ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Saturday, December 29, 2012

လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္။            
      လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္။
ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၂။
ႏိုင္ငံကို တင္းၾကပ္ေသာ စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ျဖင့္ ႀကီးစိုးေနရာမွ  စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး အင္အားစု မ်ား ၊ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားေၾကာင့္ သန္းေရႊဦးေဆာင္သည့္ စစ္အာဏာ ရွင္တို႔သည္မတရားသည့္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကိုဇြတ္ျပဌါန္းခါကလိန္က်ထားသည့္ ေရြး ေကာက္ ပြဲျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုေသာ တံတိုင္းကို တည္ေဆာက္ၿပီး  ဟန္ျပ ဒီမိုက ေရစီ က်င့္သံုး၍ သူတို႔ ကိုယ္ သူတို႔ကာ ကြယ္လွ်က္ ျပည္သူလူထုကိုလွည့္စားၿပီး ဆက္လက္ ဖိႏွိပ္ရမ္းကား ဗိုလ္က်ၿမဲ ဗိုလ္က် ႀကီးစိုး လွ်က္ ရွိသည္။
 ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လွ်ပ္စစ္မီးရေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ ရခိုင္ျပည္တြင္ ျဖစ္ပြါးေနေသာ အဓိကရုဏ္းမ်ား၊ လက္ ပံ ေတာင္း စီမံကိန္းျပႆနာ၊ လယ္ယာေျမမ်ားကို မတရားသိမ္းယူျခင္းကိစၥမ်ား၊ကခ်င္ျပည္နယ္စစ္ပြဲမ်ား၊ မီဒီယာလြတ္ လပ္ခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ စစ္တပ္ထဲမွလည္းမေက်နပ္မႈမ်ားတပ္ေျပးမ်ားလည္းမ်ားျပားေနျခင္း စသည္တို႔မွာ စစ္အာဏာရွင္ လကၡဏာကို တနည္းတဖံုအားျဖင့္ ေဖၚျပေနခ်က္မ်ား သာျဖစ္သည္။
 လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ရာထူးရာခံ တိ႔ုျဖင့္၎၊ စီးပြါးေရး အခြင့္အလမ္းး မ်ားျဖင့္ ၎၊ဖိႏွိပ္မႈ မ်ားျဖင့္၎၊  လက္ေ၀ခံ လက္ပါးေစတို႔ကို ေမြးခါ ျပည္သူလူထုအေပၚ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ကို ပံုစံေျပာင္း၍ ဆက္လက္လွည့္စားတည္ေဆာက္ေနျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။အခြင့္အေရးႏွင့္မက္လံုးမ်ားေၾကာင့္လည္း ေဖါက္ျပန္ေသာ အေခ်ာင္ သမားမ်ားကို ျမဴဆြယ္သိမ္းသြင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဖိႏွိပ္ေရး ယႏၵယားကို ပိုမိုေမာင္းႏွင္လာေနပါသည္။
ဤအေျခအေနေအာက္တြင္“ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” အရည္ၿခံဳလွ်က္ လက္ေ၀ခံ လက္ပါးေစမ်ား၊ ကရိုနီ မ်ား ျဖန္႔ က်က္ခါ လယ္သမား၏ ေျမယာသိမ္းျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ခလစာအျပည့္အ၀မေပးျခင္း၊ လူ႕အခြင့္ အေရး ခ်ိဳး ေဖါက္ ခံရ ျခင္းတို႔အတြက္ ႀကံ႕ဖြတ္စစ္အာဏာရွင္တို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔က အယံု အၾကည္မရွိ၊ ဆန္႔ က်င္ တိုက္ပြဲ၀င္ သြားမည္။
စစ္အာဏာရွင္ၾကံ႕ဖြတ္တို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္၊သူတို႔၏လက္ေ၀ခံလက္ပါးေစ၊လူထုဆန္႔က်င္ေရး ေဖါက္ျပန္သူ အေခ်ာင္သမားမ်ားတို႔၏လုပ္ရပ္ကိုလည္း ေဖၚထုတ္ဖြင့္ခ်ခါ ဆန္႔က်င္ ရႈတ္ခ်သြားမည္။
လူထုတိုက္ပြဲ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ လမ္းစဥ္ကို အဆက္အစပ္ရွိစြာက်င္သံုးၿပီး စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ တိုက္ ဖ်က္ ေရး လႈပ္ရွားမႈကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖၚ က်င့္သုံးသြားမည္။
ႀကံ႕ဖြတ္စစ္အာဏာရွင္ ဖိႏွပ္မႈသည္ ေလွ်ာ့မသြားဘဲ ပံုစံေျပာင္းဖိႏွိပ္မႈသာျဖစ္ေနသျဖင့္ ႀကံ႕ဖြတ္စစ္အာ ဏာရွင္တို႔ႏွင့္ေစ့စပ္နားလည္မႈယူျခင္းသည္စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ကိုသက္ဆိုးရွည္ေစရန္အားေပးရာက်ေသာ  ေၾကာင့္ မျပဳလုပ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။
ျပည္သူလူထုတို႔၏အားသည္ စုစည္းမႈအားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈကို မဆို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် တပ္ ေပါင္းစုအသြင္ျဖင့္ လႈပ္ရွားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္၊ သီးျခားအခြင့္အေရးႏွင့္ တကိုယ္ေကင္းဆန္မႈကို ရန္သူ သည္ အႀကီးအက်ယ္ အျမတ္ထုတ္ေနေၾကာင္း အေလးအနက္သိထားသင့္ေပသည္။
ျပည္တြင္းရွိလယ္သမားမ်ားအလုပ္သမားမ်ား၊သံဃာမ်ား၊ဆင္းရဲသားမ်ား၊ ျပည္သူ႕ဘက္သားတပ္မ ေတာ္သားမ်ားသည္ သူတို႔၏ ဘ၀ရပ္တည္ေရး၊ တရားေသာ အခြင့္အေရး၊ စစ္မွန္ျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အတြက္လႈပ္ရွားတိုက္ပြဲ၀င္ေနျခင္းကို၎၊စစ္အာဏာရွင္စံနစ္အားလက္နက္ကိုင္ဆန္က်င္တိုက္ပြဲ၀င္ ေနၾကေသာ KIO, SSPP, PSLF စသည့္ တိုင္းရင္း သားညီအကို မ်ားကို ၎၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ နည္းမ်ိဳး စံုျဖင့္အျပန္အလွန္ အားေပး ေထာက္ခံၾကရမည္။
စစ္အာဏာရွင္ႀကံ႕ဖြတ္တို႔သည္ သူတို႔၏ ၾကမ္းၾကဳပ္ေသာ စစ္အာဏာ ေရရွည္တည္တန္႔ေရးအတြက္ အ ကြက္ ခ် လုပ္ ေဆာင္ေနခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူခြင့္အေရးကို ပီပီျပင္ျပင္ ခံစား ႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ အက်င့္ႏွင့္ လုပ္ရပ္တို႔ကို လူမႈေရးနယ္ပယ္၊ စီး ပြါးေရးနယ္ပယ္၊အႏုပညာနယ္ပယ္မွအစဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ၀င္မွသာရရွိခံစားႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္းတိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္လိုက္ပါသည္။
စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ၾက။
လူထုအစိုးရ မုခ်ေပၚ ထြန္းရမည္။

ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး
ၿမိတ္ထားး၀ယ္ညီညြတ္ေရးတပ္ဦး

Monday, December 3, 2012

လက္ပံေတာင္း စီမံကိန္းကို ကာကြယ္သူတို႔သည္ အမ်ိဳးသားသစၥာ ေဖါက္မ်ားအျဖစ္ တြင္ရစ္လိမ့္မည္။လက္ပံေတာင္း စီမံကိန္းကို ကာကြယ္သူတို႔သည္ အမ်ိဳးသားသစၥာ ေဖါက္မ်ားအျဖစ္ တြင္ရစ္လိမ့္မည္။
လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းသည္ မသမာေသာ စီမံကိန္းတခုျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ိန္ၾကာေလ အပုတ္ နံ႔ ေပၚေလ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုတို႔က စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ကို ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ စီးပြါးေရးပိတ္ဆိုမႈကို ေဖါက္ထြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္အာဏာရွင္စစ္ဗိုလ္တို႔သည္ ရ ရာေစ်းျဖင့္ တရုတ္တို႔ထံ လက္ပံေတာင္း ေတာင္တန္းကို ေရာင္စားေတာ့သည္။ ဤသည္ကို အေပါင္ ဆိုင္ဖြင့္စားတတ္ေသာ တရုတ္တို႔ ဥာဏ္ျဖင့္ တရုတ္ဘက္က အျမတ္ထုတ္ေတာ့သည္။ မူးယစ္ေဆး စြဲေနသူကဲ့သို႔ျဖစ္ေန ေသာ စစ္အာဏာရွင္ စစ္ဗိုလ္တို႔သည္လည္း ေဆးအျပတ္ မခံႏိုင္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈ၊အမ်ိဳးသားလကၡဏာ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြါး တို႔ကို မျမင္ေတာ့ဘဲ သူတို႔ရွင္ သန္ေရးအတြက္ တိုင္းျပည္ပိုင္၊ လူထုပိုင္ ရတနာ သိုက္တို႔ကို ရရာေစ်းႏွင့္ ေရာင္း စားအျမတ္ ထုတ္ေတာ့သည္။ ဤသည္မွာ လက္ပံေတာင္းျပႆနာ၏ အရင္း အျမစ္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေတာ့သည္။
အႏွစ္သာရမွာ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ဆိုးျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသူမွာ အျမတ္ရေရး တခုကို သာၾကည့္လွ်က္ကမၻာက၀ိုင္းပယ္ထားသည့္ရက္စက္ေသာစစ္အာဏာရွင္ကိုအားေပးသည့္တရုတ္ေပၚလစီျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ႏွစ္ခုလံုးကိုကၽြန္ုပ္တို႔ ျပည္သူမ်ားဆန္႔က်င္ၾကရမည္။အာဏာရမက္ျပင္းထန္ၿပီး၊ႀကီးမား ေသာ ျပစ္မႈတို႔ကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္တို႕သည္ သူတို႔အာဏာတည္ၿမဲေရး အလို႔ငွါ ဘိုးဘြားပိုင္ လူထုပိုင္ တိုင္းျပည္ရတနာတို႔ကို ခိုး၀ွက္ေရာင္းစားျခင္း အမႈ၊သူခိုးပစၥည္းလက္ခံမႈဆိုသည့္အမႈမ်ိဳးသာျဖစ္ေတာ့သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔က ထိုအေျခအေနကို ရွင္းရွင္းသိျမင္ခါ ေျဖရွင္းဖို႔အေရးႀကီးလွသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔ျပည္သူကို ဖိႏွိပ္လွ်က္ မိမႏိုင္ ၊ ဖမႏိုင္ စစ္အာဏာရွင္ တို႔လုပ္ရပ္ကိုကား အားေပးေထာက္ခံရန္လံုး၀မရွိပါ၊ အကယ္ သာ  ယေန႔ အေျပာင္းအလဲသည္ စစ္မွန္သည့္ ေတာ္လွန္တခုျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ၿပီးခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္တို႔ လုပ္ခဲ့ သမွ်ကို ဘာမွ အာမခံစရာမရွိပါ၊ အခုေတာ့ေတာ္လွန္ေရးမဟုတ္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ယခင္ စစ္အာဏာရွင္တို႔ လုပ္ခဲ့ သမွ် မေကာင္းမႈတို႔ကို အေကၽြးဆပ္ ကၽြန္ခံရေတာ့မည့္ပံု ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကားတရုတ္တို႔၏အဖမ္းအဆီးအခ်ဳပ္အေႏွာင္ကိုခံေနရသူမ်ားမဟုတ္သလိုဤမွ်ေသာ ေငြေၾကးသည္ ႏိုင္ငံ့အတိုင္းအတာအရ တရုတ္လိုစီးပြါးေရး ေတာင့္တင္းသည့္ တိုင္းျပည္ဆိုလွ်င္ ပို၍ပင္မႈလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုေၾကာင့္ ေငြေၾကး ကိစၥသည္ အေရးပါလွသည္မဟုတ္။
တရုတ္၏ေပၚလစီမွာ “ေၾကာင္ျဖဴ ေၾကာင္မဲ အေရးမႀကီး ၾကြက္ ခုတ္ဖို႔သာ လိုတယ္။” ဆိုတဲ့ သူတို႔ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြါး အေပၚမူတည္တဲ့ ေပၚလစီျဖစ္ရာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါး ကို သာ အာရံုစိုက္ဖို႔သာလိုေတာ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားျပည္သူလူထုမ်ား ဘယ္လိုသေဘာထား ရွိၾကသည္။ ဘယ္ လို အက်ိဳးစီပြါး ပိုမိုရရွိခံစား ရမည္ဆိုတာကိုသာ အေလးထားစဥ္းစားဖို႔လိုပါသည္။
လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းကား မသမာတဲ့ စီးပြါးလုပ္ငန္းမႈတခုျဖစ္ဆသာေၾကာင့္ ရပ္ကိုရပ္မွ ျဖစ္ေတာ့မည္။ မတရားလုပ္ရပ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ ရပ္သူရြာသားမ်ား၏ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ဘ၀မ်ားစြာ ပ်က္ သုဥ္း ေနခဲ့ရကာ လူထုမ်ား၏ ေရရွည္ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ မႈမ်ားကို အျပင္းအထန္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္က သက္ ေသျဖစ္ ေတာ့ သည္။
သံဃာမ်ားဦးေဆာင္သည့္ သပိတ္စခန္းမ်ားကို မီးရိႈ႕တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္သည့္ ႀကံ႕ဖြတ္အစိုးရလုပ္ရပ္က လည္း တိုင္းျပည္တ၀ွမ္းရွိ လူထု မ်ားေရွ႕တြင္ မျမင္ရက္ မၾကားရက္စရာမ်ား အျဖစ္ သမိုင္းမွာ ထင္က်န္ေနသလို ေျပေပ်ာက္ ေတာ့မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ယခင့္ယခင္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသား ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္တခု ျဖစ္သြားရျပန္ပါသည္။
ႀကံ႕ဖြတ္သမတရံုး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းကေျပာေသာ “ တရုတ္ကိုေၾကာက္ေနရတယ္။” ဆိုတဲ့ စကားက လည္း ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဂုဏ္သိကၡာကို တစမက်န္ထိခိုက္ေစခဲ့တာေၾကာင့္ လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းျ ပႆနာသည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေရးအတြက္ ႀကီးမားစြာ ထိခိုက္မႈႀကီး ျဖစ္ေနသည္မွာ ထင္ရွားလွသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုဆႏၵႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြါး ၊ အမ်ိဳးသား ဂုဏ္သိကၡါ နဲ႔ ဇာတိမာန္တို႔ကို  ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဤလက္ပံေတာင္း စီမံကိန္းကို ရပ္တန္႔ရန္လိုအပ္လွပါသည္။ ဆက္ လက္ လုပ္ ေဆာင္လို္သူမ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖၚလိုသူမ်ားသည္္ အမ်ိဳးသားသစၥါေဖါက္မ်ား၊ စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ကို ကာကြယ္သူမ်ားအျဖစ္သာ တြင္က်န္ရစ္ေပေတာ့မည္။
အမ်ိဳးသားဂုဏ္၊အမ်ိဳးသားအက်ိဳး၊ လူထုအက်ိဳးကို ကာကြယ္ၾက။
လူထုအစိုးရ ေပၚထြန္းရမည္။
ဦးေအးေဆာင္
ဒီဇင္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၂။
Saturday, November 10, 2012

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ကို ခ်ီတက္ၾကရမလဲ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ကို ခ်ီတက္ၾကရမလဲ။
ဒီေမးခြန္းကို တိတိက်က်သိထားဖို႔လိုပါတယ္။ အေျဖကိုလည္း ထိုးထြင္းၿပီးသိေအာင္လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ သိၿပီး ဆုံး ျဖတ္ခံယူၿပီးရင္ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္၊ ေတြေ၀ယိမ္းယိုင္ေအာင္ လုပ္တဲ့ အေႏွာက္ အယွက္ ေတြကို တိုက္ ဖ်က္ေက်ာ္လႊားရပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွသာ ကၽြန္ေတာ္တိုတဦးခ်င္းဟာ ထက္ျမက္တဲ့၊ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ လူေတြ ျဖစ္လာၾကလိမ့္မယ္။
ခ်ီတက္ရမည့္ခရီးက ဒီေန႔မွာ ရႈပ္ေထြးေနသလိုျဖစ္ေနတယ္။ ျဖစ္ရတဲ့ ကိစၥက ရန္သူစစ္အာဏာ ရွင္က ပံုေျပာင္းၿပီး ဟန္ေဆာင္ေနလို႔ပါ၊ သူရဲ႕ ပရိယာယ္ေအာက္မွာ က်သြားၾကတဲ့ ကိုယ့္လူေတြကလည္း ရွိေနေတာ့ ျပည္သူေတြ ေတြေ၀ေနတာကမဆန္းလွဘူး။ဒီေန႔ ျမန္မာမွာရွိေနတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဟာ စစ္ပေဒသရာဇ္လူတန္း စား ျဖစ္ၿမဲ ျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔ဟာ ေျမယာနဲ႔ ေသနတ္အေပၚမွာ ခ်ဳပ္ကိုင္ၿမဲ ခ်ဳပ္ကုိင္ၿပီး ႀကီးစိုး ေနၾကေသး လို႔ဘဲ။ဒီေတာ့ အရင္က ေျမယာေတြ မတရားသိမ္းထားတာေတြ ၊ ေပၚလာသလို ဆက္လက္သိမ္းေန တာလည္း ရွိေနတယ္။ ဒါေတြက ယေန႔ မျမင္၊ အၾကားခ်င္ တဆံုး ျဖစ္ေနတာေတြပါ။ ဒီျဖစ္ရပ္ေတြက အရင္က မေျပာ ၀င့္ခဲ့ၾကရာက အခုမွေပၚေပမဲ့ အရင္က တည္းက စစ္အာဏာသိမ္း ခဲ့တဲ့ အခါထည္းက စခဲ့တဲ့ ပေဒသရာဇ္ စရိုက္ပါဘဲ။
အခုေတာ့ ေျဗာင္စစ္ပေဒသရာဇ္ပံုက လူေတာတိုးဖို႔ခက္လာတာရယ္၊ အာရပ္လႈိင္းေတြရယ္၊ ႏိုင္ငံ တကာဖိအား ၊ ကမၻာပတ္စီးပြါးေရးစံနစ္( Globalization )၊ သတင္းနည္းပညာ (IT)ေတြေၾကာင့္ လူထုကို ဆက္ လက္ဖိထားဖို႔ မလြယ္ေတာ့တာေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုတို႔ ၊ လႊတ္ေတာ္တို႔၊အတိုက္အခံတို႔ ပံုေဖၚၿပီး ပေဒသရာဇ္ စစ္အာဏာရွင္ ကို အရင္းရွင္ပံုဖမ္း ျပည္သူကိုလွည့္စားေနေတာ့ အျမင္ကရႈပ္ေထြးသ လိုျဖစ္ေနရတာပါဘဲ။ တကယ္က ေဘာင္းဘီခၽြတ္ထားတဲ့ စစ္ပေဒသရာဇ္အာဏာရွင္ပါဘဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ေျမနဲ႔ လက္ နက္ေပၚမွာ ဆက္လက္အေျခခံေနလို႔ဘဲ။လြတ္လပ္တဲ့ဥပေဒေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္ေတြကိုလည္း သြယ္၀ိုက္တဲ့နည္းနဲ႔ ခ်ုပ္ခ်ယ္ ဖိႏွိပ္ထား တုန္းပါ ဘဲ။
၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုက ေျမယာကို ခ်ဳပ္ကိုထားတာဟာ ဒီ ၂၀၀၈ မွာလည္းတူတူပါဘဲ။ စိတ္ေကာင္း ေစတ နာေတြနဲ႔ လုပ္ၾကတယ္ဆိုတာက စိတၱဇဆန္သလို ဘာမွ အာမခံခ်က္မရွိပါဘူ။ ဥပေဒမွာ ျပဌာန္း လိုက္ ေတာ့ေကာ ေျပာင္းလိုက္ေတာ့ေကာ ၿပီးသြားမလား ဆိုေတာ့ မၿပီးႏိုင္ဘူး၊ စစ္ပေဒသရာဇ္ စရိုက္ဆိုးက ရာစုႏွစ္၀က္မက တည္ေဆာက္ထားတာေတြကို ရိုက္ခ်ိဳးဖို႔က ျပင္းထန္တဲ့ ဒိုင္းနမိုက္နဲ႔ စက္ႀကီးေတြက သာ အျမန္ ေခ်ဖ်က္ႏိုင္မယ္။ ဒါကိုေတာ္လွန္ေရးလို႔ ရွင္းရွင္းဘဲ ေျပာရလိမ့္မယ္။ လုပ္ႏိုင္ တာသူက လူထုဘဲ။ တျခားလူမဟုတ္ဘူး။
ဒီေန႔ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြ၊ အက်င့္ပ်က္မႈေတြ၊ ေအာက္ေျခကမတရားအႏိုင္က်င့္မႈေတြက အရိုးစြဲေနတဲ့ စစ္ပေဒသရာဇ္ လကၡဏာေတြဘဲ ျဖစ္ေနတယ္။ လက္ရွိအစိုးရဆိုတာကလည္း လူထုေတြ ရဲ႕မ်က္ေစ့ထဲမွာ အားကိုးလို႔ရ ႏိုင္ပါ့မလား ၊ ဟုတ္ရဲ႕လား ဆိုတဲ့ သံသယၾကားမွာ ေနေနရေတာ့ ႀကီးပြါး ခ်မ္း သာၿပီး၊ အသျပာ ေရာအာဏာပါ အေျခခိုင္ေနတဲ့ လက္ပါးေစလက္ေ၀ခံ၊အျမတ္ထုတ္ မည့္ ေခတ္ေဟာင္း ေသြး စုတ္ သူေတြကတရားနည္း၊မတရားနည္း နည္းေပါင္းစံုနဲ႔ အစြမ္းျပ ၿခိမ္းေျခာက္ေ နတဲ့ ကာလပါဘဲ။
အႏွစ္သာရက စစ္ပေဒသရာဇ္ စရိုက္လကဏာၡေတြကို ေျပာင္းရမွာပါ၊ ေျပာင္းတာေတာ့ဟုတ္ၿပီ ဘယ္ကို ေျပာင္းမွာလဲ ဆိုတာက ရွိေသးတယ္၊ ေျပာင္းခိုင္ၿပီး ေနရာမရွိတဲ့ ေျပာင္းနည္းကားလည္း မဟုတ္ျပန္ ဘူး။ပေဒသရာဇ္ စံနစ္ထက္ တဆင့္ျမင့္တာက အရင္းရွင္စံနစ္ေပါ့၊ အရင္းရွင္ လို႔ဆိုတာနဲ႔ ဒီမိုက္ေရစီလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တမ္းျမင္တတ္ၾကတယ္၊ ဒါကလည္း အရင္းရွင္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သြင္းထားတဲ့ အပင္း ဘဲ။ဒီကိစၥကိုေနာက္ထားၿပီး ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ေခတ္ကေန အရင္းရွင္စံ နစ္ ကို ေျပာင္းႏိုင္ဖို႔ကလူထုေတြ အေနနဲ႔ ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္မႈ ရွိမွ ျဖစ္မယ္။ ေျမယာေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတဲ့ နံမယ္နဲ႔ လက္၀ါးႀကီး အုပ္ ခ်ယ္လွယ္ေနလို႔ ေတာ့ စစ္ပေဒသရာဇ္စံနစ္က ေပ်ာက္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ဒါဟာ လူးတဦး အစိုးရတခုနဲ႔ မတူဘူး စံနစ္ကို ေျပာင္းေစခ်င္ရင္ လုပ္ရမွာ ကို ေျပာတာ၊ ဘာအာဂါတေတြ အမုန္းေတြနဲ႔ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။စစ္ တပ္ ဟာလည္း လူထုက အခ်ဳပ္အခ်ယ္ကင္းကင္း လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အစိုးရကို သစၥာခံျခင္းမွ တပါး တျခားမလုပ္ရပါဘူး၊ ဒီေနရာ မွာ ျပည္ေ ထာင္ စုပံုစံေတြက ရွိေသးတယ္၊ ဒါကိုလည္း ေနာက္ထား လိုက္ရဦးမယ္။ ေနာက္မွ ထပ္ရွင္းရမယ္။ရွည္မယ္။
အခုက ဘယ္ကိုခ်ီတက္ရမလဲ ဆိုတာက လက္ငင္းမွာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ လယ္လုပ္သူလယ္ ပိုင္ေရး၊ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈ အသိအမွတ္ျပဳေရး၊ လူထုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ဖို႔၊ေခတ္သစ္နည္း ပညာေတြ ကို ေဖၚထုတ္ ထုတ္ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ျဖစ္တယ္၊ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိဖို႔က အရင္းရွင္ စံနစ္ရဲ႕ ေဒါက္တိုင္ျဖစ္ ပါတယ္၊ ဒီေတာ့ လယ္လုပ္ သူလယ္ပိုင္ေရး၊ ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္ေရးက ဒီေန႔ ခ်ီတက္ရမည့္ အနီးဆံုး ပန္းတိုင္ျဖစ္တယ္၊ ဒီပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္ မႈေတြကို အေထာက္အကူျပဳေစတဲ့ အာဏာသံုးရပ္ျဖစ္လာဖို႔ လိုတယ္။ စစ္ပေဒသရာဇ္ကို အကာအကြယ္ေပး၊ ျပည္သူကိုဖိႏွိပ္တဲ့ သံုးရပ္မဟုတ္ရဘူး။ စစ္ပေဒသရာဇ္ ဥပေဒမဟုတ္ သလို ပုဂၢလိက လူတဦးခ်င္း အေပၚ အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ေတာ့ ၂၀၀၈ ဥပေဒ ဆန္႔က်င္ေရးက လိုအပ္ၿမဲလို အပ္ေနတယ္။
ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္မႈရွိတဲ့ အရင္းရွင္ဒီမိုကေရစီ စံနစ္ဆီခ်ီတက္ရမွာပါ၊ ဒီေနရာ မွာ အရင္းရွင္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီကို တြဲသံုးတာကို သတိထားေစခ်င္ပါတယ္။ The marriage of capitalism and democracy  is over .( အရင္းရွင္နဲ႔ ဒီမိုက္ေရစီတို႔ လက္မယားကဲြၿပီ) ဆိုတဲ့ စကားကို ပါးလိုပါတယ္။ အရင္း ရွင္ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီထဲက ဒီမိုကေရစီတမ်ိဳးသာျဖစ္တာကို အေလး ထားေစခ်င္ပါတယ္။ အရင္း ရွင္ဒီမိုကေရစီဟာ အားလံုးအတြက္ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြ အေနနဲ႔က အဲဒီ အရင္းရွင္ဒီမိုကေရစီေလာက္ကို မခံစားရတာ ရာစုႏွစ္၀က္ေက်ာ္ၿပီ။
အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္မႈကိုေပးမည့္ အရင္းရွင္ ဒီမိုကေရစီကို ခ်ီတက္ဖို႔ ဆိုေတာ့ ဘယ္သူေတြနဲ႔ ဘယ္လိုခ်ီတက္မလဲ ဆိုတာ ထပ္ေပၚလာေတာ့မယ္။ စစ္ပေးသရာဇစံနစ္ကို ဆန္႔က်င္ဖို႔ စစ္ပ ေဒသရာဇ္ႀကံ႕ဖြတ္ေတြနဲ႔အၿမီးစားဘက္၊ ေခါင္းစားဘက္ေတြက လုပ္မွာ မဟုတ္သလို အရင္း ရွင္ေတြကလည္း လုထုေတြ အားတက္လာမွာကို မလုပ္ပါဘူး။ သူတို႔က ျမန္မာျပည္သူလူထုအေပၚ မ်ားမ်ားအျမတ္ထုတ္၊ မ်ားမ်ားေသြးစုတ္ႏိုင္ေအာင္ လူထုကိုဖိႏွိပ္ဖို႔စစ္ပေဒသရာဇ္ဘက္သားေတြ ကို ေမြး ထား ဖို႔လိုေနလို႔ဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔   စစ္အာဏာရွင္နဲ႔ သူလက္ပါးေစလက္ေ၀ခံေတြကို ဦးတည္တိုက္ႏိုင္ဖို႔ကအေျခခံအလုပ္သမားလယ္သမားေတြ၊ဖိႏွိပ္ခံဆင္းရဲသားျပည္သူေတြျဖစ္ၿမဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ စစ္ပေဒသရာဇ္စံနစ္ ကို ဆန္႔က်င္ တဲ့ ဓနရွင္ေတြ၊ တိုးတက္တဲ့ ဓနရွင္ေတြ ၊ ဓနရွင္ေပါက္စေတြ၊ အလုပ္သ မား လယ္သမားေတြ၊ လက္လုပ္ လက္စားေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး စစ္ပေဒသရာဇ္အာဏာကို တိုက္ဖ်က္ရမွာပါ။
ခ်ီတက္ရမည့္ အႏွီးဆံုးပန္းတိုင္က အရင္းရွင္စံနစ္ျဖစ္ၿပီး၊အဖိႏွိပ္ခံ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု အလုပ္သ မား လယ္သမား ဆင္းရဲသားေတြကို အေျခခံ၊ တိုးတက္တဲ့ အမ်ိဳးသား ဓနရွင္ေတြ၊ ဓနရွင္ေပါက္စေတြေပါင္း ၿပီး စစ္ပေဒသရာဇ္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ေျမရွင္စံနစ္ကို တိုက္ဖ်က္ေရးပန္းတိုင္ျဖစ္တယ္။ဒါကို ကၽြန္ေတာ္က “ေတာ္လွန္ တဲ့ ဒီမိုကေရစီ” လႈပ္ရွားမႈလို႔ေခၚပါတယ္။
“ေျမယာပိုင္ဆိုင္ေရး၊ လယ္လုပ္သူလယ္ပိုင္ေရး၊ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ” ဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံဟာ ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေၾကြးေၾကာ္သံ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်ီတက္ရမည့္ ဒီေန႔ပန္းတိုင္ပါ။
ေလးစားစြာျဖင့္
ဦးေအးေဆာင္
ႏို၀င္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၂။

Wednesday, November 7, 2012

ဘာေၾကာင့္ လူထုေတြက အင္အားသံုးဖို႔လိုအပ္သလဲ ။ဘာေၾကာင့္ လူထုေတြက အင္အားသံုးဖို႔လိုအပ္သလဲ ။
လူထုေတြရဲ႕အင္အားျပပြဲဟာ ျမစ္ဆံုအေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးအေရး။ အိုအိုင္စီရံုး ကိစၥေတြမွာ လိုက္ေလွ်ာ မႈ ေတြ ရခဲ့ တာကို ၾကည့္ၿပီး လူထုအင္အားျပမႈဟာ အေတာ္အတန္ထိေရာက္တာကို ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တဖက္မွာ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ လက္ပါးေစ အုပ္စုေတြက လက္ပံေတာင္း၊ျပည္နဲ႔ တျခားေနရာေတြက လူထု ဆႏၵျပေဖၚထုတ္မႈကို ရိုက္ႏွက္တာေတြ၊ ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြ၊ တရားတေဘာင္စြဲၿပီးဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္္တာ ေတြကို ေတြ႕ေနရတုန္းပါဘဲ။ဆက္လည္းလုပ္လာပါလိမ့္ဦးမယ္။
ဒီျဖစ္ရပ္ေတြကို အၾကမ္းျပင္း သံုးသပ္ရင္ စစ္အာဏာရွင္ ေတြရဲ႕ အရင္းအျမစ္ကို ထိခိုက္ႏိုင္တာေတြ၊ တျပည္လံုးအတိုင္းအတာေဆာင္ႏိုင္မည့္ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ဖိႏွိပ္ ခ်ုပ္ခ်ယ္ထားၿပီး အေပၚယံမ်က္ႏွာစာ ျပဳျပင္ ေျပာင္း လဲမႈမ်ားကို သာ လူထုေက်နပ္ေစရန္ ေျဖသိမ့္ေနတဲ့ သေဘာကိုေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။
စစ္အာဏာရွင္ရဲ႕ ဖိႏွိပ္ေရး ယႏၵယားေတြအျပင္ စီးပြါးေရးကုမၸဏီေတြရဲ႕ ေျမသိမ္းမႈ၊ စီးပြါးေရးလက္ ၀ါးႀကီးအုပ္မႈ၊ မတရားအျမတ္ထုတ္ ေသြးစုတ္အႏိုင္က်င့္တာေတြကလည္း ဒီေန႔ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရး ျမင္ကြင္း မွာ ေပၚေပၚလြင္လြင္ ျဖစ္ေနဆဲပါဘဲ။ ဒါေတြကို ကင္းေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ဖို႔က လူထုမွာ စြမ္းအားႀကီးမားတဲ့ အင္အားတရပ္ကို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ထူေထာင္ထားဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။
အခုအခါမွာေတာ့ လူထုအေပၚ လက္၀ါးႀကီးအုပ္စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ရာစုႏွစ္၀က္မွ် က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ေသြးစုတ္ မႈ ေတြက ေပၚထြန္းလာတဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြေၾကာင့္ တစတစေပၚေပၚလာေနပါတယ္။ အရင္းစစ္ ေတာ့ အျမစ္ေျမက ဆိုတဲ့ အတိုင္း စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ကိုဘဲ ျမင္ျမင္လာၾကျပန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုျမင္တဲ့ အျမင္ က အရင္ ၈၈ တုန္းကအျမင္မ်ိဳး ဟုတ္ေသးသလားဆိုတာကို စီစစ္ၾကည့္ရင္ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ အေျခအ ေနကို ေတြ႕ ရျပန္တယ္။
  အၾကမ္းမဖက္တဲ့ ၈၈ လူထုအံုၾကြမႈႀကီးကို စစ္တပ္က ရက္ရက္စက္စက္ ၿဖိဳခြင္းလိုက္ၿပီးေနာက္ လူထု ေတြက လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေနတာကို ျပတ္ျပတ္သားသားျမင္လာခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လဲ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္အပါအ၀င္ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြ အလွ်ိဳအလွ်ိဳေပၚလာၾကတယ္။ ကၽြန္ ေတာ္ တို႔ ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးလည္း စင္ေပၚေရာက္လာႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္ လွန္ ေရးရဲ႕ ဦးေဆာင္ခန္းက လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္ေတြ လက္ထဲမွာ ရွိခဲ့တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးဟာ တျပည္လံုး အတိုင္း အတာ နံမည္အရေဆာင္ေပမဲ့ အေတြးအေခၚအရ တျပည္လံုးအတိုင္းအတာမ ေဆာင္ႏိုင္ ခဲ့ဘူး။ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ ေတြလည္းပါေနမွာပါ။
ဒီအေျခအေနေအာက္မွာဘဲ ၉၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ ေၾကာင့္ ေပၚလာတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ၊ ေဒၚစုရဲ႕ အၾကမ္းမဖက္လမ္းစဥ္ေတြ၊ ရန္သူရဲ႕ ေစ့စပ္ေရးထိုးစစ္နဲ႔၊ စစ္ေရးထိုးစစ္ေတြ၊ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ အစည္းေတြရဲ႕ ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္မႈေတြ၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး သေဘာတရား ခ်ိဳ႕ငဲ့မႈေတြ ေၾကာင့္ အထက္က ၈၈ လူထုအံုၾကြမႈက ေပၚလာခဲ့တဲ့ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အျမင္ဟာ ထိခိုက္ ခဲ့ရ တယ္။
ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔ျပည္သူေတြက စစ္အာဏာရွင္ကို ရင္ဆိုင္တဲ့ ေနရာမွာ ဆႏၵျပပြဲနဲ႕ ပံုစံခြက္ လႊတ္ ေတာ္ သက္သက္တို႕နဲ႕ သာမလံု ေလာက္ေသး ေၾကာင္း ျပည္သူေတြ ျပန္သိလာေနၾကတာကို သမဂၢေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္း ေတြ ဖြဲ႕စည္း ေနၾကျခင္းက ေဖၚျပေနပါတယ္။ဒါေပမဲ့ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ ဆန္႔က်င္ တိုက္ဖ်က္တဲ့ အဆင့္မေရာက္ဘဲ ကိုျပည္သူေတြ ကို ကူညီတဲ့ အဆင့္နဲ႔ ဘဲ စခန္းသြားေနၾကရတယ္။ ဘာနဲ႔ တူလဲ ဆိုေတာ့ အရိုက္ခံရတဲ့ လူကို ေဆးထည့္ပတ္တီးစည္းေပးတဲ့ အလုပ္ကိုသာလုပ္ေနၾကရၿပီး ရိုက္တဲ့ လက္ကို မခ်ိဳး ျပစ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနပါဘဲ။သူတို႔ကလည္း သူတို႔ အေျခအေနနဲ႔ သူတို႔လို႕ေျပာမွာ ျဖစ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႕ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေျပာႏိုင္တာကို အျပည့္ေျပာရမွာပါဘဲ။
ဒါကို ျမင္သာတဲ့ ဥပမာက  ရန္သူႀကံ႕ဖြတ္နဲ႔ ေစ့စပ္ထားတဲ့ ဗိုလ္ထင္ေမာင္အဖြဲ႕က ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာ ဂ်ိဳးဗက္ ဆိုသူက ကရင္ ျပည္သူေတြ ေျမသိမ္းခံရတာကို တား ဖို႔ ရန္သူတပ္ကို မၾကာေသးမွီက သြားေျပာေတာ့ သူကို ေျမယာကိစၥမွာ ၀င္မပါနဲ႔ လို႔ ဟန္႔လိုက္တယ္တဲ့။ ဒီေတာ့ ဘာမွ လုပ္မရဘူးလို႔ သူခင္မ်ာ ညည္းတယ္။ ဒါက အာဏာျပႆနာဆိုတာကို သူသိမသိေတာ့ မသိဘူး၊ အာဏာျပႆနာဆိုတာ ထင္ ရွားပါတယ္။ ဒီလို အမႈေတြက ေစ့စပ္ထားတဲ့ အဖြဲ႕တိုင္းလိုလုိ ရင္ဆိုင္ေနရတာပါ။ဒီအာဏာ ျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာလို႔ ေျပာေနတာက စစ္အာဏာရွင္ရဲ႕ စရိုက္ကို နားမလည္သလိုျဖစ္ေနၿပီး ေစ့စပ္ေရးကို အားကိုးလြန္ရာက်ပါတယ္။
“ၿမိဳ႕မွာ သပိတ္ ၊ ေတာမွာ တိုက္ပြဲ” လို႔ ကၽြန္ေတာ္လႈပ္ေဆာ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုျဖစ္တဲ့ ၿမိဳ႕ေပၚက ဆႏၵျပပြဲ ေတြက ကၽြန္ေတာ္လႈပ္ေဆာ္လို႔လို႔ ေျပာခ်င္တာမဟုတ္ပါဘူး၊ျဖစ္စဥ္ကိုသာေျပာခ်င္တာပါ။ ေတာမွာက ေတာ့ တိုက္ပြဲေတြ ရပ္ေနတယ္။ ကခ်င္ ျပည္နယ္ကလြဲရင္ ေပါ့။ ေသနတ္ေတြ ေခ်းပိတ္ေနတယ္။ ဒါေတြက မျဖစ္ သင့္တာကို ေထာက္ျပတာပါ။ တပ္ေပါင္းစုဆိုတာေတြကလည္း က်ားဆြဲခံရတဲ့ ကိုယ့္လူကို ၀ိုင္းၾကည့္ ေနသ လိုဘဲ လုပ္ေနၾကတာ ဟာ အဖြဲ႕အစည္း သိကၡါေတာ္ေတာ္က်တယ္။ ေတြးမိတိုင္း အရိုးအထိနာတယ္ ဆိုရမလိုျဖစ္ေနတယ္။ ေတာမွာတိုက္ပြဲေတြ လိုေနတာကို သိေစ ခ်င္ပါ တယ္။ ရန္သူစစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ ေစ့စပ္နားလည္မႈယူတာဟာ ေဖါက္ျပန္တာျဖစ္ၿပီး၊ ရန္သူနဲ႔အတူ ျပည္သူကို ဖိႏွိပ္တာျဖစ္ပါတယ္။  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆႏၵျပပြဲကို ႀကံ႕ဖြတ္အစိုးရက ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္သလဲ ဆိုတာ ကို ၾကည့္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ႀကံ႕ဖြတ္စစ္အာဏာရွင္ေတြ မလိုလားတာသိသာပါတယ္။ ဒီေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းဟာ စစ္အာ ဏာ ရွင္ လို အစိုးရမ်ိဳးမွာ ဘာမွ အလုပ္မျဖစ္တာကို သိလာၾကေတာ့ အင္အားျပတာ၊ တိုက္ပြဲ၀င္ တာေတြကို သာ အားထားႏိုင္မွာျဖစ္တာ ထင္ရွားပါတယ္။ ဒီလိုဘဲလုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းတယ္။
တိုက္ပြဲမပါဘဲ ဘာမွ မရဘူးဆိုတာယံုပါ။ ျမင့္မားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ တိုက္ပြဲေတြ ၀င္ရပါလိမ့္မယ္။
ဒီေန႔ တိုင္းျပည္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ “ ပါတီေပါင္းစံု ကြန္ဖရင့္” နည္းကို ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မွီကကၽြန္ေတာ္ တင္ျပပါတယ္။အာဏာခြဲေ၀ေရးရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ပါ။ အာဏာကို ခိုးေခ်ာင္ခိုး၀ွက္လက္ၾကား ယို လက္ သိပ္ ထိုး နည္းနဲ႕ မဟုတ္ဘဲ  ခြဲေ၀ေစခ်င္လို႔ပါ။တိုင္းျပည္ရဲ႕ ျပႆနာကို ရိုးရိုးသားသား ပြင့္ပြင့္လင္း လင္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ရွင္းလင္းေစခ်င္လို႔ပါ။  အခုေတာ့ ႀကံ႕ဖြတ္စစ္အအာဏာရွင္ေတြက သူတို႔အစိုးရကို လူရာ ၀င္ ေအာင္ လုပ္သြားႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ၊ ဘာေၾကာင့္ဒီလိုျဖစ္ရသလဲဆိုတာကို ဒီေနရာမွ မသံုးသပ္ျပေတာ့ပါဘူး၊ အခုေတာ့ ပင္လံုလိုလို ဘာလိုလို ေတြ ေလသံပစ္ေနတာဟာ တိုင္းရင္းသားေတြကို ေခ်ာ့ျမဴဖို႔ဘဲ ျဖစ္ လာဦးမယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြ ရြာလည္ေနဖို႔ပါဘဲ။ သူတို႔ကလက္နက္ရွိေတာ့ ရန္သူက ဦးစားေပးတာပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြလည္း ဘာေၾကာင့္လက္နက္နဲ႕အင္အားမရွိႏိုင္ရမွာလည္းေတာ္လွန္တဲ့သေဘာတရားနဲ႔ ထူ ေထာင္ ရဲရင္ ထူေထာင္ႏိုင္ရင္ ရွိလာမွာဘဲ။ ရန္သူကေလးစားလာမွာဘဲ။ ဒီေတာ့အခုအခါ  ကၽြန္ေတာ္တို႔က လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ သာရင္ ဆိုင္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ေတာ့ တိုက္ပြဲသစ္အတြက္ျပင္ဆင္ရ ပါလိမ့္ မယ္။
တိုက္ပြဲရဲ႕မူက
အဖိႏွိပ္ခံေတြအားလံုး ညီညြတ္ဖို႔
တျပည္လံုးအတိုင္းအတာေဆာင္ဖို႔
လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲကို ဗဟိုျပဳၿပီး တျခားတိုက္ပြဲသ႑ာန္နဲ႕ ေပါင္းစပ္ဖို႔ ျဖစ္တယ္။
ဒီေန႔ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလမဟုတ္ စစ္အာဏာရွင္နဲ႔ သူ႕လက္ပါးေစလက္ေ၀ခံေတြကို္ တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ကာလျဖစ္တယ္ ဆိုတာသိဖို႔ လိုတယ္။
လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲလမ္းစဥ္ ဆိုတာကို ရွင္းျပရရင္ အင္အားသံုး အာဏာသိမ္းတာကိုေျပာတာ။ လူထုအားနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ ရန္သူတပ္က ဘက္ေျပာင္းလို႕ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ရမွာကို ေျပာတာ။ ေတာမွ၊ ၿမဳိ႕မွ ရယ္လို႔ မဟုတ္ဘူး၊ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္မရွိရင္၊ အာဏာသိမ္းဖို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိရင္ ။ ရွိတဲ့အင္အားဟာ ေခါင္းမရွိတဲ့ ရထားတြဲလို ျဖစ္ မယ္။ ေတာ္လွန္ေရးကို ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ တူေအာင္လုပ္တတ္ဖို႔ အၿမဲ ဆည္းပူးေလ့လာေနရ မယ္။ေျဗာင္ ျဖစ္ျဖစ္၊ လွ်ိဳ၀ွက္ျဖစ္ျဖစ္ စုစည္း လႈပ္ရွား ေနရမယ္။ ေအာင္ပြဲဟာ တိုက္ရဲသူအတြက္ သာျဖစ္တာ ကို လက္ ေတြ႕က ျပသလာမွာပါ။
ျပည္သူအားလံုး အတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ၾက။
စစ္အာဏာရွင္ က်ဆံုးရမယ္။
လူထုအစိုးရ ေပၚထြန္းရမယ္။

ဦးေအးေဆာင္
ေအာက္တိုဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၂။