ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Sunday, July 29, 2012

ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး ၏ ထုတ္ျပန္ေက်ညာခ်က္။


ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး  ထုတ္ျပန္ေက်ညာခ်က္။
ျမန္မာျပည္တ၀ွမ္း လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို စစ္တပ္ႏွင့္ ကုမၸဏီ အမည္ခံ ႀကံ႕ဖြတ္ စစ္အာဏာရွင္ လက္ပါးေစ လက္ေ၀ခံမ်ားကမတရားသိမ္းယူျခင္းကိုကၽၽြႏု္ပ္တို႔ ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ ေရး တပ္ ဦးမွ ျပင္းထန္စြာဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ပါသည္။
ႀကံ႕ဖြတ္စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ လက္၀ါးႀကီး အုပ္စစ္ပေဒသရာဇ္ စံနစ္ကိုႏိုင္ငံေတာ္ဆိုေသာ စကားလံုးအကာအကြယ္ျဖင့္ က်င့္သံုးေနေပရာ ျမန္မာျပည္၏ လူဦးေရ ၇၅ % ရွိေသာ လယ္သမားမ်ား၏ ဘ၀ရပ္တည္မႈျဖစ္သည့္ လယ္ေျမတို႔ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားလိမ္လည္ေကာက္က်စ္မႈမ်ား လက္နက္ကိုင္ၿခိမ္းေျခာက္ မႈမ်ား ျဖင့္ သိမ္းယူေနသည့္အျပင္ လယ္သမားမ်ားကို လယ္ ကၽြန္ဘ၀ သို႔ တြန္းပို႔ ေန ေပသည္။ လယ္သမားတို႔ ဘ၀မ်ား က်ိဳးေက် ပ်က္သုဥ္းေနသည္။ အလုပ္လက္မဲ့ စားရမဲ့ ေသာက္ရမဲ့ မ်ား၊ ျဖစ္လာႀကရသည္။ အိမ္းနီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔  ခိုး၀ွက္ထြက္ေျပးခါ တရားမ၀င္ အႏွိမ္ခံ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ျပင္းထန္ေသာ ေသြး စုတ္ ဖိႏွိပ္မႈကို ခံေနႀကရသည္။ 
ျပည္သူြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးသည္လယ္လုပ္သူလယ္ ပိုင္ေရးမူကို အခိုင္အမာကိုင္စြဲခါ  လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ႀကံ႕ဖြတ္ စစ္ပေဒသရာဇ္ကိုတိုက္ဖ်က္ၿပီး  ေသြးစုတ္ဖိႏွိပ္မႈ ေအာက္မွ လယ္သမားမ်ား လြတ္ ေျမာက္ေရးအတြက္  လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲအပါအ၀င္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို က်င့္သံုးေနေသာ အဖြဲ႕ ျဖစ္ပါ သည္။
ယခုကဲ့သို႔ႀကံ႕ဖြတ္စစ္အာဏာရွင္ ေအာက္တြင္အလူးအလွိမ့္ဖိႏွိပ္ေသြးစုတ္ခံေနရေသာလယ္သမား မ်ားအတြက္ ဟန္ျပမဟုတ္ဘဲ ေျမယာျပန္လည္ရရွိ ေစေရးအတြက္အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူအားလံုးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကႀကံ႕ဖြတ္စစ္အစိုးရကို ျပတ္ျပတ္သားသားဆန္႔က်င္ၾကရန္တိုက္တြန္းပါသည္။ႀကံ႕ဖြတ္စစ္တပ္ တြင္းမွ ေတာင္သူ လယ္သမားသားသမီး စစ္သားမ်ားသည္လည္း မိဘ လယ္သမားမ်ားအေရးအတြက္  အေလးထား တိုက္ပြဲ ၀င္ သင့္ေပသည္။
လယ္သမားမ်ားအေရးအတြက္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ဆရာစံကို္ ျမန္မာျပည္တြင္ ယေန႔ျပန္လည္ သတိ ရအပ္သည္။ လူမ်ိဳးတူသည္ ျဖစ္ေစ မတူသည္ျဖစ္ေစ ဖိႏွိပ္မႈေသြးစုတ္မႈ မတရားအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔ရွိေနသမွ် ကာလပတ္လံုး အဖိႏွိပ္ခံတို႔ကို ဆက္လက္ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္ၿပီး ေအာင္ပြဲဆင္ၾကရသည္မွာ လူ႕သမိုင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးယံုျဖင့္ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါ။ ဖိႏွိပ္သူတို႔ကို အားေပးရာ က်ပါသည္။
ႀကံ႕ဖြတ္စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ လွည့္စားမႈေအာက္တြင္ အခ်ိန္ကုန္ လူပန္းမျဖစ္ေစဘဲ လယ္သမား အခြင့္အေရး အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ျပင္းထန္ထိေရာက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားျဖင့္ အလုပ္ သမားလယ္သမားတို႔၏ အစစ္အမွန္ လူထုအစိုးရကို တည္ေဆာက္ထူေထာင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ ျပည္သူ႕လြတ္ ေျမာက္ ေရးတပ္ဦးမွ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္လိုက္သည္။
လယ္လုပ္သူလယ္ပိုင္ရမည္။
ေအာင္ပြဲကို တိုက္ယူၾက။
လူထုအစိုးရ မုခ်ေပၚထြန္းရမည္။

ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး။
ဇူလိုင္ ၃၀ ၂၀၁၂


0 comments: