္လပ္တဲ့သတင္းမီဒီယာ ေတြဟာ ရွိဖို႔လိုအပ္ေနတယ္။ဒါေတြကအရင္းရွင္ဒီမိုကေရစၤရဲ႕ၾကန္အဂၤါလကၡဏာေတြဘဲ။ဒီအထိကၽြန္ ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ ခံစားရေအာင္စစ္ပေဒသရာဇ္လကၡဏာေတြကိုတိုက္ဖ်က္ၿပီးအရင္းရွင္ဒီမိုကေရစီစံနစ္တည္ေဆာက္ရမွာပါ။
ဒါေပမဲ့ အရင္းရွင္ဒီမိုကေရစီ အတြက္ ကိုယ္က်ိဳးသာၾကည့္တတ္တဲ့ အရင္းရွင္ေတြကတိုက္ပြဲမ၀င္ဘဲ စစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး နားလည္မႈယူတတ္ၾကတယ္။ သူတို႔က ျပည္သူကို အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ေပါင္း ဖိႏွိပ္ေသြးစုတ္တတ္လို႔ ေဖါက္ျပန္တဲ့ အရင္းရွင္ေတြက ပီျပင္တဲ့အရင္းရွင္ဒီမိုကေရစီကို မလိုလားၾကဘူး၊ ဒီ ေတာ့ ပီျပင္တဲ့ အရင္းရွင္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကို အဖိႏွိပ္ခံရတဲ့ လယ္သမား အလုပ္သမားေတြကဘဲ လက္ေတြ႔မွာ ဦးေဆာင္တိုက္ပြဲ၀င္ရပါလိမ့္မယ္။ ရန္သူနဲ႔ ရန္သူ႔ေဒါက္တိုင္ေတြကို တိုက္ဖ်က္ၾကရမယ္။
ေအာင္ပြဲကို တိုက္ယူၾက။
ျပည္သူ႕ အစိုးရေပၚထြန္းရမယ္။
ဦးေအးေဆာင္။
ဇန္န၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၃။