ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Monday, December 3, 2012

လက္ပံေတာင္း စီမံကိန္းကို ကာကြယ္သူတို႔သည္ အမ်ိဳးသားသစၥာ ေဖါက္မ်ားအျဖစ္ တြင္ရစ္လိမ့္မည္။လက္ပံေတာင္း စီမံကိန္းကို ကာကြယ္သူတို႔သည္ အမ်ိဳးသားသစၥာ ေဖါက္မ်ားအျဖစ္ တြင္ရစ္လိမ့္မည္။
လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းသည္ မသမာေသာ စီမံကိန္းတခုျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ိန္ၾကာေလ အပုတ္ နံ႔ ေပၚေလ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုတို႔က စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ကို ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ စီးပြါးေရးပိတ္ဆိုမႈကို ေဖါက္ထြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္အာဏာရွင္စစ္ဗိုလ္တို႔သည္ ရ ရာေစ်းျဖင့္ တရုတ္တို႔ထံ လက္ပံေတာင္း ေတာင္တန္းကို ေရာင္စားေတာ့သည္။ ဤသည္ကို အေပါင္ ဆိုင္ဖြင့္စားတတ္ေသာ တရုတ္တို႔ ဥာဏ္ျဖင့္ တရုတ္ဘက္က အျမတ္ထုတ္ေတာ့သည္။ မူးယစ္ေဆး စြဲေနသူကဲ့သို႔ျဖစ္ေန ေသာ စစ္အာဏာရွင္ စစ္ဗိုလ္တို႔သည္လည္း ေဆးအျပတ္ မခံႏိုင္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈ၊အမ်ိဳးသားလကၡဏာ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြါး တို႔ကို မျမင္ေတာ့ဘဲ သူတို႔ရွင္ သန္ေရးအတြက္ တိုင္းျပည္ပိုင္၊ လူထုပိုင္ ရတနာ သိုက္တို႔ကို ရရာေစ်းႏွင့္ ေရာင္း စားအျမတ္ ထုတ္ေတာ့သည္။ ဤသည္မွာ လက္ပံေတာင္းျပႆနာ၏ အရင္း အျမစ္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေတာ့သည္။
အႏွစ္သာရမွာ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ဆိုးျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသူမွာ အျမတ္ရေရး တခုကို သာၾကည့္လွ်က္ကမၻာက၀ိုင္းပယ္ထားသည့္ရက္စက္ေသာစစ္အာဏာရွင္ကိုအားေပးသည့္တရုတ္ေပၚလစီျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ႏွစ္ခုလံုးကိုကၽြန္ုပ္တို႔ ျပည္သူမ်ားဆန္႔က်င္ၾကရမည္။အာဏာရမက္ျပင္းထန္ၿပီး၊ႀကီးမား ေသာ ျပစ္မႈတို႔ကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္တို႕သည္ သူတို႔အာဏာတည္ၿမဲေရး အလို႔ငွါ ဘိုးဘြားပိုင္ လူထုပိုင္ တိုင္းျပည္ရတနာတို႔ကို ခိုး၀ွက္ေရာင္းစားျခင္း အမႈ၊သူခိုးပစၥည္းလက္ခံမႈဆိုသည့္အမႈမ်ိဳးသာျဖစ္ေတာ့သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔က ထိုအေျခအေနကို ရွင္းရွင္းသိျမင္ခါ ေျဖရွင္းဖို႔အေရးႀကီးလွသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔ျပည္သူကို ဖိႏွိပ္လွ်က္ မိမႏိုင္ ၊ ဖမႏိုင္ စစ္အာဏာရွင္ တို႔လုပ္ရပ္ကိုကား အားေပးေထာက္ခံရန္လံုး၀မရွိပါ၊ အကယ္ သာ  ယေန႔ အေျပာင္းအလဲသည္ စစ္မွန္သည့္ ေတာ္လွန္တခုျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ၿပီးခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္တို႔ လုပ္ခဲ့ သမွ်ကို ဘာမွ အာမခံစရာမရွိပါ၊ အခုေတာ့ေတာ္လွန္ေရးမဟုတ္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ယခင္ စစ္အာဏာရွင္တို႔ လုပ္ခဲ့ သမွ် မေကာင္းမႈတို႔ကို အေကၽြးဆပ္ ကၽြန္ခံရေတာ့မည့္ပံု ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကားတရုတ္တို႔၏အဖမ္းအဆီးအခ်ဳပ္အေႏွာင္ကိုခံေနရသူမ်ားမဟုတ္သလိုဤမွ်ေသာ ေငြေၾကးသည္ ႏိုင္ငံ့အတိုင္းအတာအရ တရုတ္လိုစီးပြါးေရး ေတာင့္တင္းသည့္ တိုင္းျပည္ဆိုလွ်င္ ပို၍ပင္မႈလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုေၾကာင့္ ေငြေၾကး ကိစၥသည္ အေရးပါလွသည္မဟုတ္။
တရုတ္၏ေပၚလစီမွာ “ေၾကာင္ျဖဴ ေၾကာင္မဲ အေရးမႀကီး ၾကြက္ ခုတ္ဖို႔သာ လိုတယ္။” ဆိုတဲ့ သူတို႔ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြါး အေပၚမူတည္တဲ့ ေပၚလစီျဖစ္ရာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါး ကို သာ အာရံုစိုက္ဖို႔သာလိုေတာ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားျပည္သူလူထုမ်ား ဘယ္လိုသေဘာထား ရွိၾကသည္။ ဘယ္ လို အက်ိဳးစီပြါး ပိုမိုရရွိခံစား ရမည္ဆိုတာကိုသာ အေလးထားစဥ္းစားဖို႔လိုပါသည္။
လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းကား မသမာတဲ့ စီးပြါးလုပ္ငန္းမႈတခုျဖစ္ဆသာေၾကာင့္ ရပ္ကိုရပ္မွ ျဖစ္ေတာ့မည္။ မတရားလုပ္ရပ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ ရပ္သူရြာသားမ်ား၏ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ဘ၀မ်ားစြာ ပ်က္ သုဥ္း ေနခဲ့ရကာ လူထုမ်ား၏ ေရရွည္ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ မႈမ်ားကို အျပင္းအထန္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္က သက္ ေသျဖစ္ ေတာ့ သည္။
သံဃာမ်ားဦးေဆာင္သည့္ သပိတ္စခန္းမ်ားကို မီးရိႈ႕တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္သည့္ ႀကံ႕ဖြတ္အစိုးရလုပ္ရပ္က လည္း တိုင္းျပည္တ၀ွမ္းရွိ လူထု မ်ားေရွ႕တြင္ မျမင္ရက္ မၾကားရက္စရာမ်ား အျဖစ္ သမိုင္းမွာ ထင္က်န္ေနသလို ေျပေပ်ာက္ ေတာ့မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ယခင့္ယခင္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသား ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္တခု ျဖစ္သြားရျပန္ပါသည္။
ႀကံ႕ဖြတ္သမတရံုး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းကေျပာေသာ “ တရုတ္ကိုေၾကာက္ေနရတယ္။” ဆိုတဲ့ စကားက လည္း ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဂုဏ္သိကၡာကို တစမက်န္ထိခိုက္ေစခဲ့တာေၾကာင့္ လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းျ ပႆနာသည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေရးအတြက္ ႀကီးမားစြာ ထိခိုက္မႈႀကီး ျဖစ္ေနသည္မွာ ထင္ရွားလွသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုဆႏၵႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြါး ၊ အမ်ိဳးသား ဂုဏ္သိကၡါ နဲ႔ ဇာတိမာန္တို႔ကို  ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဤလက္ပံေတာင္း စီမံကိန္းကို ရပ္တန္႔ရန္လိုအပ္လွပါသည္။ ဆက္ လက္ လုပ္ ေဆာင္လို္သူမ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖၚလိုသူမ်ားသည္္ အမ်ိဳးသားသစၥါေဖါက္မ်ား၊ စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ကို ကာကြယ္သူမ်ားအျဖစ္သာ တြင္က်န္ရစ္ေပေတာ့မည္။
အမ်ိဳးသားဂုဏ္၊အမ်ိဳးသားအက်ိဳး၊ လူထုအက်ိဳးကို ကာကြယ္ၾက။
လူထုအစိုးရ ေပၚထြန္းရမည္။
ဦးေအးေဆာင္
ဒီဇင္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၂။
0 comments: