ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Tuesday, March 12, 2013

အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ အတန္းအစားေရး အဆက္အစပ္

၁၉၈၃ ခုႏွစ္က PLF ရဲ႕ ထုတျ္ပန္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာတရားရပ္တည္ခ်က္ကို ေဖၚျပထားတဲ့အတြက္ အမ်ားသိေစရန္ထပ္ျဖန္႔ေ၀လိုက္ပါတယ္။အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ အတန္းအစားေရး အဆက္အစပ္
         အမ်ိဳးသားေရးကိုထိပ္တန္းက်က်တင္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ဒီေန႔ေတာ္လွန္ေရးအတြက္အေႏွာက္အယွက္ ေတြ ေပၚေနခဲ့တယ္။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္သူတို႔အခ်င္းခ်င္းနယ္ေျမကိစၥေတြ၊ဘာသာေရးအေရၿခံဳလာတဲ့အစိုးရနည္းပရိယာယ္ေတြ၊ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္က ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ မဆလ အစိုးရတို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့ အႏွစ္သာရေတြ ၊ ႏိုင္ငံ သားျဖစ္မႈဥပေဒေတြ၊မြတ္စလင္ဗမာပဋိပကၡမ်ားစတာေတြအားလံုးအမ်ိဳးသားေရးစနက္မွ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းသာျဖစ္တယ္။ စစ္အစိုးရရဲ႕ အျမတ္ထုတ္မႈေအာက္မွာ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ တယ္။ ေတာ္လွန္သူဘက္မွလည္း အျမင္ က်ဥ္းမႈတို႔မွေပၚေပါက္လာခဲ့ရျခင္းျဖစ္တယ္။
          ဓနရွင္ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ဟာ အမ်ိဳးသားေရးက အရင္က်သေယာင္ ေျပာဆိုလာၾကတယ္။ အမွန္အ တိုင္းက လူတန္းစား တိုက္ပြဲကသာ အရင္ေပၚၿပီး အမ်ိဳးသားေရးက ေနာက္မွ ေပၚလာျခင္းသာျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳး သားေရး တိုက္ပြဲမဆိုထားနဲ႔ မိသားစုအတြင္း တိုက္ပြဲဆိုတာေတာင္ လူတန္းစားရုပ္ဘ၀ရဲ႕ အရိပ္ ပါစၿမဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီအျဖစ္ကို မျမင္ရင္ မျမင္တဲ့ သူဟာ ေတာ္လွန္ေရးကို ေအာင္ပြဲရတဲ့ အထိ ဆင္ႏြဲႏိုင္ မွာ မဟုတ္ ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အမ်ိဳးသားေရးနဲ႔ အတန္းအစားအေရး ဆက္စပ္ၿပီး မေပါင္းစည္းႏိုင္ တာေၾကာင့္ ျဖစ္ တယ္။
          ဓနရွင္ႏိုင္ငံေရးသမားတိုင္းဟာ ဘာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရးကို ထိပ္တန္းတင္ၿပီး ေျပာေနရပါသလဲ ။? ျပည္သူလူထုဆင္းရဲသားမ်ားက သူတို႔ (ဓနရွင္လူတန္းစား) ရဲ႕ အခြင့္ထူးခံမႈကို မျမင္ ေစႏိုင္ဖို႔၊ သူတို႔အုပ္စားတဲ့ နယ္ေျမအတြင္း စားက်က္လုဘက္တို႔ ၀င္မလာႏိုင္ေစဖို႔ အမ်ိဳးသား အရည္ၿခံဳၿပီး ကာကြယ္ထားတာ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ယူတဲ့ အျမတ္ဟာ သူတကာေတြထက္ပိုမ်ားတာကို သိမသြားေစ လိုလို႔ ျဖစ္တယ္။တနည္းေျပာရရင္လူတန္းစားတိုက္ပြဲေပၚလာမွာကိုမလိုလား၊ ေၾကာက္ရြံ႕တာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။
          လြန္ခဲ့တဲ့ဓနရွင္ပါလီမံေခတ္ကလည္း လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရး ဥပေဒျပဳလုပ္ခါ ဆင္းရဲသား လယ္သမားမ်ားကို မက္လံုးေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဓနရွင္ အစိုးရဟာ လယ္သမားနဲ႕ အလုပ္သမားတို႔ လူတန္း စားအခြင့္အေရးတိုက္ပြဲ ဆက္မိမွာစိုးလို႔ ဥပေဒကို စာရြက္ထဲမွာသာ မသိမသာ ၀ွက္ထားခဲ့ၾကတယ္။ အဂၤ လိပ္ေခတ္က အေၾကာင္းေတြ ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း အမ်ိဳးသားစိတ္ႏိုးၾကားလာပံုကို ေတြ႕ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ အႏွစ္သာရက်က်တိုက္ပြဲမ၀င္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ေနာက္ပိုင္းမွအတန္းအစားအျမင္ရွိသူေတြတက္ေခါင္းေဆာင္ေတာ့မွ လက္နက္ကိုင္လႈပ္ရွားမႈေတြ အလွ်ိဴအလွိ်ဳ ေပၚလာခဲ့ၾကရေတာ့တယ္။
