ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Monday, February 2, 2009

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး အႏွစ္ ၆ဝ ေျမာက္ ေန႔အတြက္ သဝဏ္လႊာ


ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး အႏွစ္ ၆ဝ ေျမာက္ ေန႔အတြက္ သဝဏ္လႊာ

မိုက္႐ိုင္းရက္စက္မႈ ကမ္းကုန္ေနသၫ့္ ဗိုလ္သန္းေရႊဦးေဆာင္ေသာ နအဖ စစ္အာဏာ႐ွင္တို႔ကို သိကၡါ႐ွိေသာ မၫ့္သၫ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီကမွ်အဖက္လုပ္ ေဆြေႏြးေျပာဆိုရန္မသင့္ေတာ့ေပ။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ကရင့္ ေတာ္လွန္ေတာ္လွန္ေရး အႏွစ္ (၆ဝ) ေျမာက္ေန႔ႏွင့္ လာေရာက္ႀကံဳႀကိဳက္ေနျခင္းက ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ကို ျပင္းထန္ေသာစမ္းသပ္မႈ အျဖစ္သေဘာထား ရမည္သာျဖစ္ေတာ့သည္။

ဥကၠဌေစာဘဦးႀကီး၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေအာက္တြင္ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္လာခဲ့ေသာ ေကအန္င္ယူ ေခါင္းေဆာင္ သၫ့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသည္ အႏွစ္ (၆ဝ) တိုင္တိုင္ရပ္တည္လာႏိုင္ခဲ့ျခင္းက လမ္းစဥ္ မွန္ကန္ မႈကို သက္ေသျပသခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

အႏွစ္ (၆ဝ) ကာလအတြင္း ရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႔အႀကံႏွင့္ အခက္အခဲတို႔သည္ ေကအန္င္ယူ အဖြဲ႔ အစည္းႀကီး အတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ သင္ခန္းစာတို႔ကို ရရွိၿပီးေစခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္မွာ ယံုမွားစရာမ႐ွိ။ ၈၈ ခုႏွစ္ တျပည္ လံုးအံုၾကြခါ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈတြင္ ေကအန္င္ယူမွ ႏိုင္ငံေရးအေမွ်ာ္အျမင္ ႐ွိ႐ွိျဖင့္ တိုင္းရင္သားေပါင္းစံု ညီၫြတ္ေရးသေဘာထားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ ပြဲဦးတည္ခ်က္တို႔သည္ ေကအန္င္ယူ၏ ႏိုင္ငံေရး အခန္းက႑ ကို ျမင့္တင္ေပး ခဲ့ပါသည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ရန္သူ၏ ဘာသာေရးေသြးခြဲအျမတ္ထုတ္ခံရျခင္း၊ ေစ့စပ္ေရးပရိယာယ္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေရး စိတ္ဓါတ္ကို ထိခိုက္ေစခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ တစံုတရာ နစ္နာခဲ့သၫ့္တိုင္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲသည္သာ ဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူအေပါင္းတို႔၏ လြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္ ႏိုင္စရာ႐ွိေၾကာင္း မၾကာေသးမီက က်င္းပ သၫ့္ေကအင္န္ယူကြန္ဂရက္က ျပတ္သားသၫ့္ သေဘာထားေၾကာင့္ ညီၫြတ္ ေရးႏွင့္ တိုက္ပြဲဝင္ေရး စိတ္ဓါတ္တို႔ ႐ွင္သန္ႀကီး ထြားလာစရာ႐ွိေပသည္။ ထို႔အတူ ဒုကၡအဖံုဖံုႀကဳံေန ရေသာ ျပည္သူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ အားထားရာလည္း ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔ မဟာမိတ္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေကအန္င္ယူ၏ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌါန္းခြင့္မႈကို အခိုင္အမာေထာက္ခံ အားေပးသၫ့္အျပင္ စစ္အာဏာ႐ွင္နအဖ သန္းေ႐ႊအုပ္စုကို တိုက္ခိုက္ေခ် ဖ်က္ေရး အတြက္ ဆထက္ထမ္းပိုး ပူေပါင္းတိုက္ပြဲ ဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဤသို႔ေသာထူးျမတ္သၫ့္ အႏွစ္ (၆ဝ) ျပၫ့္ ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖၚတင္ျပ လိုက္ပါသည္။

ဘံုရန္သူ စစ္အာဏာ႐ွင္ကို ဝိုင္းတိုက္ၾက။

ေတာ္လွန္ေရးမုခ်ေအာင္ရမည္။

ဒီမိုကေရစီ မုခ်ရရမည္။

ဦးစီးေကာ္မီတီ

ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး။

ရက္စြဲ။ ။ ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္

0 comments: