ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Sunday, January 27, 2013

သိရွိလိုသူမ်ား ၊ ဆက္သြယ္လိုသူမ်ားအတြက္သိရွိလိုသူမ်ား ၊ ဆက္သြယ္လိုသူမ်ားအတြက္
ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (PLF)သည္ လူမ်ိဳးအေပၚ အေျခခံေသာအဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္၊ အဖိႏွိပ္ခံလူတန္းစားေပၚတြင္ အေျခခံေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ အသားအေရာင္၊ဘာသာေရး၊က်ား/မ ခြဲျခားမႈမရွိ။
ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး
အေျခခံမူ၀ါဒ (၃) ရပ္
၁ - အဖိႏွိပ္ခံညီညြတ္ေရး
၂ - ဘံုရန္သူ ( လက္ရွိ ႀကံ႕ဖြတ္စစ္အာဏာရွင္) ကို ၀ိုင္းတိုက္ေရး
၃ - အေခ်ာင္သမား၀ါဒ ဆန္႔က်င္ေရး

ရပ္တည္ခ်က္ (၄) ရပ္
၁ - တျပည္လံုးအတိုင္းအတာေဆာင္ေရး
၂ - တပ္ေပါင္းစုႏွင့္ ေအာင္ပြဲခံေရး
၃ - လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲကို ဗဟိုျပဳေရး
၄ - စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရာယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရး

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား -
၁ - စစ္အာဏာရွင္စံနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး
၂ - ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ရရွိေရး
၃ - ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး
၄ - စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရာယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရး
၅ - အရပ္သား အစိုးရထူေထာင္ေရး
၆ - ပါတီစံုစံနစ္က်င့္သံုးေရး
၇ - လြတ္လပ္ေသာ စီးပြါးေရးစံနစ္က်င့္သံုးေရး
၈ - လယ္လုပ္သူလယ္ပိုင္ေရး
၉ - အလုပ္ခ်ိန္ - (၈) နာရီႏွင့္ ဖူလံုေသာ လုပ္ခလစာ ရရွိေရး

လုပ္ငန္းစဥ္ -
၁ - လြတ္ေျမာက္ေရးေကာ္မီတီမ်ား ေက်းရြာ၊ရပ္ကြက္၊ ခရိုင္၊ တိုင္းအဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းေရး
၂ - လူထုတိုက္ပြဲႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဆက္စပ္ေရး
၃ - က်ယ္ျပန္႔ေသာ တပ္ေပါင္းစု ထူေထာင္ေရး

ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး၏ သစၥာဓိဌါန္ (၅) ခ်က္
၁ - ငါတို႔သည္ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးကို ဦးထိပ္ထားရြက္ေဆာင္ပါမည္။
၂ - ငါတို႔သည္ လူမ်ိဳးေရးအရ ခြဲျခားမႈကို ဆန္႔က်င္ပါမည္။
၃ - ငါတို႔သည္ ေ၀မွ်ခံစားရဲေသာ စိတ္ဓါတ္ကို စိုက္ထူပါမည္။
၄ - ငါတို႔သည္ အထက္မွ ေပးအပ္ေသာ အမိန္႔ႏွင့္ တာ၀န္ကို ေက်ျပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ပါမည္။
၅ - ငါတို႔သည္ ၊ ငါ့ျပည္သူ၊ ငါ့တပ္ဦး ငါ့ရဲေဘာ္တို႔အတြက္ ငါ၏အသက္ကို စြန္႔လႊတ္ရန္ အဓိဌါန္ျပဳပါ၏။

ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး တပ္မွဴးတပ္သားတိုင္း၊ အဖြဲ႕၀င္တိုင္း လိုက္နာရမည့္ ၃/၈ လုပ္ဟန္
စည္းကမ္းႀကီး(၃)ရပ္ -
၁ - ဘာဘဲလုပ္လုပ္ အမိန္႔လိုက္နာပါ။
၂ - ျပည္သူ႔ပစၥည္းအပ္တေခ်ာင္း ခ်ည္တမွ်င္မွ် မယူရ။
၃ - သိမ္းပိုက္ရသည့္ပစၥည္းမ်ား စံနစ္တက် အထက္သို႔အပ္ရမည္။

သတိျပဳရန္ (၈) ခ်က္
၁ - အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မေစာ္ကားရ
၂ - ျပည္သူလူထုအေပၚ မရမ္းကားရ
၃ - စကားေျပာလွ်င္ခ်ိဳသာစြာေျပာပါ
၄ - ငွါးသည့္ပစၥည္းျပန္အပ္၊ ပ်က္လွ်င္ေလွ်ာ္ပါ
၅ - ၀ယ္လွ်င္တန္ဖိုးေပးပါ
၆ - သူတပါးဓေလ့ထံုးစံကိုေလးစားပါ
၇ - သုန႔္ပန္းမ်ားကို မညွင္းဆဲရ
၈ - သီးႏွံပင္မ်ားကို မဖ်က္စီးရ

ဤသံဓိဌါန္ႏွင့္ ၃/၈ လုပ္ဟန္တို႔ကို ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး အဖြဲ႕၀င္တိုင္း မပ်က္မကြက္ သိရွိ၊လိုက္နာ၊က်င့္သံုးရမည္။

ဆက္သြယ္လိုသူမ်ား - plfburma@gmail
                            U Aye Saung ( face book)
                           ဖုန္း - 089 8355341 - ဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီး
ပိုမိုသိရွိလိုပါက -  plfburma.blogspot.com မွာတက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
ဆက္သြယ္လာသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားပါမည္။

0 comments: