ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Saturday, December 5, 2009

စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ၂ဝ၁ဝ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ၾက။

အစိုးရ လကၡဏာလံုးဝမရွိသည့္အျပင္ ေျခဆံုးေခါင္းဆံုး လံုးဝတရားမဝင္ေသာ၊ ရက္စက္မိုက္ရိုင္းလွသၫ့္ စစ္အာဏာရွင္သန္းေ႐ႊတို႔က သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုသည္ကိုေရး၊ ကလိန္ကက်စ္ႏွင့္ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီးေနာက္ သူတို႔ပံုစံခ်ထားေသာေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၂ဝ၁ဝမွာ ဇြတ္လုပ္ပါေတာ့မည္။ ဤသို႔ လုပ္ရပ္တို႔မွာ ယခုမွ မဟုတ္ ယခင္ဗိုလ္ေနဝင္းက လုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

လူထုကေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အရပ္သား ဦးႏုအစိုးရထံမွ ဗိုလ္ေနဝင္းက ၆၂ ခုႏွစ္တြင္ အၾကမ္းဖက္အာဏာသိမ္းခါ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၊ စပ္ကူးမတ္ကူးကာလ၊ မဆလဖြဲ႔စည္းပံုဆႏၵခံယူပြဲ၊ မဆလတပါတီေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ စသည္တို႔ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးလွၫ့္ကြက္ကို သံုး၍ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ကို တာရွည္သက္ဆိုးရွည္ေစခဲ့သည္။

မေရရာေသာ အခြင့္အေရးေလးတခ်ိဳ႕အတြက္ မူလရည္မွန္းခ်က္ကို ခ်ေရာင္းစြန္႔လႊတ္သူတို႔ကလည္း အား ေပးအားေျမႇာက္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဗိုလ္ေစာေမာင္လုပ္ေပးခဲ့ေသာ ၉ဝခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ လူထုအံုႂကြမႈကို ေခၽြးသိပ္ရန္၊ စစ္ျပင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အခ်ိန္ဆြဲလွဲ႔စားသၫ့္ လုပ္ရပ္သာျဖစ္ခဲ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ ၆၂ ခုႏွစ္မွ မဆိုထားႏွင့္ ၈၈ ခုႏွစ္မွ ယေန႔တိုင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ဒီပဲယင္းလူသတ္မႈႀကီး၊ ေအးခ်မ္းစြာ ဆုေတာင္းသၫ့္ သံဃာေတာ္တို႔ကို ရက္ရက္စက္စက္ ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္မႈအပါအဝင္ ျပည္သူလူထုအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈတို႔မွာ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ စရာ ေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္စရာ စိုးစင္းမွ်မရွိေပ။

စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ သူတို႔အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ စက္စုတ္႐ြံ႕ ရွာဖြယ္ရာ ေကာက္က်စ္ ယုတ္မာမႈတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လက္မေႏွးသူ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မဆလ ဥပေဒအတည္ျပဳသကဲ့သို႔ စစ္အာဏာ ရွင္ဗိုလ္သန္းေရႊသည္လည္း ဖိႏွိပ္ခါေရးဆြဲထားသၫ့္ သူတို႔ဥပေဒကို မသမာေသာနည္းျဖင့္ အတည္ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး မလြတ္လပ္ေသာ၊ ဘာမွ်အာမခံခ်က္မရွိေသာ ၂ဝ၁ဝေရြးေကာက္ပြဲကို လုပ္ေပဦး ေတာ့မည္။ သန္းေရႊ လုပ္မၫ့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဖိအားတို႔အားေရွာင္လႊဲရန္အတြက္ ျမန္မာႏွင့္ ကမၻာျပည္သူတို႔ မ်က္စိကို သဲႏွင့္ပက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။

ရိုးသားသၫ့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုတို႔သည္ မဆလ၊ နဝတ၊ နအဖ စစ္အာဏာရွင္တို႔ ျပည္သူ အေပၚ တေလွ်ာက္လံုး က်ဴးလြန္ခဲ့သၫ့္ ျပစ္မႈမ်ား ဖိႏွိပ္ရက္စက္မႈမ်ားကို ဖံုးကြယ္ရန္၊ ေမ့ေပ်ာက္ရန္၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္။ စစ္အာဏာရွင္တို႔ တီးလံုးအတိုင္း လိုက္ကၾကမည္မဟုတ္ေပ။

စစ္တပ္အားကိုးျဖင့္ ႀကီးစိုးေနေသာ စစ္အာဏာရွင္တို႔ကို ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္အေၾကာင္းမရွိ။ ျပည္သူတို႔၏ အင္အားျဖင့္တိုက္ယူေသာ ေတာ္လွန္ေရးျဖင့္သာ စစ္အာဏာရွင္တို႔ကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး၊ ပီျပင္ေသာ ဒီမိုကေရစီနည္းက် အရပ္သားအစိုးရကို ထူေထာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ျပည္သူမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္မွာ -

စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးလွဲ႔စားျဖားေယာင္းမႈမ်ား ေနာက္သို႔ ေရာေယာင္မလိုက္ဘဲ၊ စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ သူတို႔အလုပ္သူတို႔ လုပ္သကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ားကလည္း ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္လုပ္ရန္ သာလိုပါသည္။ ဤသည္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းကို စူးစိုက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။

ထ႔ိုေၾကာင့္ကြၽႏ္ုပ္တို႔ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးအေနျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္သန္းေရႊတို႔၏ လွဲ႔စား ျဖားေယာင္းမႈ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို အယံုအၾကည္မရွိ လံုးဝဆန္႔က်င္သြားမည္။

အမွန္တကယ္တိုင္းျပည္ျပႆနာကို ေအးခ်မ္းစြာေျဖရွင္းလိုပါက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ အင္အားစုမ်ား၏ ပါတီေပါင္းစံုကြန္ဖရင့္ ေခၚဆိုျခင္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ တျခားလုပ္ရပ္တို႔သည္ စစ္အာဏာရွင္သက္ဆိုးရွည္ေစၿပီး၊ ျပည္သူမ်ားအား ဒုကၡဆင္းရဲတြင္းပိုမိုနက္ေစရန္ သာျဖစ္ေစလိမ့္မည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ အသက္ေသြးေခြၽး စေတးခဲ့ၾကသူ သံဃာႏွင့္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား၏ သစၥာကိုတည္၍ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ခိုင္မာစြာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာလိုက္သည္။

ဘံုရန္သူစစ္အာဏာရွင္ကို ဝိုင္းတိုက္ၾက။

ေတာ္လွန္ေရးမုခ် ေအာင္ရမည္။

ဒီမိုကေရစီ မုခ်ရရမည္။

ဦးစီးေကာ္မီတီ။
ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး။
ရက္စြဲ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္၊ ၂ဝဝ၉

Tuesday, August 4, 2009

အလံနီလက္က်န္ အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦး ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ အထူး ဒုကၡေရာက္လွ်က္ရွိရဲနီေဟာင္းမ်ားပံု (ညာဘက္အစြန္မွ ရဲနီ ေအာင္ႏိုင္ ကြယ္လြန္) ဓါတ္ပံု - PLF


8/2/2009
ဘဂၤလာေဒခ်္႕ႏုိင္ငံ စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းနယ္ အင္းသံုးဆယ္ ေက်းရြာအနီးတြင္ ေတာင္ယာစုိက္ပ်ိဳးၿပီး အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းျပဳေနသူ အလံနီလက္က်န္ အမ်ိဳးသား (၂) ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး (၂) ဦးမွာ ယခုအခါ အခက္အခဲေပါင္းစံုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရ သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

အင္သံုးဆယ္ ဆရာေတာ္မွ “အသက္အရြယ္ အလြန္ႀကီးရင့္ေနတဲ့အတြက္ ျမန္မာ ျပည္ကို ျပန္သြားၿပီး ေအးေအးေဆးေဆးျပန္ေနဖို႔ ေျပာေပမယ့္ သူတို႔ ကလက္မခံဘူး။ ခုလို တသက္လံုး ေတာ္လွန္ေရးလုပ္လာၿပီးမွ ေသမယ့္အခ်ိန္နီးမွ လက္နက္ခ်တဲ့ အလုပ္ေတာ့မလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူးဆိုပီး ေတာထဲမွာ ေနထိုင္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုလို မိုးတြင္းကာလမွာဆိုရင္ သူတို႕ေတြ အေျခအေနက ပိုမိုဆိုးရြားၿပီး စား၀တ္ေနေရး အျပင္ ေဆး၀ါးမရွိတာေတြနဲ႕ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရပါတယ္။ အသက္အရြယ္လည္း ေတာ္ေတာ္ႀကီးရင့္ ေနတဲ့အတြက္ အခက္အခဲေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္ ” ဟု နိရဥၥရာသို႕ ေျပာသည္။

သူတို႔ ၄ ဦးတြင္ သံုးဦးမွာ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး တဦးမွာ ခ်င္းအမ်ိဳးသမီး ျဖစ္သည္။

“သူတို႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ႏိုင္ ဆင္းႏွင္းျပီး လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္က ေသဆံုးသြားတဲ့ေနာက္ အခုေနာက္ဆံုးက်န္ေနခဲ့တဲ့သူ ၄ ဦးကေတာ့ ဦးစံသိန္း၊ ဦးခ်စ္ပံု၊ ေဒၚ၀င္းေမ ( ရဲနီေသာ္တာဇနီး) ႏွင့္ ေဒၚေမပုတို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္ ” ဟု ဆရာေတာ္က ေျပာသည္။

သူတို႔မွာ ရဲနီေသာ္တာႏွင့္အတူ မဆလအစိုးရမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ျဖတ္ေလးျဖတ္ျဖင့္ စစ္ဆင္ေရးလုပ္စဥ္ ၁၉၈၀ ၀န္းက်င္က ဘဂၤလာေဒခ်္႕ကို ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္လာခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အလံနီပါတီ၀င္မ်ားမွာ သခင္စိုးလက္နက္ခ်သြားခဲ့ေသာ္လည္း လက္နက္ မခ်ဘဲ ရခိုင္ရိုးမတြင္ က်န္ရွိေနခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးစကတည္းက ေတာ္လွန္ေရး လုပ္လာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ဘဂၤၤလာေဒခ်္႕တြင္ ေရာက္ရွိစဥ္က အင္အား ၃၀ ခန္႕သာ ပါရွိလာခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဦးေသာ္တာအပါအ၀င္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ အသက္အရြယ္ ၾကီးရင့္လာသျဖင့္ ေသဆံုး ကုန္ၿပီး ယခုေနာက္ဆံုး အဖြဲ႕၀င္ ၄ ဦးက်န္ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရဲနီေသာ္တာမွာ ေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕တြင္ ရုတ္တရက္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က ကြယ္လြန္အနိစၥ ေရာက္သြားခဲ့သည္။
ရန္သူထံမွ လက္နက္မခ်ဘဲ ေသသည္အထိ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ခိုင္မာစြာဆုတ္ကိုင္ၿပီး ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္သြားသူ တဦးျဖစ္သျဖင့္ ရဲနီေသာ္တာကို ေလးစားေသာ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားက ေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕ သခ်ဴႋင္းတြင္ အုတ္ဂူ ငယ္ေလးတခု ျပဳလုပ္ၿပီး ဂုဏ္ျပဳထားသည္ဟု သိရသည္။

Source: http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=1990

Saturday, May 9, 2009

ဘန္ယဥ္တိုက္ပြဲမ်ိဳးကို ေနရာအႏွံ ေဖၚေဆာင္ၾက
ဘန္ယဥ္တိုက္ပြဲမ်ိဳးကို ေနရာအႏွံ ေဖၚေဆာင္ၾက


ေမလ ၃ ရက္ေန႔ မနက္မွာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္၊ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး နအဖရဲ႕ ေျချမန္တပ္ရင္း ၄၂၆ ကို ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕ နယ္ ဘန္ယဥ္ေက်း႐ြာနားမွာ တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္း လိုက္ ပါတယ္။ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး စက္ပါ သိမ္းယူႏိုင္ခဲ့တယ္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ဟာ နအဖနဲ႔ေစ့စပ္ထားတဲ့ ရွမ္းျပည္လူမ်ိဳးေပါင္းစံုလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (ရလလဖ) က ၂ဝဝ၇ ဇန္နဝါရီလ မွာ ခြဲထြက္လာတဲ့ အဖြဲ႔ျဖစ္တယ္။

ဘန္ယဥ္တိုက္ပြဲဟာ နအဖနဲ႔ေစ့စပ္ထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြ၊ ေစ့စပ္ဦးမၫ့္အဖြဲ႔ေတြ၊ နအဖရဲ႕ ဟန္ျပ ၂ဝ၁ဝ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အႀကံအဖန္လုပ္ခ်င္ သူေတြ၊ ဘာလုပ္ရမလဲ မသိသူေတြကို မေရရာတဲ့ အိမ္မက္ထဲက လွန္႔ႏိုးေစလိုက္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဖိႏွိပ္ရက္စက္လြန္းတဲ့ နအဖကို ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေတြ ရဲ႕ ျပင္းထန္တဲ့ ဆန္႔က်င္မႈ စိတ္ဓါတ္ကို ျပသရာေရာက္သလို၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ဟာ ႐ႈပ္ေထြေပြလီေနတဲ့ ရန္သူရဲ႕ ပရိယာယ္ကို လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲနည္းနဲ႔ တိုက္ရင္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပသလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘန္ယဥ္တိုက္ပြဲေၾကာင့္ နအဖစစ္အာဏာရွင္ေတြက သူတိုလုပ္ေနက်အတိုင္းသားေတြကို အႏိုင္က်င့္ ရက္စက္ ျပပါလိမ့္မယ္။ ႂကြက္မႏိုင္ က်ည္မီး႐ႈိ႕ လုပ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုရက္စက္မႈေတြဟာ တိုက္ပြဲမဆင္လဲ နအဖအာဏာရွင္ေတြက လုပ္ေနၿမဲလုပ္ေနတာျဖစ္ေတာ့ ျပည္သူေတြ အတြက္ ဘာမွမထူးေတာ့သလို ျဖစ္ေနၿပီ။ တိုက္ပြဲဝင္မွသာ ျပည္သူေတြဘဝဟာ စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ရ စရာရွိပါတယ္။

ဘန္ယဥ္တိုက္ပြဲမ်ိဳးေတြကို ေနရာအႏွံေဖၚႏိုင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြဘက္က စူးစိုက္လုပ္ေဆာင္သင့္ ပါတယ္။ ဒါမွသာ ရန္သူဟာ က်ည္မီး႐ႈိ႕ တဲ့ အလုပ္ကို မလုပ္ႏိုင္ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တေတြ သူမ်ားလုပ္တာ ထိုင္ၾကၫ့္၊ ထိုင္ေစာင့္ဆိုရင္ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ဖိႏွိပ္ေသြးစုတ္တာကို တိုက္ဖ်က္ၿဖိဳခ်ရာမေရာက္သလို ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ကရင္နယ္ေျမေတြ၊ ႐ွမ္းနယ္ေျမေတြ၊ ပအိုဝ္းနယ္ေျမေတြ၊ ရခိုင္နယ္ေျမေတြ မွာ ဗိုလ္က်မင္းမူေနတဲ့ နအဖစစ္အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရး လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲေတြ အစပ်ိဳးေနၾကပါတယ္။ ျပည္သူ႔တိုက္ပြဲ မီးပင္လယ္ကို ဝိုင္းဝန္းဖန္တီးၿပီး နအဖ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို ေခ်မႈန္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမွာပါ။ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို ျပည္သူေတြက အႏိုင္တိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပသတဲ့ တိုက္ပြဲေတြ ဆက္တိုက္ ေဖၚထုတ္သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

နအဖစစ္အာဏာရွင္တို႔အေပၚ ရန္ငါ စည္းျပတ္တဲ့ ပအိုဝ္းျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္နဲ႔ ရန္သူကိုတိုက္တဲ့ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္တို႔ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးမွ ဂုဏ္ျပဳၿပီး လႈိက္လိႈက္လွဲလွဲ အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္း ေဖၚျပလိုက္ပါတယ္။

အဖိႏွိပ္ခံတို႔ ညီၫြတ္ၾက။
ဘံုရန္သူစစ္အာဏာရွင္ကို ဝိုင္းတိုက္ၾက။
ဒီမိုကေရစီမုခ် ရရမယ္။

ဦးစီးေကာ္မီတီ
ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး။
ေမလ၊ ၉၊ ၂ဝဝ၉။

Tuesday, March 3, 2009

ဘာေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္အံုႂကြမႈကို မေျပာၾကသလဲ။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္တဲ့ သံဃာေတြ ရိုက္ႏွက္သတ္ျဖတ္ေထာင္ခ် ခံၾကရၿပီးတာေတာင္ စစ္အာဏာရွင္တို႔ကို လက္နက္ကိုင္အံုႂကြတိုက္ခိုက္ဖို႔ မစဥ္းစားၾက၊ မေျပာၾကတာဟာ ေတာ္ေတာ္ရင့္က်က္တဲ့ ခႏၵီပါရမီရွင္ေတြျဖစ္ေနၾကလို႔ဘဲလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အၾကမ္းဖက္သမားလို႔ အေခၚခံရမွာစိုးလို႔လား၊ ဒါမွမဟုတ္ NGO ေတြက ေထာက္ပံေၾကးျဖတ္မွာ စိုးလို႔လား၊ ကိုယ့္အမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းမို႔ ေသြးထြက္သံယို မျဖစ္ခ်င္တဲ့ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ေၾကာင့္လား၊ ေသနတ္ကိုမကိုင္တတ္ၾကလို႔လား၊ တေယာက္ေယာက္က လုပ္မျပလို႔လား၊ ေခါင္းေဆာင္သူ မရွိလို႔လား။ ဒီလို“လား”ေတြ အမ်ားအျပားထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုစဥ္စား အေျဖရွာရမလဲ။

ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ ဒီေန႔သန္းေ႐ႊဦးေဆာင္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ စစ္ဗိုလ္ေတြဟာ အမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဆိုတာ မရွိၾကေတာ့ဘူးဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သေဘာေပါက္ထားရပါတယ္၊ ဒါအတြက္ အေထာက္အထားေတြက ၁၉၆၂ ခု ဇူလိုင္၇ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြကို သတ္တာကစၿပီး ေငြသိမ္းမႈေတြ၊ ဦးသန္႔အေရးအခင္း၊ အလုပ္သမားအေရးအခင္း၊ ဂဂ ခုေက်ာင္းသားေတြကို အစုအၿပံဳလိုက္သတ္တာ၊ ၉ဝခု ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ အတိုင္း အာဏာမလႊဲေပးတာ၊ ဒီပဲယင္းလို ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုသူေတြက ဦးစီးတဲ့အၾကမ္းဘက္ သတ္ျဖတ္မႈေတြ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္တဲ့အတြက္ ဆႏၵျပသူေတြကို အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္တာ၊ ေနာက္ဆံုး သံဃာေတြကို ျမင္မေကာင္းေလာက္ေအာင္ သတ္ျဖတ္ၫႇင္းပမ္းတာေတြ၊ နာဂစ္မုန္တိုင္းခံရသူေတြကို အျမန္မကူဘဲ လက္ပိုက္ၾကၫ့္ ေနရက္တာေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြအေနနဲ႔ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္လံုးဝ မ႐ွိတာကိုအထပ္ထပ္အခါခါျပေနတာပါဘဲ။ ဒီေတာ့မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရာမွာ အသံုးဝင္တဲ့ ေဆးမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ေမ့လိုက္ရပါေတာ့မယ္။ ဖိႏွိပ္သူလူတန္းစားကို ဆန္႔က်င္ရတဲ့ အတန္းအစားတိုက္ပြဲအျမင္နဲ႔သာ ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲဝင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။


ေသြးထြက္သံယိုတာကို မလိုလားလို႔ ေသြးထြက္သံယိုမႈနည္းသြားပါသလား။ ဗံုးဆံတခုဟာ သင့္ေပါင္မွာ စိုက္ဝင္ေနတယ္ဆိုပါစို႔ ဒီအဆံကို ေသြးထြက္ခံ ခြဲမထုတ္ဘဲ အနာမခံဘဲ သက္သာလာမယ္ထင္ပါသလား။ ဒီအ တိုင္းပါဘဲ ဒီေန႔စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အသားထဲမွာ စူးဝင္ေနတဲ့ ဗံုးစလိုပါဘဲ အနာမခံမထုတ္ပယ္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အသက္ကိုေတာင္ရန္ရွာစရာရွိပါတယ္။ဒီအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အနာခံအပင္ပန္းခံ တိုက္ဖ်က္ၾကရ ပါလိမ့္မယ္။ စူးေနတဲ့ ဗံုးဆံဟာ အလိုလိုဘယ္ေတာ့မွ မထြက္လာပါ။ ေလ့လာရတဲ့စကားတခုက “စစ္ထက္ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့အရာဟာ စစ္ကိုေၾကာက္ျခင္း” တဲ့။

မ်ိဳးခ်စ္စိတ္လဲမရွိ၊ လူထုေတြအတြက္လဲ ဘာမွမလုပ္ေပး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြအတြက္ မ်က္စ္စံုမွိတ္ မိုက္မိုက္ကန္းကန္း ရက္စက္ျပေနတဲ့ လက္ပါးေစ စစ္ဗိုလ္စစ္သားေတြဟာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ အာဏာ တည္ၿမဲေရးနဲ႔ ပိုမိုေသြးစုတ္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ေပးေနတဲ့ ျပည္သူကိုဆန္႔က်င္ေရး ေၾကးစားမ်ားသာျဖစ္ၾကတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေနတာကို နီးစပ္ရာ နအဖတပ္မႉးတပ္သားေတြကို ႐ွင္းျပၿပီး အျမန္ဆံုး လက္နက္ကိုင္အံုႂကြႏိုင္ေအာင္ တိုက္တြန္းအားေပး ၾကရမယ္။ သူတို႔စစ္တပ္ေတြ၊ ဘားတိုက္ေတြ၊ ကင္းတဲေတြထဲက ထြက္ေျပးေအာင္ အားေပးၾကရမယ္။

သီးခံတယ္ဆိုတာဟာ အတိုင္းအရွည္ရွိပါတယ္။ အတိုင္းအရွည္အကန္႔အသတ္မရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစဥ္ အဆက္ဒီလိုဘဲ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္မွာ ျပားျပားေမွာက္ရင္း အရိုးေတြေဆြးကုန္ၾကမယ္၊ အခု စစ္ အာဏာရွင္ ျမန္မာျပည္မွာ ႀကီးစိုးေနခဲ့တာ ၆၂ ခုႏွစ္က စတြက္ရင္ ရာစုႏွစ္တဝက္ရွိ ေရာ့မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္ကိုျပန္ၾကၫ့္ပါ၊ ဖိႏွိပ္ခံဘဝက ကြၽတ္လြတ္ပါရဲ႕လား၊ ႀကီးပြါးလာဖို႔မဆိုထားနဲ႔ ယခင္မိဘဖိုးဖြါးတို႔ အဆင့္ အတန္းမ်ိဳး႐ွိေသးရဲ႕လား။

လူ႔ဂုဏ္သိကၡာဆိုတာက ဘယ္မွာလဲ။ ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားတဦးကေမးတယ္ “ခင္ဗ်ားတို႔က စစ္ အာဏာရွင္ကိုႏိုင္ဦးမွာလား”တဲ့ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ငံု႔ခံခ်ၫ့္ ေနေနလို႔ သူတပါးရဲ႕ အထင္ေသးအျမင္ေသးတာကို ခံၾကရပါလိမ့္မယ္။ သီးခံသင့္တဲ့ ကာလေတြ ကုန္လြန္သင့္တာၾကာၿပီ တိုက္ပြဲကိုသာဝင္ရပါေတာ့မယ္။

စစ္အာဏာရွင္ေတြက ရာစုႏွစ္ဝက္ေလာက္ အၾကမ္းဘက္လာတာကို ဘယ္သူေတြက အခိုင္အမာ အျပစ္တင္ ခဲ့ၾကလို႔လဲ အခုဆိုႏို္ငံတကာက ၂ဝ၁ဝေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အကြယ္အကာယူၿပီး နအဖနဲ႔ အေပးအယူ လုပ္ဖို႔၊ နအဖကို အလွခ်ယ္ေပးခ်င္သူေတြ ေပၚလာေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ကိုယ္အခြင့္အေရးအတြက္ ကိုယ္တိုက္ပြဲဝင္ရမွာကိုေတာင္ အၾကမ္းဖက္သမားလို႔ နံမည္တပ္ခံရမွာေၾကာက္ေနရတာက အျပင္က လူေတြသိရင္ ရီၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ အီရန္ႏိုင္ငံနဲ႔ ရဝမ္ဒါႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ကို ဘယ္သူက ၾကမ္းတယ္ ႏုတယ္ အခုေျပာၾကပါသလဲ။ ေအာင္ပြဲရတဲ့ သူေတြကို ဘယ္သူက အျပစ္တင္ၾကမွာလဲ၊ အျပစ္တင္ရင္ေတာင္ ဘယ္ ေလာက္ ၾကာၾကာတင္ႏိုင္မွာလဲ။ ေအာင္ပြဲကဘဲ ေနာက္ဆံုး လက္ေတြ႔ အမွန္တရားျဖစ္လာမွာပါ။

NGOs ေတြဆီက အကူအညီျဖတ္မွာေၾကာက္ရင္ေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးမလုပ္ဘဲ လူမႈေရးသက္သက္ လုပ္ရင္ေကာင္းမယ္။ အခုဟာက ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ လူမႈေရးဟာ မတူတာကို သိၾကေပမဲ့ ေငြမ်က္ႏွာကို ေထာက္ ေနၾကတာကို ေတြ႔ရတယ္။ NGOs ေတြကေငြေတြကို အသနားခံၿပီး သူတို႔တိုင္းျပည္ကျပည္သူေတြဆီက ေတာင္းလာတာပါ။ ဒီေတာ့ တိုက္မယ္ခိုက္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ကမေပးခ်င္ဘူး။ “ေတာ္လွန္ေရး” ဆိုတဲ့စကားလံုးဆို
ပိုေတာင္ေၾကာက္ေသးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ေတာင္းရမ္းရတဲ့ ေငြမွီၿပီးမွ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရမယ္ဆိုရင္ သူမ်ားရဲ႕ မယားငယ္အလုပ္ခံရ သလိုျဖစ္ေနမယ္။ ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးတဲ့ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ တိုက္ခိုက္ေရးစိတ္ဓါတ္ကို ျမႇင့္တင္ရင္း ေတာ္လွန္ေရးလမ္းကို ေလွ်ာက္ၾကရမွာပါဘဲ။

ေတာ္လွန္ေရးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ မဆင္ႏြဲႏိုင္ေသးတဲ့အတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈျပႆနာကို ဆန္းစစ္ဖို႔ရာ လိုလာပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ကို စီစစ္တာထက္သူတို႔ခ်တဲ့ လမ္းစဥ္ေတြကို စီစစ္ရမွာပါ။ ေခါင္းေဆာင္ လုပ္သူေတြ ကိုေျပာင္းလဲပါ။ ဆင္းေပးပါေျပာရမွာက သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ အဖြဲ႔ဝင္ ေတြျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ တိုက္႐ိုက္တာဝန္မရွိပါ။ လမ္းစဥ္အရ ေဝဖန္ေျပာဆိုတာေတာ့ရွိရမွာဘဲ။ ဒီေန႔ကြၽန္ေတာ္ေတြ႔ရွိေနတဲ့ ျပႆနာက ေဒၚစုရဲ႕ အၾကမ္းမဖက္တဲ့ နည္းနာေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ရိုက္ခတ္ေနတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ က်င့္သံုးရင္ရေကာင္းရႏိုင္ေပမ့ဲ ျပည္ပနဲ႔ ေတာထဲမွာ က်င့္သံုးလိုမရဘူး။ ေနရာေဒသ မတူျဖစ္ေနတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာထဲမွာ ေနရတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြအတြက္ ပိုအခက္ အခဲရွိတယ္။ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးအျမင္နဲ႔ လုပ္ရပ္ေတြက ဘယ္ေလာက္အထိ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ျဖဳတ္ခ်ေရး ကို ထိခိုက္ေစသလဲဆိုတာေတာ့ ေစ့စပ္ထားတဲ့အဖြဲ႔ေတြ ျဖစ္ေနပံု သာၾကၫ့္ေပေတာ့။

ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး အေနနဲ႔၊ နအဖစစ္အာဏာရွင္ကို တိုက္ဖ်က္ျဖဳတ္ ခ်ေရးလမ္းစဥ္ကို အခိုင္အမာဆုတ္ကိုင္ အေကာင္အထည္ေဖၚသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ အဖိႏွိပ္ခံညီၫြတ္ေရး၊ ဘံု ရန္သူ ဝိုင္းတိုက္ေရး အေခ်ာင္သမားဝါဒ ဆန္႔က်င္ေရးဆိုတဲ့ အေျခခံမူေပၚမွာ ရပ္တည္တိုက္ပြဲဝင္သြားမယ္။ လမ္းစဥ္မွန္ဖို႔ေခါင္းေဆာင္မႈ မွန္ကန္ဖို႔ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းတိုင္း သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲအစည္း အလိုက္ လုပ္ၾကရမွာပါ။

ရွင္းလင္းေနတဲ့ ျမင္ကြင္းက စစ္အာဏာရွင္ ဖိႏွိပ္သူေတြက အလိုလို မဆင္းသြားသလို၊ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူေတြဟာလဲ သူ႔ဟာသူဆင္းမဲ့သူ အင္မတန္ နည္းမွာဘဲ။ ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ ေအာက္ေျခ အဆင့္ဆင့္က လုပ္သြားရပါလိမ့္မယ္။ ဖိႏွိပ္သူ နအဖ စစ္အာဏာ႐ွင္ေတြက အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူေတြကို တန္ဖိုးထားေလးစားဖို႔ ဆိုတာမေျပာနဲ႔ လူလိုသူလိုေတာင္ အသိအမွတ္မျပဳေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ရမွာက စကားေျပာပြဲမဟုတ္၊ ေစ့စပ္ပြဲမဟုတ္စစ္အာဏာ႐ွင္ဖိႏွိပ္သူေတြကို အၾကမ္း နည္းနဲ႔ဖယ္ရွားဖို႔အတြက္ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူအားလံုးက ဝိုင္းဝန္းတိုက္ဖ်က္ၾကဖို႔ဘဲ ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူ႔ စြမ္းပကားကို ယံုရင္ေပါ့။ မယံုတဲ့လူေတြက တျခားနည္းလမ္းလုပ္ေပါ့။ ဒါက သူ႔လမ္းကိုယ့္လမ္းဘဲ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္မွာ ျပတ္သားတဲ့ အျမင္နဲ႔ တိုက္ပြဲဝင္မွ ျပည္သူေတြရဲ႕ျပတ္ျပတ္သားသား အင္နဲ႔အားနဲ႔ ေထာက္ခံတိုက္ပြဲ ဝင္လာ ၾကမွာ ျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္က ဘာမွတိုက္ပြဲမဝင္ဘဲ ရန္သူထံက
ေတာင္းဆိုမႈသက္သက္၊ ႏိုင္ငံတကာကို အပူကပ္သက္သက္ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အားကိုးမႈ၊ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ယံုၾကည္မႈေတြ က်ဆင္းသြားယံုသာမက စစ္အာဏာ႐ွင္ရဲ႕ လွဲ႔ကြက္ထဲမွာ NGOs ေတြရဲ႕ ႀကိဳးဆြဲရာထဲမွာ တဝဲဝဲလည္ေနေနရမွာပါဘဲ။
ဦးေ႐ႊအုန္းလို “ရတဲ့ေနရာကေန လုပ္ရမယ္” ဆိုရင္ေတာ့ သူရတဲ့ေနရာက သူလုပ္ပါေစ။ ဝိဓူရဦးခ်စ္ေမာင္လဲ ဒီလိုလုပ္ခဲ့တာပါဘဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ရန္သူေပးတဲ့ ေနရာမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ဘာသာ တည္ေဆာက္ယူတဲ့ေနရာက ထိမိျပတ္သားတဲ့ေတာ္လွန္ေရး၊ အျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး။ စစ္အာဏာ႐ွင္ စနစ္ျဖဳတ္ခ်ေရးကို ျမင့္ျမင့္မားမား ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔လုပ္ရမွာပါ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြျဖစ္တယ္။ တေ႐ြ႕ေ႐ြ႕ျဖစ္စဥ္သမားေတြမဟုတ္ဘူး။ ဒီေန႔ လုပ္ရမၫ့္အလုပ္က စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အျမစ္ကေနေတာ္လွန္မွ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝဟာ သာယာဝ ေျပာႏိုင္မယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕တီးလံုးအတိုင္း လိုက္ကၿပီး မေရရာမေသခ်ာတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အိမ္မက္ေတြ ေပၚမွာ မွီခိုေနလို႔မရဘူး။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တစုေလာက္ကို ဝိုင္းၫႇပ္ထားဖို႔ စိတ္ကူးတဲ့ ေအးလြင္ဆိုတဲ့လူက သူ ကိုယ္တိုင္က သိုးျဖစ္ေနၿပီး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ေျမေခြးျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာသူမသိရွာေတာ့၊ ေၾကာင္ကို ခ်ဴဆြဲမၫ့္ ႂကြက္ အိမ္မက္သာ ျဖစ္ေနေတာ့တယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းတေယာက္ကို အားေကာင္းတဲ့ ဦးႏုအစိုးရက ႏိုင္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သလား ျပန္စဥ္းစားၾကၫ့္သင့္တယ္။ အာဏာဟာ ဘယ္ကလာသလဲဆိုတာကို မေမ့သင့္ဘူး။

သူတို႔တေတြ စိတ္ကူးယဥ္မႈကို သူတို႔မသိေပမဲ့ ျပည္သူေတြက သိပါတယ္။ သူတို႔က ရန္သူရဲ႕လိုင္စင္ရ ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုေတာ့ လိုင္စင္မရတဲ့သူ ေတြၾကားမွာ တမူးသာသလိုလို၊ သူတို႔ဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆန္႔ က်င္တာကို တနည္းမဟုတ္တနည္းခံရမွာပါဘဲ။ ဒီေန႔ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ရမၫ့္အလုပ္ျဖစ္တဲ့ စစ္အာဏာ စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရးဟာ ယေန႔သမိုင္းေပးတာဝန္ဘဲ။ လူထုတိုက္ပြဲနဲ႔ လက္နက္ ကိုင္တိုက္ပြဲေပါင္း စပ္ဖို႔ဘဲ။ တျခား လမ္းလႊဲ လမ္းခြဲေတြက လက္နက္ကိုင္ အံုႂကြေရးအလုပ္ကို မထိခိုက္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အျမဲတမ္းထိမ္းသိမ္း တၫ့္မတ္သြားရပါမယ္။ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အျမင့္ဆံုးလကၡဏာျဖစ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္ အံုႂကြပုန္ကန္မႈကို ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာဘဲ။ ရည္႐ြယ္ခ်က္က နအဖစစ္အာဏာရွင္ကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔၊ အျမစ္မက်န္လွန္ပစ္ဖို႔ျဖစ္တယ္။ ေစ့စပ္ဖို႔၊ ေဆြးေႏြးဖို႔၊ အတုအေယာင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ အလုပ္႐ႈပ္ခံ၊ အခ်ိန္ကုန္ခံဖို႔မဟုတ္ဘူး။

အဖိႏွိပ္ခံတို႔ညီၫြတ္ၾက။
အေခ်ာင္သမားဝါဒဆန္႔က်င္ၾက။
စစ္အာဏာရွင္ကို ဝိုင္းတိုက္ၾက။
ဒီမိုကေရစီ မုခ်ရရမယ္။

ဦးေအးေဆာင္
မတ္လ၊ ၃ ၊ ၂ဝဝ၉။

Monday, February 2, 2009

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး အႏွစ္ ၆ဝ ေျမာက္ ေန႔အတြက္ သဝဏ္လႊာ


ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး အႏွစ္ ၆ဝ ေျမာက္ ေန႔အတြက္ သဝဏ္လႊာ

မိုက္႐ိုင္းရက္စက္မႈ ကမ္းကုန္ေနသၫ့္ ဗိုလ္သန္းေရႊဦးေဆာင္ေသာ နအဖ စစ္အာဏာ႐ွင္တို႔ကို သိကၡါ႐ွိေသာ မၫ့္သၫ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီကမွ်အဖက္လုပ္ ေဆြေႏြးေျပာဆိုရန္မသင့္ေတာ့ေပ။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ကရင့္ ေတာ္လွန္ေတာ္လွန္ေရး အႏွစ္ (၆ဝ) ေျမာက္ေန႔ႏွင့္ လာေရာက္ႀကံဳႀကိဳက္ေနျခင္းက ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ကို ျပင္းထန္ေသာစမ္းသပ္မႈ အျဖစ္သေဘာထား ရမည္သာျဖစ္ေတာ့သည္။

ဥကၠဌေစာဘဦးႀကီး၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေအာက္တြင္ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္လာခဲ့ေသာ ေကအန္င္ယူ ေခါင္းေဆာင္ သၫ့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသည္ အႏွစ္ (၆ဝ) တိုင္တိုင္ရပ္တည္လာႏိုင္ခဲ့ျခင္းက လမ္းစဥ္ မွန္ကန္ မႈကို သက္ေသျပသခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

အႏွစ္ (၆ဝ) ကာလအတြင္း ရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႔အႀကံႏွင့္ အခက္အခဲတို႔သည္ ေကအန္င္ယူ အဖြဲ႔ အစည္းႀကီး အတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ သင္ခန္းစာတို႔ကို ရရွိၿပီးေစခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္မွာ ယံုမွားစရာမ႐ွိ။ ၈၈ ခုႏွစ္ တျပည္ လံုးအံုၾကြခါ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈတြင္ ေကအန္င္ယူမွ ႏိုင္ငံေရးအေမွ်ာ္အျမင္ ႐ွိ႐ွိျဖင့္ တိုင္းရင္သားေပါင္းစံု ညီၫြတ္ေရးသေဘာထားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ ပြဲဦးတည္ခ်က္တို႔သည္ ေကအန္င္ယူ၏ ႏိုင္ငံေရး အခန္းက႑ ကို ျမင့္တင္ေပး ခဲ့ပါသည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ရန္သူ၏ ဘာသာေရးေသြးခြဲအျမတ္ထုတ္ခံရျခင္း၊ ေစ့စပ္ေရးပရိယာယ္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေရး စိတ္ဓါတ္ကို ထိခိုက္ေစခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ တစံုတရာ နစ္နာခဲ့သၫ့္တိုင္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲသည္သာ ဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူအေပါင္းတို႔၏ လြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္ ႏိုင္စရာ႐ွိေၾကာင္း မၾကာေသးမီက က်င္းပ သၫ့္ေကအင္န္ယူကြန္ဂရက္က ျပတ္သားသၫ့္ သေဘာထားေၾကာင့္ ညီၫြတ္ ေရးႏွင့္ တိုက္ပြဲဝင္ေရး စိတ္ဓါတ္တို႔ ႐ွင္သန္ႀကီး ထြားလာစရာ႐ွိေပသည္။ ထို႔အတူ ဒုကၡအဖံုဖံုႀကဳံေန ရေသာ ျပည္သူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ အားထားရာလည္း ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔ မဟာမိတ္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေကအန္င္ယူ၏ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌါန္းခြင့္မႈကို အခိုင္အမာေထာက္ခံ အားေပးသၫ့္အျပင္ စစ္အာဏာ႐ွင္နအဖ သန္းေ႐ႊအုပ္စုကို တိုက္ခိုက္ေခ် ဖ်က္ေရး အတြက္ ဆထက္ထမ္းပိုး ပူေပါင္းတိုက္ပြဲ ဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဤသို႔ေသာထူးျမတ္သၫ့္ အႏွစ္ (၆ဝ) ျပၫ့္ ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖၚတင္ျပ လိုက္ပါသည္။

ဘံုရန္သူ စစ္အာဏာ႐ွင္ကို ဝိုင္းတိုက္ၾက။

ေတာ္လွန္ေရးမုခ်ေအာင္ရမည္။

ဒီမိုကေရစီ မုခ်ရရမည္။

ဦးစီးေကာ္မီတီ

ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး။

ရက္စြဲ။ ။ ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္