ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Tuesday, May 23, 2017

ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္မွ “ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ျခင္း” ထုတ္ျပန္ခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍



ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္မွ “ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ျခင္း” ထုတ္ျပန္ခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍

ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္မွ “ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ျခင္း” ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ျမန္မာျပည္အတြက္ သတိေပး ဥၾသဆြဲသံျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးတြင္ တရုတ္၏ တိုက္ရိုက္စြက္ဖက္မႈကို ေျဗာင္ျပသ ျခင္းလည္ းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးကို  တရုတ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ စစ္အာဏာရွင္ ႏွင့္ တရုတ္တို႔ တို႔ပူး ေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား အနက္ ေနာက္ဆံုးေပၚ သက္ေသလည္းျဖစ္ ပါသည္။
တရုတ္အစိုးရသည္  ကြန္ျမဴနစ္တံဆိပ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အရင္းရွင္စံနစ္ကို က်င့္သံုးေနသည့္ အစိုး ရျဖစ္ သည္။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳစီးပြါးကို ဦးစားေပး ေပၚလစီအျဖစ္က်င့္သံုးစဥ္မွ စ၍ကြန္ျမဴနစ္တို႔၏ ႏိုင္ငံတ ကာ ၀ါဒကို စြန္႔လႊတ္ဆန္႔က်င္ၿပီးျဖစ္သည္။ျမန္မာျပည္တြင္ ျပည္သူလူထုကို ကမၻာသိ အႀကိမ္ၾကိမ္ ဖိႏွိပ္ အနုိင္က်င့္ သည္ ့စစ္အာဏာရွင္တို႔ကို စီပြါးေရး အျမတ္ရလိုမႈတခုထည္းျဖင့္ အဘက္ဘက္မွ အားေပးခါ ျပည္သူလူ ထုအေပၚ ဆက္လက္ဖိႏွိပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ သိကၡါကင္းမဲ့စြာ ကူညီအားေပးခဲ့ေပသည္။ ျမန္မာျပည္ရွိ စစ္အာဏာ ရွင္တို႔မွာ တရုတ္တို႔၏ ေကၽြးေမြးမႈေအာက္ရွိ ကၽြန္သာသာသာရွိေနေပသည္။
တရုတ္တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအရစြက္ဖက္မႈသည္ ျမန္မာျပည္ အနာဂါတ္ႏိုင္ငံေရးအတြက္ မ်ားစြာ အႏၱရာယ္ မ်ားပါသည္။ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ စံနစ္ကို ျပန္လည္ စတင္ က်င့္သံုးေနသည့္ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ ငံေရးစံနစ္၊ ဖက္ဒရာယ္စံနစ္ ရည္မွန္းခ်က္တို႔သည္ တရုတ္ အစိုးရေပၚလစီႏွင့္ စပ္ဟပ္ျခင္း လံုး၀မရွိပါ။ သူတို႔သည္  စစ္အာဏာရွင္ တို႔ကို သံုး၍ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ စံနစ္ကို ဖ်က္ဆီးၾကမည္သာျဖစ္သည္။  ထိုေၾကာင့္ပင္ တရုတ္၏ ၾသဇာျပန္႔ႏွံ႕မႈသည္ ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ ျမန္မာျပည္သူအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ား လွပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ၾကရမည္။ တရုတ္လူမ်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္မဟုတ္ က်င့္သံုးေသာစံနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာျပည္ရွိ အခြင့္ထူးခံ စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ “အမ်ိဳးသားေရး” “ႏိုင္ငံ့အေရး” ဟုေျပာေန ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔လုပ္ရပ္တို႔မွာ တိုင္းျပည္ကို တရုတ္လက္အပ္ေရး၊ ကၽြန္ခံေရး၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြါးကာ ကြယ္ေရး မ်ားသာျဖစ္ေနသည္။ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထူကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူတိုင္း က်ေရာက္ေနေသာ တရုတ္ၾသဇာကို တားဆီးၾက၊ ဆန္႕က်င္ၾကရ ေတာ့ မည္။ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၏ ႏိုးေဆာ္ခ်က္ကို အ ေလးထား တုန္႔ျပန္ၾကရေတာ့မည္။
တိုင္းျပည္တြင္ လိုအပ္ေနသည္မွာ ျပည္ပၾသဇာကို တားဆီးႏိုင္ေရးအတြက္ “ျပည္တြင္းစည္း လံုး ေရး”ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ ပူးရသည့္ “ရင္ၾကားေစ့ေရး” မဟုတ္ ေပ။ ျပည္တြင္းစည္းလံုးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး ညွိႏႈိင္းအေျဖရွာရမည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက တရုတ္ေၾကာက္ရၿပီး၊ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံ ေရး သမားမ်ား စစ္တပ္ကိုေၾကာက္ေနရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံ၏ေရွ႕ေရးသည္ ကၽြန္အ ဆင့္ မဟုတ္ သေပါက္ အဆင့္မွ ပင္ တက္စရာမရွိေပ။
တိုင္းျပည္၏ အေျခအေနမွန္ကို အမွန္အတိုင္းျမင္ၾကၿပီး ရဲရဲ ၀င့္၀င့္ ဆန္႔က်င္သင့္သည္တို႔ကို ဆန္႔က်င္ ရင္း တိုင္းျပည္စည္းလံုးေရးႏွင့္ အနာဂါတ္  ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအတြက္ အနစ္နာခံ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ဆင့္ႏိုးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။
လြတ္လပ္မႈကို ေစာင့္ေရွာက္ၾက။
တရုတ္ၾသဇာကို ဆန္႔က်င္ၾက။
ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး မုခ်ေအာင္ရမည္။
ဦးေအးေဆာင္
ေမ ၂၄၊ ၂၀၁၇။

0 comments: