ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Monday, May 6, 2013

ျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္



ျပႆနာ၏ အရင္း အျမစ္
ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြထဲက အဓိကျပႆနာဟာ ဖိႏွိပ္သူ ႀကံ႕ဖြတ္ စစ္အာဏာရွင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္လက္တဆုတ္စာနဲ႔ သူ႕လက္ပါးေစလက္ေ၀ခံ အစြယ္အပြါး ေတြကတဖက္၊ ဆင္းရဲသားအလုပ္ သမားလယ္သမား စာေရးစာခ်ီ ၀န္ထမ္း၊ လူမ်ဳိးစံု အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူဧရာမအမ်ားစုလူထုႀကီးကတ  ဖက္ ျဖစ္ေနတဲ့့ ပဋိပကၡ သာျဖစ္တယ္။ ဒါကို ရွင္းရွင္းျမင္မွသာ ဒီေန႔ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပဋိပက ၡေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ ကိုင္တြယ္ ႏိုင္လိမ့္မယ္။ အရွင္းဆံုးေျပာရရင္ အာလာဒင္ မီးခြက္ထဲက လြတ္ထြက္ေနတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ ဘီလူးကို မီးခြက္ထဲ ျပန္ထည့္ႏိုင္မွ ျပႆနာ အမ်ားစု ေအးမယ္။ အခုေတာ့ ဘီလူးက လူေယာင္ေဆာင္ၿပီး လူလူခ်င္း ေသြးကြဲေအာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးဖန္တီးေနေတာ့ဘီလူစီးလူ႕စည္း ေရာေႏွာေနေတာ့ လူသာမန္ေတြအတြက္ ေ၀ခြဲရခက္၊ ေျဖရွင္းရခက္ေနသလို၊ ျပႆနာေတြက ဖြၿပီးရင္း ဖြ၊ ပြါးၿပီးရင္း ပြါးေနေတာ့တယ္။
ျပႆနာေတြဟာျပည္တြင္းကအမ်ိဳးသားအတြင္းမွာျဖစ္ေနေတာ့ ဒါဟာ လူတန္စား ျပႆနာ အျဖစ္ ရွင္းရွင္း ျမင္ရမယ္။ အဲဒီလို မျမင္ႏိုင္ေအာင္၊ ရႈပ္ေထြးေအာင္၊ ေတြေ၀ေအာင္ လုပ္ဖို႔ရာက စစ္အာ ဏာရွင္ေတြ၊ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ အေပၚ အၿမဲသံုးေနတဲ့ ပရိယာယ္ဘဲ။ အဖိႏွိပ္ခံ လူတန္းစားအတြင္း မညီညြတ္ေအာင္၊ ေတာ္လွန္ သူေတြ အတြင္း မညီညြတ္ေအာင္၊ ခြဲေတြ႕ ၊ခြဲေစ့စပ္၊ တဖြဲ႔နဲ႔တဖြဲ႕ ရန္တိုက္ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ နည္းနဲ႔ အျမတ္ ထုတ္ေနတာေတြဟာ အင္မတန္ရိုးစင္းတဲ့ စံနစ္ပါ။ ဒါေပ မဲ့ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ အားနည္းတဲ့ လူထုေတြ၊ လက္တံမ်ားတဲ့ အစိုးရယႏၵယားေတြ၊ လက္သပ္ေမြးထားတဲ့ လက္ကိုင္ဒုတ္ေတြ ေဖါက္ျပန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးစံနစ္ေတြေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုေတြဟာ မလိုအပ္ဘဲ မလိုမုန္းထားမႈေတြ၊ အဓိကရုဏ္းေတြ၊ ေသေက် ပ်က္စီးမႈေတြ၊ ဘ၀ မလံုၿခံဳ မႈေတြကို ေၾကကြဲစြာ ခံစားၾကရေတာ့တယ္။
အေပၚယံ ကြဲျပားမႈေတြ အေပၚမွာ ခြဲျခားၿပီး ဖိႏွိပ္သူေတြက အျမတ္ထုတ္ ေသြးစုတ္ေနမွာဘဲ။အဖိႏွိပ္ခံေတြအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ျမင္ႏိုင္ေအာင္ လူတန္းစားအသိ ရွိဖို႔ ေလ့လာဆည္း ပူးအပ္တယ္။ ဖိႏွိပ္ခံ အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡ မျဖစ္ေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ သပ္လွ်ဳိသူေတြကို ေဖၚထုတ္ ဆန္႕က်င္တဲ့လႈပ္ရွားမႈေတြကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ၾကရမယ္။  ရန္ကုန္ကလူငယ္ေတြရဲ႕အဓိကရုဏ္း တားဆီးေရး လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြဟာ အားေပးသင့္တဲ့ လႈပ္ရွား မႈျဖစ္တယ္။ယံုၾကည္မႈ အရျဖစ္ေနတဲ့ ဘာသာတခုကို တျခားဘာသာတခုက အၾကမ္းဖက္ ေျပာင္းလဲလို႔ ရႏိုင္ရိုးမရွိပါ။ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေလွ်ာ္ ညီစြာနဲ႔သာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး လူတန္းစားတိုက္ပြဲ ကာလမွာ အဖိႏွိပ္ခံညီညြတ္ေရး ဘံုရန္သူစစ္ အာဏာရွင္ကို ၀ိုင္းတိုက္ရမည့္ကာလမွာ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ဘာသာစြဲ၊ ေဒသစြဲ၊ ဂိုဏ္းဂဏစြဲေတြ ကို ေက်ာ္လႊား ေဘးဖယ္ႏိုင္ေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေလ့လာေလ့က်င့္ေနရပါလိမ့္မယ္။
အဓိက ဘံုရန္သူကို မတိုက္ဖ်က္ႏိုင္မခ်င္း ဖိႏွိပ္သူ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ သူ႕အာဏာကို ဖက္ တြယ္ထားႏိုင္ေရးအတြက္တျပည္လံုးကိုမီးေလာင္တိုက္သြင္းဖို႔၀န္ေလးမွာမဟုတ္ေၾကာင္း ျဖစ္စဥ္ေတြက ျပေနတယ္။ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူေတြဘက္က ျပင္းထန္တဲ့ တိုက္ပြဲေတြနဲ႕ တုန္႔ျပန္တိုက္ခိုက္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္ ကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္မွသာ  ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ လယ္သမားအေရး၊အလုပ္သမားေရး၊ စား၀တ္ေနေရး၊ ဘ၀လံုၿခံဳ ေရးေတြ ကို ျပည္သူေတြအေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ဖန္တီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အာဏာ ရွင္ေတြ ရွိေနသ၍ ပဋိပကၡ သံသရာႏွင့္ အဓိကရုဏ္းသံသရာက ကင္းလြတ္စရာမရွိ။ ဒါေၾကာင့္ အဖိႏွိပ္ခံတို႔ စစ္အာဏာရွင္ေထာင္ေခ်ာက္ေအာက္က လြတ္ၿပီး လက္ပံေတာင္း ကာကြယ္ေရး၊ လယ္လုပ္သူလယ္ပိုင္ေရး၊ ဒီမိုက္ေရစီေရး စတဲ့ အဖိႏွိပ္ခံတို႔ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး လမ္းေၾကာင္း ေပၚ ခ်ီတက္ တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔ ႏိုးေဆာ္ လိုက္ ပါတယ္။
အဖိႏွိပ္ခံတို႔ ညီညြတ္ၾက။
ဘံုရန္သူ စစ္အာဏာရွင္ကို ၀ိုင္းတိုက္ၾက။
ေတာ္လွန္ေရးမုခ်ေအာင္ရမယ္။

ဦးေအးေဆာင္
ေမ ၂၀၁၃။