ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Saturday, May 12, 2012

စစ္အာဏာရွင္စံတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီထူေထာင္ေရးအဖြဲ႕


                         
                          စစ္အာဏာရွင္စံတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီထူေထာင္ေရးအဖြဲ႕
                                                                             ထုတ္ျပန္ေက်ညာခ်က္ ။
ေမ - ၉ ။ ၂၀၁၂။   
           တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႀကီးစိုးမႈကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေနရာ ယခုအခါတြင္ လက္ရွိ တိုက္ပြဲ ၀င္ေနေသာKIO အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္စပ္လႈပ္ရွားသူမ်ားမွလြဲ၍ တျခားျမင္သာေသာ အဖြဲ႕အစည္းမရွိ သကဲ့ သို႔ ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနတြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ အားကိုးစရာမဲ့ ျဖစ္ေနခဲ့ရေလၿပီ။
             ႀကံ႕ဖြတ္စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္လည္း တဖက္က ေစ့စပ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ လႊတ္ ေတာ္စသည္ စကားလံုး တို႔ကို အကာအကြယ္ယူခါ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ လူထုမ်ားကို လွည့္စား အျမတ္ထုတ္ ႏိုင္ခဲ့ေပၿပီ။
                  စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားနွင့္ လက္၀ါးရိုက္ထားသည့္ ၂၀၀၈ ခု ႀကံ႕ဖြတ္ဖြဲ႕စည္းပံု သည္လည္း ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စီးပြားေရး၀ါဒီမ်ား၊ ကိုယ္က်ိဳးရွာသမားမ်ား၊ အေခ်ာင္ သမားမ်ား မွေပးသည့္ မ်က္ေစ့ေနာက္ေလာက္ေသာ ေထာက္ခံမႈမ်ားေၾကာင့္ အခိုင္အမာသေဘာ ျဖစ္သြား ခဲ့ေပၿပီ။
                  ဤသို႔ႀကံ႕ဖြတ္စစ္အာဏာရွင္တို႔ ၾသဇာအရွိန္တက္လာျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္မ်ားစြာ အႏၱ ရာယ္ႀကီးမားလွေပည္။ ေရွ႕အနာဂတ္ကာလတြင္ စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ ေသြးစုတ္သူတို႔ကို အားကိုး၊ ဟန္ျပလႊတ္ေတာ္အားကိုး၊ ေထာက္ခံသူ ေဖာက္ျပန္သူတို႔အားကိုးျဖင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ဖိႏွိပ္ေသြးစုတ္ မႈမ်ားကို သံုး၍ ပိုမိုဖိႏွိပ္ေသြးစုတ္ ရက္စက္လာၾကေပေတာ့မည္။
                  ဤသို႕ေသာအေျခအေနတြင္ အစဥ္အလာႀကီးမားေသာ၊ ေတာ္လွန္ေရးအျမင္ထက္ျမက္သည့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုတို႔သည္ အကာအကြယ္မဲ့ ေခါင္းငံု႔ခံၾကမည္မဟုတ္သည့္အေလွ်ာက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး ဒီမိုကေရစီျပည့္၀ေသာ၊ လူ႕အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ရွိေသာ ျမန္မာျပည္ေပၚ ထြန္းေရး အတြက္ " စစ္အာဏာရွင္တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီထူေထာင္ေရး အဖြဲ႕"  (စတဒထ) ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။
                  စတဒထ သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ကို တိုက္ဖ်က္ၿပီး ဒီမိုကေရစီျပည့္၀ေသာ တုိင္းျပည္ျဖစ္လာေရးအတြက္ လူထုတိုက္ပြဲ၊ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲတို႔ကို ေဖၚေဆာင္ျပီး
                  ၁ ။ လူထုအစိုးရ ထူေထာင္မည္။
                  ၂ ။ လြတ္လပ္ေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးမည္။
                  ၃ ။ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာစနစ္ကို က်င့္သံုးမည္။
                  ၄ ။ ပုဂၢလိကပိုင္ဆုိင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး၊ လယ္လုပ္သူလယ္ပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။ အဓမၼမသိမ္းရ။
                  ၅ ။ လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္စီးပြားေရးစံနစ္ကိုက်င့္သံုမည္။
                  ၆ ။ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးစံနစ္ကို က်င့္သံုးမည္။
                  ၇ ။ လံုေလာက္ေသာ လစာႏွင့္ လုပ္ခကို အလုပ္သမားတို႔ခံစားေစရမည္။
                  ၈ ။ လူတိုင္း လူ႕အခြင့္အေရး ခံစားေစရမည္။
                  ၉ ။ ဖက္ဒရာယ္ျပည္ေထာင္စု စံနစ္ကို ထူေထာင္မည္။  ဤသို႕ေသာ မူမ်ားကို အေျခခံလွ်က္ စတဒထသည္ စစ္အာဏာရွင္တို႕အား အျပင္းထန္ဆံုး ဆန္႔က်င္သည့္ KIOႏွင့္ အလားတူ လႈပ္ရွားမႈတို႕ ကိုအားေပးေထာက္ခံသြားမည္။ျပည္သူ႕ဘက္ရပ္တည္လိုေသာစစ္သည္ေတာ္မ်ားကိုႀကံ႕ဖြတ္တပ္မွစြန္႕ခြာရန္ လည္းတိုက္တြန္းသည္။ ႀကံ႕ဖြတ္စစ္အာဏာရွင္တို႔က ျပည္သူအေဖၚ ဖိႏွိပ္ေသြးစုတ္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္ သက္ သူလူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စတဒထမွ ျပင္ထန္း စြာရႈတ္ခ်ပါသည္။
                  ကမၻာတြင္ အရက္စက္ဆံုး အေကာက္က်စ္ဆံုး ႀကံ႕ဖြတ္စစ္အာဏာရွင္တို႔ကို  ဆန္႔က်င္တိုက္ ဖ်က္ျပီး ျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လူမ်ိဳးမေရြးဘာသာမေရြး လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူ မ်ားျဖင္လက္တြဲ၍ စတဒထ ကေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ညာလိုက္ပါသည္။
အဖိႏွိပ္ခံတို႔ညီညြတ္ၾက။
ဘံုရန္သူစစ္အာဏာရွင္ကို ၀ိုင္းတိုက္ၾက။
လူထုအစိုးရ မုခ်ေပၚထြန္းရမည္။

ဦးစီးေကာ္မီတီ
စစ္အာဏာရွင္တိုက္ဖ်က္ေရး၊ဒီမိုကေရစီထူေထာင္ေရး အဖြဲ႕။
ဆက္သြယ္ရန္၊ - သိန္းေမာင္ - amddaa@gmail.com
             
          

0 comments: