ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Wednesday, September 25, 2013

စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ရွိေနသ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရွိ ။စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ရွိေနသ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရွိ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုေသာ စကားသည္ နား၀တြင္ခ်ိဳမိန္လွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ထိုစကားလံုးကို သံုး၍ ကိုယ္လိုခ်င္ေသာ အရာတို႔ကို ဖန္တီးၾကသည္ကို သာေတြ႔ေနၾကရပါသည္။ကမၻာႀကီးတြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားလံုး ေအာက္မွာပင္ လူးသားမ်ိဳးႏြယ္ ျပဳန္းတီးႏိုင္ေသာ လက္နက္ မ်ား ေပၚထြန္းလာခဲ့ၾကပါသည္။စစ္ ပြဲမ်ားက ကမၻာ၏ တေနရာမက ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ၿမဲ ျဖစ္ေနၾကေပသည္။ကမၻာႀကီးသည္ မၿငိမ္းခ်မ္းပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ၾကရပါဦးမည္။
ယခု ျမန္မာျပည္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားလံုးက လူေျပာမ်ားလာၾကျပန္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ စိတၱဇနာမ္္ လိုလို အလြယ္တကူေျပာေနၾကျခင္းမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို လွည့္စားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ရန္သူ၏ ပရိ ယာယ္ကို ဖုန္းကြယ္ေပးသလိုသာရွိေနေလေတာ့မည္။
ျမန္မာျပည္၏ ျပႆနာကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးျပႆနာဟူ၍ ေယဘုယ်ေျပာၾကျပန္သည္။ ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ေနေသာ အဓိက ျပႆနာမွာ ေယဘုယ် ႏိုင္ငံေရးမဟုတ္စစ္အာဏာဖိႏွိပ္မႈပင္ျဖစ္သည္။ထိုေၾကာင့္ပင္ ေသြးေျမက် ခံခါဆႏၵျပခဲ့ၾကေသာ ရွစ္ေလးလံုးလႈပ္ရွား သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး နည္းျဖင့္ မရႏိုင္သည္ကို သိရွိ၍ ေတာခို လက္နက္ ကိုင္တိုက္ပြဲ ၀င္ခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။  ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး” “အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊”“ ဒီမိုကေရစီေရး၊” “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္မွာ စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး အေတြးအေခၚကို ရႈပ္ေထြး ေမွးမွိန္ သြားရန္ ရန္သူ စစ္အာဏာရွင္တို႔က တမင္ ထြင္ထားသည့္စကားလံုးမ်ားသာျဖစ္ေပသည္။
ယေန႔အခါတြင္စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ ျပည္သူလူထုလယ္ေျမမ်ားမတရားသိမ္းပိုက္အျမတ္ထုတ္ ေသြးစုတ္ေနသည္မွာ ဗူးေပၚသလိုေပၚလာခဲ့ေပၿပီ၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အသစ္ အေဟာင္းမ်ား၊ သူတို႔၏ မ်ိဳးအႏြယ္ မ်ားႏွင့္ လက္ပါးေစ လက္ေ၀ခံမ်ား၊ လူထုအေပၚ ေသြးစုတ္အျမတ္ထုတ္ ေနၾကသည္မွာ ျမင္ရက္စရာမရွိ ေလာက္ ေအာင္ မ်ားျပားၿပီး ရက္စက္လွေပသည္။ ထြန္တံုးတိုက္ပြဲမ်ား၊ လုပ္ခလစာအတြက္ဆႏၵျပပြဲမ်ား၊ ေတာေတာင္ထဲမွ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ဖိႏွိပ္မႈကို တြန္းလွန္ေနေသာ ျပည္သူတို႔၏ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈ မ်ား ပင္ျဖစ္ေပသည္။
ျပည္သူမ်ားအျပင္းအထန္အဖိႏွိပ္ခံေနရေသာဤသို႔ေသာအေျခအေနေအာက္တြင္စစ္အာဏာရွင္ဘက္မွ မည္သို႔ေသာ လိုက္ေလွ်ာမႈမွမရွိဘဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုေသာအဓိပၸါယ္သည္မည္သည့္အရာျဖစ္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ မတရားမႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ လူထုတို႔ ၏လႈပ္ရွားမႈကိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုေသာ မိႈ္င္းလံုးျဖင့္ ေ၀၀ါးေတြေ၀ေစရန္ႀကံေဆာင္သည့္ ေကာက္ က်စ္ေသာ ပရိယာယ္မွ်သာျဖစ္ေပသည္။ ဤသို ႔ေသာ ပရိယာယ္မ်ား သည္ သခင္ေအာင္ဆန္းပံု ခ်ိတ္ၿပီးျပစား ရန္ၾကံလာသည္ အစီအစဥ္တို႔၏ ေနာက္ ဆက္တြဲ။ အစီအစဥ္မ်ားသာျဖစ္ေပသည္။
ဤေန႔ အဓိကလိုအပ္ေနသည္မွာ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ကို တိုက္ဖ်က္ဖယ္ရွားေရး ျဖစ္ၿမဲ ျဖစ္ေနပါ သည္။ တုိက္ပြဲ၀င္ရမည့္ကာလ ျဖစ္ပါသည္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ရမည့္ကာလ မဟုတ္ပါ။ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ သည္ အရပ္သားျပည္သူလူထုမ်ား ကိုသာ ဖိႏွိပ္သည္မဟုတ္၊ စစ္တပ္ထဲမွ စစ္သားမ်ားသည္လည္း ဖိႏွိပ္ေသြးစုတ္ ခံေနရေပသည္။အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားသည္ စစ္တပ္ ထဲတြင္လည္း ပိုမိုျပန္႔ႏွံ႔ေနေပသည္ ။ႀကီးႏိုင္ငယ္ညွင္း လုပ္ေနၾကေပသည္။ ထိုေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ႏွင့္ စစ္တပ္သည္ မတူေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခြဲျခား သိျမင္နားလည္ထားဖို႔လို သလို၊ စစ္တပ္အတြင္းမွ အဖိႏွိပ္ခံ၊ အႏွိမ္ခံ စစ္သည္တို႔ ကလည္း သိရွိနား လည္သင့္ေပသည္။
ဦးေအာင္မင္းက ေတာ္လွန္ေနသူတို႔သည္ ခ်မ္းသာလာပါက ေတာ္လွန္ေရး လုပ္မည္မဟုတ္ ဆိုသည့္သေဘာထားအတိုင္း ေတာ္လွန္ေရးလုပ္သူတို႔ကိုခ်မ္းသာရန္လုပ္ေပး ေနမႈမွာလည္း ေဖါက္ျပန္သူထိပ္ ပိုင္းတခ်ိဳ႔႕ တို႔ ကိုသာဆြယ္ႏိုင္ၿပီး အမ်ားစုကို ေက်နပ္ေအာင္မေပးႏိုင္ခဲ့ေခ်။ မည္သို႔ ပင္သူေပးႏိုင္ေ သာ္လည္းလယ္သမားမ်ား၊အလုပ္သမားမ်ား၊စစ္သားမ်ားဘ၀အဆင္ေျပရန္ဦးေအာင္မင္းလုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔ေကာင္းပါသည္။ သို႔မွသာ လူထုေတြက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုၾကမည္မဟုတ္ပါ။ လက္ေတြ႔မွာကား  ဦးေအာင္မင္းသည္ အခ်ိန္ ဆြဲ၊ ေသြးခြဲ၊ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားသာ ေပးေဆာင္ႏိုင္ရွာေပသည္။သူ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကား မစမွီကဆံုးေနေတာ့သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ဘာေၾကာင့္ ပ်က္သုန္းရသနည္းဆိုသည့္ အေၾကာင္းရင္း ဇစ္ျမစ္သည္ ပထစ လူထု အစိုးရကို စစ္တပ္ (ဗိုလ္ေန၀င္း) က အာဏာသိမ္းရာကစလာရျခင္းျဖစ္သည္။လူထုဆႏၵျပသည္ကို ပစ္သတ္၍ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္းပ်က္စီးသည္၊ယခုလည္းလက္ပံေတာင္း ေတာင္တြင္ပစ္သတ္မႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ေခ် ေပၚေနျပန္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုေသာစကားသည္ ဤလို အခ်ိန္တြင္ အသံုးခ်ခံစကားလံုး အျဖစ္သာရွိေနေပ လိမ့္မည္။ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းခဲ့စဥ္မွစ၍ စစ္အာဏာရွင္မင္းဆက္တို႕သည္  အာဏာႏွင့္ ဓန ဥစၥာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို  သူတို႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအလိုက္ခံစားစံစားလွ်က္အခိုင္အမာအခိုင္အခန္႔တည္ေဆာက္ ထားခဲ့ၾကၿပီ၊ထိုဥစၥာစည္းစိမ္တို႔ကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္အာဏာပါ၀ါကိုဆက္လက္အုပ္စီးထားရန္ အစီအမံမ်ား ႏွင့္ စီပြးေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ခံကတုတ္တို႔ကို အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ ထားေနၾကသည္။ မတရားမႈမ်ားကိုဆက္လက္က်ဴးလြန္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊အမ်ိဳးသားေရး၊အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္ၿမဲေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္စသည့္ မိႈင္းလံုးမ်ား၊ကို ပရိ ယာယ္ အျဖစ္ လႈိင္လႈိင္သုံးလာေနၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ ၂၅% ကိုယ္စားလွယ္ ေတြ အျပင္၊ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑ေတြႏွင့္ က်ားကန္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳ အာဏာကိုပင္ လူထုလက္၌ အျပည့္အ၀ မရွိေသာစံနစ္ဆိုးမ်ိဳးကိုတိုက္ဖ်က္ယုံမွတပါးတျခားမရွိေတာ့ေခ်။စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ ရမည့္ ကာလမဟုတ္ဘဲ စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ ၀င္ရမည့္ကာလသာ လွ်င္ျဖစ္ ေပသည္။ လူထုေတြလိုခ်င္သည္မွာ စစ္အာဏာရွင္ မရွိေသာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေ ရး မဟုတ္ေပ။
ေနာက္ျပန္လွည့္မည္၊ မလွည့္မည္ ဆိုေသာ စကားသည္ ျပည္သူ႕ဘ၀ မလံုၿခံဳမႈကို ျပပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာလည္း လိုအပ္ပါက စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းႏိုင္သည္ ဟုပါရွိေနေလရာ ျပည္သူ႕ဘ၀သည္ ၿငိမ္း ခ်မ္းပါသည္ဟု ဤဥပေဒေအာက္တြင္ ေျပာႏိုင္ဘြယ္ရာ အေၾကာင္းမည္သို႔မ်  မရွိႏိုင္ေခ်။
လက္တဆုတ္စာ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႕သည္ လက္ပါးေစ လက္ေ၀ခံ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ မ်ားကို အခြင့္ထူးမ်ား၊ လူထု၏ေျမမ်ား၊ အာဏာမ်ားခြဲေ၀ ေပးခါ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ စစ္ပေဒရာဇ္ လူတန္းစား အျဖစ္ တည္ေထာင္ေနၾကေပသည္။ ဟန္ျပလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ မသမာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုလည္း သူတို႔အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ဆက္လက္အသံုးခ်ေနဦးမည္သာ ျဖစ္ရာ ျပည္သူမ်ားတမ္းတေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိရန္မွာ ပထမအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုဖ်က္ဆီးတတ္သည့္ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ကို ဖယ္ရွားၿပီး လြတ္လပ္သည့္ လူထုအစိုးရ စစ္စစ္ေပၚေပါက္မွသာ ေမွ်ာ္လင့္ ႏိုင္ဖြယ္ရာရွိပါလိမ့္မည္။
စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ကို တိုက္ဖ်က္ၾက။
လူထုအစိုးရ ေပၚထြန္းရမည္။

ဦးေအးေဆာင္
စက္တင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၃။


0 comments: