ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Monday, February 18, 2013

လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္။            
      လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္။
ႏိုင္ငံကို တင္းၾကပ္ေသာ စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ျဖင့္ ႀကီးစိုးေနရာမွ  စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး အင္အားစု မ်ား၊လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားေၾကာင့္သန္းေရႊဦးေဆာင္သည့္စစ္အာဏာရွင္တို႔ သည္ မတရား သည့္ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ဇြတ္ျပဌါန္းခါ ကလိန္က်ထားသည့္ ေရြး ေကာက္ ပြဲျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုေသာ တံတိုင္းကို တည္ေဆာက္ၿပီး  ဟန္ျပ ဒီမိုက ေရစီ က်င့္သံုး၍ သူတို႔ ကိုယ္ သူတို႔ ကာ ကြယ္လွ်က္ ျပည္သူလူထုကိုလွည့္စားၿပီး ဆက္လက္ ဖိႏွိပ္ရမ္းကား ဗိုလ္က်ၿမဲ ဗိုလ္က် ႀကီးစိုးလွ်က္ ရွိသည္။
 ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လွ်ပ္စစ္မီးရေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ ရခိုင္ျပည္တြင္ ျဖစ္ပြါးေနေသာအဓိကရုဏ္းမ်ား၊လက္ပံ ေတာင္း စီမံကိန္းျပႆနာ၊ လယ္ယာေျမမ်ားကို မတရားသိမ္းယူျခင္းကိစၥမ်ား၊ကခ်င္ျပည္နယ္စစ္ပြဲမ်ား၊မီဒီယာလြတ္ လပ္ခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ စစ္တပ္ထဲမွလည္း မေက်နပ္မႈမ်ား တပ္ေျပးမ်ားလည္း မ်ားျပားေနျခင္း စသည္ တို႔မွာ စစ္အာဏာရွင္ လကၡဏာကို တနည္းတဖံုအားျဖင့္ ေဖၚျပေနခ်က္မ်ား သာျဖစ္သည္။
 လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အဆင့္ဆင့္ေသာရာထူးရာခံတိ႔ုျဖင့္၎၊စီးပြါးေရးအခြင့္အလမ္းးမ်ားျဖင့္၎၊ဖိႏွိပ္မႈမ်ားျဖင့္၎၊  လက္ေ၀ခံ လက္ပါးေစတို႔ကို ေမြးခါ ျပည္သူလူထုအေပၚ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ကို ပံုစံေျပာင္း၍ ဆက္လက္ လွည့္ စားတည္ေဆာက္ေနျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။အခြင့္အေရးႏွင့္မက္လံုးမ်ားေၾကာင့္လည္း ေဖါက္ျပန္ေသာ အေခ်ာင္ သမားမ်ားကို ျမဴဆြယ္သိမ္းသြင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဖိႏွိပ္ေရး ယႏၵယားကို ပိုမိုေမာင္းႏွင္လာေနပါသည္။
ဤအေျခအေနေအာက္တြင္“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး”အရည္ၿခံဳလွ်က္လက္ေ၀ခံလက္ပါးေစမ်ား၊ကရိုနီမ်ား ျဖန္႔က်က္ခါ လယ္သမား၏ ေျမယာသိမ္းျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ခလစာအျပည့္အ၀မေပးျခင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳး ေဖါက္ခံရ ျခင္းတို႔အတြက္ႀကံ႕ဖြတ္စစ္အာဏာရွင္တို႔ကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔ကအယံုအၾကည္မရွိ၊ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ၀င္ သြားမည္။
စစ္အာဏာရွင္ၾကံ႕ဖြတ္တို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္၊သူတို႔၏လက္ေ၀ခံလက္ပါးေစ၊လူထုဆန္႔က်င္ေရး ေဖါက္ျပန္သူ အေခ်ာင္သမားမ်ားတို႔၏လုပ္ရပ္ကိုလည္း ေဖၚထုတ္ဖြင့္ခ်ခါ ဆန္႔က်င္ ရႈတ္ခ်သြားမည္။
လူထုတိုက္ပြဲ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ လမ္းစဥ္ကို အဆက္အစပ္ရွိစြာက်င္သံုးၿပီး စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ တိုက္ဖ်က္ ေရး လႈပ္ရွားမႈကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖၚ က်င့္သုံးသြားမည္။
ႀကံ႕ဖြတ္စစ္အာဏာရွင္ ဖိႏွပ္မႈသည္ ေလွ်ာ့မသြားဘဲပံုစံေျပာင္းဖိႏွိပ္မႈသာျဖစ္ေနသျဖင့္ႀကံ႕ဖြတ္စစ္အာဏာ ရွင္တို႔ႏွင့္ေစ့စပ္နားလည္မႈယူျခင္းသည္စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ကိုသက္ဆိုးရွည္ေစရန္အားေပးရာက်ေသာ ေၾကာင့္ မျပဳလုပ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။
ျပည္သူလူထုတို႔၏အားသည္ စုစည္းမႈအားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈကို မဆို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် တပ္ ေပါင္းစုအသြင္ျဖင့္ လႈပ္ရွားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္၊ သီးျခားအခြင့္အေရးႏွင့္ တကိုယ္ေကင္းဆန္မႈကို ရန္သူ သည္ အႀကီးအက်ယ္ အျမတ္ထုတ္ေနေၾကာင္း အေလးအနက္သိထားသင့္ေပသည္။
ျပည္တြင္းရွိလယ္သမားမ်ားအလုပ္သမားမ်ား၊သံဃာမ်ား၊ဆင္းရဲသားမ်ား၊ ျပည္သူ႕ဘက္သားတပ္မ ေတာ္သားမ်ားသည္ သူတို႔၏ ဘ၀ရပ္တည္ေရး၊ တရားေသာ အခြင့္အေရး၊ စစ္မွန္ျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အတြက္လႈပ္ရွားတိုက္ပြဲ၀င္ေနျခင္းကို၎၊စစ္အာဏာရွင္စံနစ္အားလက္နက္ကိုင္ဆန္က်င္တိုက္ပြဲ၀င္ ေနၾကေသာ KIO, SSPP, PSLF စသည့္ တိုင္းရင္း သားညီအကို မ်ားကို ၎၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ နည္းမ်ိဳး စံုျဖင့္ အျပန္အလွန္အားေပး ေထာက္ခံၾကရမည္။
စစ္အာဏာရွင္ႀကံ႕ဖြတ္တို႔သည္ သူတို႔၏ ၾကမ္းၾကဳပ္ေသာ စစ္အာဏာ ေရရွည္တည္တန္႔ေရးအတြက္ အကြက္ ခ် လုပ္ ေဆာင္ေနခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူခြင့္အေရးကို ပီပီျပင္ျပင္ ခံစား ႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ အက်င့္ႏွင့္ လုပ္ရပ္တို႔ကို လူမႈေရးနယ္ပယ္၊စီးပြါးေရး နယ္ပယ္၊ အႏုပညာ နယ္ပယ္မွအစဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ၀င္မွသာရရွိခံစားႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္းတိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္ လိုက္ပါသည္။
စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ၾက။
လူထုအစိုးရ မုခ်ေပၚ ထြန္းရမည္။

ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး
ၿမိတ္ထားး၀ယ္ညီညြတ္ေရးတပ္ဦး

0 comments: