ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Saturday, December 5, 2009

စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ၂ဝ၁ဝ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ၾက။

အစိုးရ လကၡဏာလံုးဝမရွိသည့္အျပင္ ေျခဆံုးေခါင္းဆံုး လံုးဝတရားမဝင္ေသာ၊ ရက္စက္မိုက္ရိုင္းလွသၫ့္ စစ္အာဏာရွင္သန္းေ႐ႊတို႔က သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုသည္ကိုေရး၊ ကလိန္ကက်စ္ႏွင့္ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီးေနာက္ သူတို႔ပံုစံခ်ထားေသာေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၂ဝ၁ဝမွာ ဇြတ္လုပ္ပါေတာ့မည္။ ဤသို႔ လုပ္ရပ္တို႔မွာ ယခုမွ မဟုတ္ ယခင္ဗိုလ္ေနဝင္းက လုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

လူထုကေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အရပ္သား ဦးႏုအစိုးရထံမွ ဗိုလ္ေနဝင္းက ၆၂ ခုႏွစ္တြင္ အၾကမ္းဖက္အာဏာသိမ္းခါ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၊ စပ္ကူးမတ္ကူးကာလ၊ မဆလဖြဲ႔စည္းပံုဆႏၵခံယူပြဲ၊ မဆလတပါတီေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ စသည္တို႔ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးလွၫ့္ကြက္ကို သံုး၍ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ကို တာရွည္သက္ဆိုးရွည္ေစခဲ့သည္။

မေရရာေသာ အခြင့္အေရးေလးတခ်ိဳ႕အတြက္ မူလရည္မွန္းခ်က္ကို ခ်ေရာင္းစြန္႔လႊတ္သူတို႔ကလည္း အား ေပးအားေျမႇာက္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဗိုလ္ေစာေမာင္လုပ္ေပးခဲ့ေသာ ၉ဝခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ လူထုအံုႂကြမႈကို ေခၽြးသိပ္ရန္၊ စစ္ျပင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အခ်ိန္ဆြဲလွဲ႔စားသၫ့္ လုပ္ရပ္သာျဖစ္ခဲ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ ၆၂ ခုႏွစ္မွ မဆိုထားႏွင့္ ၈၈ ခုႏွစ္မွ ယေန႔တိုင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ဒီပဲယင္းလူသတ္မႈႀကီး၊ ေအးခ်မ္းစြာ ဆုေတာင္းသၫ့္ သံဃာေတာ္တို႔ကို ရက္ရက္စက္စက္ ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္မႈအပါအဝင္ ျပည္သူလူထုအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈတို႔မွာ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ စရာ ေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္စရာ စိုးစင္းမွ်မရွိေပ။

စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ သူတို႔အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ စက္စုတ္႐ြံ႕ ရွာဖြယ္ရာ ေကာက္က်စ္ ယုတ္မာမႈတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လက္မေႏွးသူ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မဆလ ဥပေဒအတည္ျပဳသကဲ့သို႔ စစ္အာဏာ ရွင္ဗိုလ္သန္းေရႊသည္လည္း ဖိႏွိပ္ခါေရးဆြဲထားသၫ့္ သူတို႔ဥပေဒကို မသမာေသာနည္းျဖင့္ အတည္ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး မလြတ္လပ္ေသာ၊ ဘာမွ်အာမခံခ်က္မရွိေသာ ၂ဝ၁ဝေရြးေကာက္ပြဲကို လုပ္ေပဦး ေတာ့မည္။ သန္းေရႊ လုပ္မၫ့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဖိအားတို႔အားေရွာင္လႊဲရန္အတြက္ ျမန္မာႏွင့္ ကမၻာျပည္သူတို႔ မ်က္စိကို သဲႏွင့္ပက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။

ရိုးသားသၫ့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုတို႔သည္ မဆလ၊ နဝတ၊ နအဖ စစ္အာဏာရွင္တို႔ ျပည္သူ အေပၚ တေလွ်ာက္လံုး က်ဴးလြန္ခဲ့သၫ့္ ျပစ္မႈမ်ား ဖိႏွိပ္ရက္စက္မႈမ်ားကို ဖံုးကြယ္ရန္၊ ေမ့ေပ်ာက္ရန္၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္။ စစ္အာဏာရွင္တို႔ တီးလံုးအတိုင္း လိုက္ကၾကမည္မဟုတ္ေပ။

စစ္တပ္အားကိုးျဖင့္ ႀကီးစိုးေနေသာ စစ္အာဏာရွင္တို႔ကို ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္အေၾကာင္းမရွိ။ ျပည္သူတို႔၏ အင္အားျဖင့္တိုက္ယူေသာ ေတာ္လွန္ေရးျဖင့္သာ စစ္အာဏာရွင္တို႔ကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး၊ ပီျပင္ေသာ ဒီမိုကေရစီနည္းက် အရပ္သားအစိုးရကို ထူေထာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ျပည္သူမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္မွာ -

စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးလွဲ႔စားျဖားေယာင္းမႈမ်ား ေနာက္သို႔ ေရာေယာင္မလိုက္ဘဲ၊ စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ သူတို႔အလုပ္သူတို႔ လုပ္သကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ားကလည္း ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္လုပ္ရန္ သာလိုပါသည္။ ဤသည္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းကို စူးစိုက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။

ထ႔ိုေၾကာင့္ကြၽႏ္ုပ္တို႔ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးအေနျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္သန္းေရႊတို႔၏ လွဲ႔စား ျဖားေယာင္းမႈ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို အယံုအၾကည္မရွိ လံုးဝဆန္႔က်င္သြားမည္။

အမွန္တကယ္တိုင္းျပည္ျပႆနာကို ေအးခ်မ္းစြာေျဖရွင္းလိုပါက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ အင္အားစုမ်ား၏ ပါတီေပါင္းစံုကြန္ဖရင့္ ေခၚဆိုျခင္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ တျခားလုပ္ရပ္တို႔သည္ စစ္အာဏာရွင္သက္ဆိုးရွည္ေစၿပီး၊ ျပည္သူမ်ားအား ဒုကၡဆင္းရဲတြင္းပိုမိုနက္ေစရန္ သာျဖစ္ေစလိမ့္မည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ အသက္ေသြးေခြၽး စေတးခဲ့ၾကသူ သံဃာႏွင့္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား၏ သစၥာကိုတည္၍ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ခိုင္မာစြာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာလိုက္သည္။

ဘံုရန္သူစစ္အာဏာရွင္ကို ဝိုင္းတိုက္ၾက။

ေတာ္လွန္ေရးမုခ် ေအာင္ရမည္။

ဒီမိုကေရစီ မုခ်ရရမည္။

ဦးစီးေကာ္မီတီ။
ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး။
ရက္စြဲ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္၊ ၂ဝဝ၉

0 comments: