ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Tuesday, May 23, 2017

ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္မွ “ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ျခင္း” ထုတ္ျပန္ခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္မွ “ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ျခင္း” ထုတ္ျပန္ခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍

ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္မွ “ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ျခင္း” ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ျမန္မာျပည္အတြက္ သတိေပး ဥၾသဆြဲသံျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးတြင္ တရုတ္၏ တိုက္ရိုက္စြက္ဖက္မႈကို ေျဗာင္ျပသ ျခင္းလည္ းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးကို  တရုတ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ စစ္အာဏာရွင္ ႏွင့္ တရုတ္တို႔ တို႔ပူး ေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား အနက္ ေနာက္ဆံုးေပၚ သက္ေသလည္းျဖစ္ ပါသည္။
တရုတ္အစိုးရသည္  ကြန္ျမဴနစ္တံဆိပ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အရင္းရွင္စံနစ္ကို က်င့္သံုးေနသည့္ အစိုး ရျဖစ္ သည္။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳစီးပြါးကို ဦးစားေပး ေပၚလစီအျဖစ္က်င့္သံုးစဥ္မွ စ၍ကြန္ျမဴနစ္တို႔၏ ႏိုင္ငံတ ကာ ၀ါဒကို စြန္႔လႊတ္ဆန္႔က်င္ၿပီးျဖစ္သည္။ျမန္မာျပည္တြင္ ျပည္သူလူထုကို ကမၻာသိ အႀကိမ္ၾကိမ္ ဖိႏွိပ္ အနုိင္က်င့္ သည္ ့စစ္အာဏာရွင္တို႔ကို စီပြါးေရး အျမတ္ရလိုမႈတခုထည္းျဖင့္ အဘက္ဘက္မွ အားေပးခါ ျပည္သူလူ ထုအေပၚ ဆက္လက္ဖိႏွိပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ သိကၡါကင္းမဲ့စြာ ကူညီအားေပးခဲ့ေပသည္။ ျမန္မာျပည္ရွိ စစ္အာဏာ ရွင္တို႔မွာ တရုတ္တို႔၏ ေကၽြးေမြးမႈေအာက္ရွိ ကၽြန္သာသာသာရွိေနေပသည္။
တရုတ္တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအရစြက္ဖက္မႈသည္ ျမန္မာျပည္ အနာဂါတ္ႏိုင္ငံေရးအတြက္ မ်ားစြာ အႏၱရာယ္ မ်ားပါသည္။ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ စံနစ္ကို ျပန္လည္ စတင္ က်င့္သံုးေနသည့္ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ ငံေရးစံနစ္၊ ဖက္ဒရာယ္စံနစ္ ရည္မွန္းခ်က္တို႔သည္ တရုတ္ အစိုးရေပၚလစီႏွင့္ စပ္ဟပ္ျခင္း လံုး၀မရွိပါ။ သူတို႔သည္  စစ္အာဏာရွင္ တို႔ကို သံုး၍ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ စံနစ္ကို ဖ်က္ဆီးၾကမည္သာျဖစ္သည္။  ထိုေၾကာင့္ပင္ တရုတ္၏ ၾသဇာျပန္႔ႏွံ႕မႈသည္ ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ ျမန္မာျပည္သူအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ား လွပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ၾကရမည္။ တရုတ္လူမ်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္မဟုတ္ က်င့္သံုးေသာစံနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာျပည္ရွိ အခြင့္ထူးခံ စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ “အမ်ိဳးသားေရး” “ႏိုင္ငံ့အေရး” ဟုေျပာေန ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔လုပ္ရပ္တို႔မွာ တိုင္းျပည္ကို တရုတ္လက္အပ္ေရး၊ ကၽြန္ခံေရး၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြါးကာ ကြယ္ေရး မ်ားသာျဖစ္ေနသည္။ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထူကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူတိုင္း က်ေရာက္ေနေသာ တရုတ္ၾသဇာကို တားဆီးၾက၊ ဆန္႕က်င္ၾကရ ေတာ့ မည္။ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၏ ႏိုးေဆာ္ခ်က္ကို အ ေလးထား တုန္႔ျပန္ၾကရေတာ့မည္။
တိုင္းျပည္တြင္ လိုအပ္ေနသည္မွာ ျပည္ပၾသဇာကို တားဆီးႏိုင္ေရးအတြက္ “ျပည္တြင္းစည္း လံုး ေရး”ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ ပူးရသည့္ “ရင္ၾကားေစ့ေရး” မဟုတ္ ေပ။ ျပည္တြင္းစည္းလံုးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး ညွိႏႈိင္းအေျဖရွာရမည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက တရုတ္ေၾကာက္ရၿပီး၊ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံ ေရး သမားမ်ား စစ္တပ္ကိုေၾကာက္ေနရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံ၏ေရွ႕ေရးသည္ ကၽြန္အ ဆင့္ မဟုတ္ သေပါက္ အဆင့္မွ ပင္ တက္စရာမရွိေပ။
တိုင္းျပည္၏ အေျခအေနမွန္ကို အမွန္အတိုင္းျမင္ၾကၿပီး ရဲရဲ ၀င့္၀င့္ ဆန္႔က်င္သင့္သည္တို႔ကို ဆန္႔က်င္ ရင္း တိုင္းျပည္စည္းလံုးေရးႏွင့္ အနာဂါတ္  ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအတြက္ အနစ္နာခံ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ဆင့္ႏိုးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။
လြတ္လပ္မႈကို ေစာင့္ေရွာက္ၾက။
တရုတ္ၾသဇာကို ဆန္႔က်င္ၾက။
ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး မုခ်ေအာင္ရမည္။
ဦးေအးေဆာင္
ေမ ၂၄၊ ၂၀၁၇။

Saturday, May 20, 2017

ကမၻာႀကီးကို ၿခံဳၾကည့္ျခင္းကမၻာႀကီးကို ၿခံဳၾကည့္ျခင္း
တကယ္ေတာ့ ကမၻာႀကီက မႀကီးေတာ့ပါဘူး။ ရႈံ႕သြားလို႔ ျပားသြားလို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ လူေတြက ျမန္ျမန္နဲ႔ ေ၀းေ၀းကို သြားလာႏိုင္လာၾကလို႔႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကမၻာရြာလိုေခၚလာၾကေတာ့တယ္။ လူေတြဟာ ခရီးေ၀းကို ျမန္ျမန္သြားႏိုင္လာယံုသာမက သတင္းနဲ႕ အသိဥာဏ္ကိုလည္း လွ်ပ္စစ္လို ျမန္ျမန္ ရရွိသိရွိလာႏိုင္ ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ ကမၻာႀကီးမွာ သြားလာေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး အတားအဆီးေတြကို ေက်ာ္လႊားၿဖိဳ ဖ်က္ ေနၾကတယ္။
လူေတြက စုစည္းသထက္စုစည္းလာၾကတယ္။ ညီညြတ္လာၾကတယ္လို႔ေျပာတာမဟုတ္ဘဲ စုစည္းၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ကို ရွာေဖြလာတာကိုေျပာတာပါ။ အနီးဆံုးက “ခါးပတ္တေခ်ာင္း လမ္းတေၾကာင္း”(One belt ,one road) ” ဆိုတာ ကိုသာၾကည့္ပါ။ဘယ္တိုင္းျပည္မွ ထည္းထည္းေနမရ တာကိုသိႏိုင္ပါတယ္။ တနည္း မဟုတ္တနည္း စုဖြဲ႕လာရတာကို သက္ေသျပတာပါ။ ေသြးစုတ္အျမတ္ထုတ္ခ်င္ရင္လည္း ကိုယ့္ တိုင္းဲပည္တခု ထဲ မွာသာ ေသြးစုတ္လို႔ မရေတာ့ဘဲ အျမတ္မ်က္မ်က္ရမည့္ တျခား ေနရာကို ဆက္စပ္စုစည္း ရတာကို ဆိုလိုတာပါ။
မၾကာေသးမီက ၿပီးသြားတဲ့ ျပင္သစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အလယ္အလတ္၀ါဒီ အီမန္နယူလ္ မက္ ကရုန္း ႏိုင္လိုက္တာက ျပင္သစ္ဟာ ဥေရာပ သမဂၢက မထြက္ေတာ့ဘူးလို႔ တြက္ဆၾကပါတယ္။ ဒါကလည္းစုစည္းေရး သေဘာ တရားကို ျပင္သစ္ေတြ လက္ခံတယ္လို႔ ယူဆရမွာပါ။ ၿဗိတိန္က ဥေရာပ သမဂၢက ထြက္ တာဟာ တိုး တက္ျခင္းထက္ ဆုတ္ယုတ္ေစႏိုင္တယ္လို႔ တြက္ ဆႏိုင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ စုစည္းေရးရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ တကိုယ္ေတာ္ ၀ါဒဘက္ကို ယိမ္းသြားလို႔ပါဘဲ။ ဒီေနရာမွာ ၿဗိတိန္အေနနဲ႔ သမဂၢတခု ထပ္ ေထာင္ ခ်င္တယ္ ဆိုဦးေတာ့ သူ႕ပင္ကိုယ္သေဘာတရားကိုက သီးျခား၀ါဒ ျဖစ္ေနေတာ့  အားေကာင္းတဲ့ စုစည္း မႈေတာ့ ရႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ဥေရာပ သမဂၢမွာ ျပႆနာေတြမ်ားတာမွန္ေပမဲ့ သမဂၢအဖြဲ၀င္ ႏိုင္ငံ ေတြဟာ အက်ိဳးေက်းဇူးလည္း မွ်ေ၀ခံစားရတာကို သိႏိုင္ပါတယ္။ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ သမဂၢထဲက ျပည္သူ ေတြဟာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နယ္ေျမျဖတ္ေက်ာ္ သြားလာႏိုင္ၾကတယ္၊ဗီဗာေၾကးလည္း ထပ္မကုန္ ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လဲ “နယ္စည္းမျခား” ဆိုတဲ့ စားလံုး ေတြလည္း ပိုပို ေခတ္စားလာေနတာပါ။
ေခတ္ေနာက္က်တဲ့ ႏိုင္ငံေတြက အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဟာ သူတို႔ေရရွည္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ထားႏိုင္ေရး အတြက္ သူတို႔နယ္ပယ္ပ်က္ျပားမွာ မလိုလား သလို ေခတ္ေနာက္က်တဲ့ အေတြးအေခၚထဲမွာဘဲ သူတို႔႔ျပည္သူလူထုကိုပိတ္ေလွာင္ထားခ်င္ေနပါတယ္။ဒီလိုပိတ္ေလွာင္ထားႏိုင္ေအာင္ေဟာင္းမ်ဥ္းတဲ့က်ဥ္းေျမွာင္းတဲ့ လူမ်ိဳးေရး ၊ ဘာသာေရး၊ယဥ္ေက်းမႈေတြကို အမႊန္းတင္ေနၾကရတယ္။ ဒါေပမဲ့ စီးပြါးေရးမွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားက၀ယ္ေအာင္၊ လာၾကည့္ေအာင္လုပ္ေနၾကရတယ္။ ဒီေတာ့ ေရွးရိုးစြဲ ၀ါဒနဲ႔ စီးပြါး၀ါဒက ၀ိေရာဓိျဖစ္ေနေတာ့တယ္။ ျမန္မာျပည္ လိုႏိုင္ငံကလူေတြ ဒီျပႆနာကို လက္ေတြ႕ရင္ဆိုင္ေနၾကရ တာပါဘဲ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဂ်င္းေဘာင္းဘီနဲ႔ စကတ္တိုတိုေတြဘဲ ေခတ္စားလာရေတာ့တယ္ မဟုတ္ပါ လား။ ကမၻာယဥ္ေက်းမႈ ေရစီးက သန္လည္းသန္၊ ျမန္လည္းျမန္ပါတယ္။
          အရင္းရွင္စံနစ္ဟာ ကမၻာပတ္အရင္းရွင္ စံနစ္ ျဖစ္ေနၿပီ။ အရင္းစံနစ္ဟာ တိုးတက္တဲ့ သူတို႔ႏိုင္ငံမွာေခတ္မစားေတာ့ဘူး။က်င္းသံုးလို႔မရေတာ့ဘူး။အျမတ္စားလြန္းေတာ့လူေတြ၊အလုပ္သမားေတြ က လုပ္ ခ တိုး ေတာင္းၾကလို႔ ေခတ္ေနာက္က်တဲ့ လုပ္ခေပါတဲ့၊ အရင္းစံနစ္ဆိုးက်ိဳးကို မသိေသးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြဆီ စက္ရံုေတြေရႊ႕သြားၾကတယ္။ဆိုလိုတာက အရင္းရွင္စံနစ္ဟာ ေခတ္မွီႏိုင္ငံေတြက ဆုတ္ခြါေန ရတာကို ေျပာ ခ်င္တာပါ။
အခုေတာ့ ကမၻာပတ္ အရင္းရွင္စနစ္က ဘယ္တိုင္းျပည္မွာ ဘယ္လူကို သမတလုပ္ေစရမယ္။ ဘယ္ သမတကိုျပဳတ္ေစရမယ္ ဆိုတဲ့ အထိ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အေမရိကန္လိုႏိုင္ငံက အစပါ။ မၾကာေသး တဲ့ကာလက လစ္ဗီးယားက ကာဒက္ဖီးနဲ႔  အီရတ္ကဆာဒမ္ဟူစိန္တို႔ ကံၾကမၼာကို ၾကည့္္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။
ကမၻာပတ္အရင္းရွင္စံနစ္က အေကာင္ႀကီးၿပီး အစြယ္ေပါက္လာသလို ကမၻာတခုလံုးကို အစိုးရတခု ထည္းနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ေတာင္ အစီအစဥ္ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ ေကာဠဟာဠလိုလို သတင္းလိုလိုက ထြက္လာေသး တယ္။ ဖိႏွိပ္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ ဆင္းရဲသားကမၻာျပည္သူေတြ ဘက္ကေတာ့ အထက္မွာေဖၚျပခဲ့ကမၻာျပည္သူေတြ စုစည္းမိ၊ဆက္စပ္မိတာကလႊဲလို႔ ထင္ရွားတဲ့ တိုးတက္မႈကို မေတြ႕ႏိုင္ေသးပါ ဘူး။ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ကမၻာပတ္အရင္းရွင္စံနစ္ရဲ႕သတင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈနဲ႔အားေကာင္းတဲ့ေၾကာ္ျငာေတြက လူၾကိဳက္မ်ားေနတာရယ္၊ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္၀ံ့တဲ့ ႏိုင္ငံလည္း မေပၚေသးလို႔ပါ။
ဥေရာပ သမဂၢဟာ စုစည္းယံံု ၊ ကုန္သြယ္ယံု၊ကူးသန္သြားလာယံု အဆင့္ကေနတိုးတက္တဲ့ လူေနမႈ ဘ၀ အဆင့္တခုဆီကို ဦးတည္သင့္ပါတယ္။ဒီလိုဦးတည္ႏိုင္ဖို႔ကဓနဥစၥာကို ေ၀မွ်ခံစားရဲတဲ့၊ ခ်မ္းသာတဲ့ တိုး တက္တဲ့ ထက္ျမက္တဲ့ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။
အခုေတာ့ ဥေရာပ သမဂၢက ေရွ႕ဆက္ဘယ္ သြားမယ္ဆိုတာကို စဥ္းစားေနၾကတုန္းနဲ႔ တူပါရဲ႕။ စုစုစည္းစည္းေနထိုင္ေရာယွက္လာတာဟာတိုးတက္မႈျဖစ္ေနေပမဲ့အစၥလာမ္ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ေတြ ရဲ႕ သီျခား ဆန္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ၊ ခြဲျခားဖိနွိပ္သတ္ျဖတ္တာေတြက ကမၻာလူသားေတြရဲ႕ စုစည္းေရးေရစီးကို မ်ားစြာ အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစခ့ဲပါတယ္။ ဘာသာေရးဟာ ပုဂၢလိက ယံုၾကည္မႈ ျဖစ္သလို လူကို တျခားလူ ေတြနဲ႔ ကင္းကြေစတဲ့ အခ်က္လို ျဖစ္ေနတယ္။
ကမၻာႀကီးဟာ စုစည္းဖိႏွိပ္ေသြးစုတ္ခံေနရသည့္တိုင္ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားေတြရဲ႕ အဆက္အစပ္ ပိုမိုစု စည္း မိလာတာ၊ အရင္းရွင္ စီးပြါးေရးရဲ႕ကေမာက္ကမျဖစ္တာေတြကို ကမၻာတ၀ွမ္း ကျပည္သူေတြ လက္ေတြ႕ခံစားရတာကို သိလာတာဟာ ေခတ္ေနာက္က်တဲ့ ႏိုင္ငံက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ အလုပ္သ မားတ ေယာက္က ေတာင္ သိလာေနၾကပါတယ္။ အရင္းရွင္စံနစ္ရဲ႕ ဆိုက်ိဳးေတြကိုျမင္လာၿပီး အရင္းရွင္စံနစ္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ အျမင္ေတြ ေပၚတိုးပြါးေနတာကလည္း လူးသားေတြအတြက္ ေရွးေရး ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ကြန္ျမဴနစ္္ လူအဖြဲ႕ အစည္းလိုအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္း ပံု ေပၚေနပါတယ္။ အရင္းရွင္စံနစ္ ပ်က္စီးေနတာကို ရြံရွာလာၾကတယ္။
ဒီလိုေျပာလို ကြန္ျမဴနစ္စံနစ္က ေန႔ခ်င္းညခ်င္းေပၚလာေတာ့မယ္လို႔ ဆိုဆိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကမၻာပတ္ အရင္းရွင္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္သူေတြကလည္း ဒီတိုင္းထိုင္ၾကည့္ေနၾကမွာ မဟုတ္ေတာ့ အရင္းရွင္စံနစ္နဲ႔ ကြန္ျမဴ နစ္စံနစ္တို႔ရဲ တြန္းပြဲတိုက္ပြဲေတြက ႏွစ္ရာခ်ီမဟုတ္တဲ့ တိုင္ ဆယ္စုနစ္တခ်ိဳ႕ေတာ့ ၾကာေနဦးမွာပါ။ အားသာ ခ်က္ကေတာ့ ပိုမိုစုစည္းလာျခင္းနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ျပန္႔ႏွံ႕ျမန္တာ နည္းပညာေတြ တိုးတက္ လာတာ ေတြေၾကာင့္ လႈပ္ရွားမႈေတြက ေတာ္လွန္ေရးေတြက သမရိုးက်မဟုတ္ဘဲ အင္မတန္ျမန္ႏိုင္ပါတယ္။ ေသခ်ာ တာ ကေတာ့ အရင္းရွင္စံနစ္ဟာ ဂိတ္ဆံုးေနၿပီး နည္းပရိယာယ္နဲ႔ လွည္းစားခ်က္ေတြနဲ႔ သာ ဆက္ရွင္ သန္ေနေရး အတြက္ စခန္းသြားေနရေတာ့ သိပ္ၾကာရွည္ရွည္ ဟန္ႏိုင္ေတာ့မည့္ပံုမရွိေတာ့ပါ။
ဒါေပမဲ့ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ နယ္ေျမ၊သဘာ၀သယံဇာတကိစၥေတြက သူတို႔ ဆက္လက္အျမတ္ ထုတ္ လွည့္စားႏိုင္ မည့္ကြင္းေတြျဖစ္ၿမဲ ျဖစ္ေနေသးေတာ့ အခ်ိန္တခ်ိဳ႕ ၾကာမွာပါဘဲ။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖိနွိပ္ခံ ေသြးစုတ္ခံေတြရဲ႕ မသိနားမလည္မႈ မိုက္မဲမႈေတြကလည္းသူတို႔ရဲ႕ တီးလံုးေအာက္မွာ ေမ်ာေနၿပီး  သိသည္ျဖစ္ေစ မသိသည္ျဖစ္ေစ သူတို႔ ပရိယာယ္ကို အေထာက္ အကူျပဳ ေနတတ္ပါ တယ္။
မည္သို႔ေသာ အတားအဆီးေတြရွိေနပါေစ ကမၻာ့လူအဖြံ႕အစည္းဟာဖိႏွိပ္ေသြးစုတ္မႈကိုဆန္႔က်င္ေန မွာပါ ဘဲ။ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္တာကို ဆန္႔က်င္ေနမွာဘဲ။ တကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈကို စုဖြဲ႕မႈက ႀကီးစိုး အႏိုင္ယူသြားမွာပါ။ စုဖြဲ႕မႈဆိုတာ ေ၀မွ်မႈ ရွိမွ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေ၀မွ်ဖို႔ ဆိုတာ တျခားလူေတြကို ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ရပါတယ္။ ငါတေကာေကာၿပီး ငါ့လူမ်ိဳး ၊ငါ့ဘာသာ ေလာက္နဲ႔ေတာ့ ဒီေန႔ ေခတ္မွာ လူေတာတိုးဖို႔ခက္ပါတယ္။လူေတြနဲ႔ ပုခံုးတန္းယွဥ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကမၻာအျမင္ရ ေအာင္ ကမၻာအေျခအေနကို ေလ့လာရမယ္။ ျမန္ျမန္နဲ႔ ေ၀းေ၀း ျမင္ႏိုင္ေအာင္၊ သြားႏိုင္ေအာင္၊လုပ္ႏိုင္ေအာင္ အၿမဲၾကိဳးပမ္းၾကရမယ္။ တျခား လူကို ၿပိဳင္ဖို႔ထက္ ဒီေန႕လူသားတဦးအေနနဲ႕ကမၻာႀကီးအတြက္  ေတြးေတာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ေလ့လာ ေလ့က်င့္ေနရပါ့မယ္။ျဖစ္ရွိေနတဲ့ပဋိပကၡေတြကိုလည္းျမင္ထားသင့္ပါတယ္။မတရားဖိႏွိပ္သူေတြရဲ႕ အေကာက္အက်စ္ေတြကိုလည္း သိထားရပါမယ္။
ဒီေန႕သူမ်ားေတြ ျမန္ျမန္လုပ္၊ ေ၀းေ၀းသြားႏိုင္ေအာင္လုပ္ေနခ်ိန္မွာ  ဗမာျပည္မွာ ျဖစ္ေနတာက အတား အဆီး၊ အပိတ္အဆို႔ေတြကမ်ားေနတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမေျပာနဲ႔ စီးပြါးေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာ ေရးကအစ အတားအဆီး အကန္႔အသတ္ေတြကမ်ားတယ္။ ဒါေတြက ကမၻာနဲ႔ ယွဥ္ဖို႔ဆိုရင္ မေက်ာ္လႊား၊ မတိုက္ဖ်က္ဘဲ ထားလို႔မရဘူး။ ဒီအလုပ္က အနီးဆံုး အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေတာ့ အရင္ေျဖရွင္းၾကရမွာဘဲ။
ကမၻာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ အလွ်င္အျမန္တိုးတက္ေျပာင္း လဲေနပါ တယ္။ စုစည္းပံုေတြလည္း ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ စုဖြဲ႕ၾကပါတယ္။ ေလာေလာလတ္လတ္ တရုတ္ရဲ႕ ခါးပတ္တေခ်ာင္း လမ္းတေၾကာင္းကလည္း စုစည္းတဲ့ ပံုစံ တခုပါဘဲ ဘယ္လိုဘယ္လိုဘဲ စုစည္းမႈေတြျဖစ္ေစ ပါ၀င္ၾကရမယ္။ ပိုႀကီးမားတဲ့ စုစည္းမႈလည္းလုပ္ၾကရမွာဘဲ။ အေရးအႀကီးဆံုးက ဘယ္လို လႊမ္းမိုးစုစည္းမႈပင္ ျဖစ္ပါေစ အက်ိဳးအျမတ္ကို ဘယ္လိုမွ်မွ်တတ ခြဲေ၀ယူၾကသလဲ ဆိုတာသာ အေရးႀကီးပါတယ္။လက္ပံေတာင္လို၊ ျမစ္ဆံုလို တဖက္သက္ ဆိုရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္နလံထူစရာမရွိသလို လူထုေတြကိုလည္းေခတ္မီွဖို႔ေနေနသာသာ လူတန္းေစ့ဖို႔ေတာင္ အႏိုင္ႏိုင္ ျဖစ္ေနမွာပါ။ ကၽြန္၀ယ္ ရာ အဆစ္ပါ သလိုမျဖစ္ေအာင္ေတာ့ သတိထားရမွာေပါ့။
အမ်ားအက်ိဳးကို သယ္ပိုးၾက။
အဖိႏွိပ္ခံတို႔ ညီညြတ္ၾက။
ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး မုခ်ေအာင္ရမယ္။
ဦးေအးေဆာင္
ေမ ၂၀၊၂၀၁၇။