          အမ်ိဳးသားေရးသက္သက္ထဲမွာ အဂၤလိပ္က ေသြးခြဲနည္းေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ၊ ကိုယ့္အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ထူးျခားမႈေတြကိုသာ ျမင္တတ္တဲ့ အမ်ိဳးသားေရးသက္သက္သမားေတြဟာ ျပႆနာေတြရဲ႕ အရင္းအျမစ္ ကို မျမင္ဘဲ အုပ္စိုးခံအခ်င္းခ်င္း အဓိကရုဏ္းေတြ၊ ပဋိပကၡေတြက ပိုမ်ားေနေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ဘဲ ကုလား- ဗမာအဓိကရုဏ္းေတြ၊ ဆရာစံနဲ႔ အမ်ိဳးသား အျမင္ သက္သက္လႈပ္ရွားမႈ၊ ကရင္ - ဗမာအဓိ ကရုဏ္း၊ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ ဓနရွင္အစိုးရ ေပါင္းစည္းမႈ ေတြဟာ သိသာတဲ့ သာဓကေတြဘဲ။
          ဒါေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မျမင္ခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုဆင္ႏြဲေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးကို အရွိန္ျပင္းျပင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ အေကာင္အထည္ေဖၚဖို႔ ခက္လိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ အမ်ိဳးသားေရးကို စြတ္မွိတ္ေအာ္ေနၿပီး သ မိုင္းလက္ေတြ႕အေျခအေနမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္၊ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာကိုမသိရင္ရန္သူမိတ္ေေဆြ လြဲၿပီး ျပႆနာေတြဟာ ရႈပ္သထက္ရႈပ္လာမွာပါဘဲ။         ယေန႔အမ်ိဳးသားေရးကဘယ္ေလာက္အရာေရာက္ေနသလဲ။?သိပ္အရာမေရာက္တာဘာေၾကာင့္လဲ။? အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစည္းလုပ္ကိုင္ေရးမွာ အေႏွာက္အယွက္က အက်ိဳးထက္ပိုမ်ား ေနလို႔ အဖိႏွိပ္ခံ လူတန္းစား စိတ္ဓါတ္ခ်ိဳ႕ယြင္းေနလို႔ဘဲ။
          အမ်ိဳးသားေရးတိုက္ပြဲဟာ လူတန္းစားတိုက္ပြဲရဲ႕ အသြင္တရပ္သာျဖစ္တယ္။လူခ်င္းမတူလို႔ တိုက္ၾက တာ မဟုတ္၊အခြင့္အေရး မတူလို႔ တိုက္ၾကတာျဖစ္တယ္။ အခြင့္အေရးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားဘဲ ျဖစ္တယ္။ အခြင့္အေရးကို ေဒသနဲ႔ သ႑ာန္မတူကြဲတဲ့ အေပၚ အေျခတည္ျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသား ေရး ေပၚလာျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ အခြင့္အေရးတူညီစြာ ခံစားႏိုင္ၿပီး လူတန္းစားအျမင္သာရွိပါက ဤျပႆ နာေပၚလာစရာ အေၾကာင္း မရွိပါဘူး။
          အမ်ိဳးသားအခြင့္အေရးေတြကိုဘဲနားလည္ သေဘာေပါက္ သူေတြအတြက္ အမ်ိဳးသားေရးလုပ္တာကို ဘာမွ တားဆီးစရာမလိုဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူဦးတည္ခ်က္မလႊဲေစဖို႔၊လြန္ခဲ့တဲ့နာက်ည္း စရာေကာင္းတဲ့လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡေတြမ်ိဳးထပ္မေပၚေပါက္ေစဖို႔အတြက္လူတန္းစားအျမင္နဲ႔ ေဘာင္ကြပ္ထားသင့္တယ္။
          ဒီေနရာမွာ အမ်ိဳးသားေရးအလံကို စြန္႔ပစ္ရမလားလို႔ ေမးၾကမယ္။မစြန္႔ပစ္ရပါဘူး။ အမ်ိဳးသားေရး တိုက္ပြဲစဥ္ထဲမွာဘဲရန္သူအျမတ္ထုတ္မႈကို ေရွာင္ႏိုင္ဖို႔လူမ်ိဳးခ်င္းေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္မႈနားလည္သေဘာ ေပါက္ ဖို႔ အတြက္ အဖိႏွိပ္ခံ လူတန္းစားအျမင္ကို ေရာစပ္ဖို႔သာလိုပါတယ္။
          အတန္းအစားအေရးဟာ အမ်ိဳးသားေရးကို မထိခိုက္ယံုသာမက အဖိႏွိပ္ခံ အမ်ိဳးသား အနည္းစုတို႔ အတြက္ ပိုၿပီးအေထာက္အကူျပဳၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ေစတယ္။ လူနည္းစုရဲ႕ အမ်ိဳးသားေရးသက္သက္ဟာ လူမ်ားစုအ မ်ိဳးသားေရးကို ရင္ဆိုင္ရာမွာ အင္အားခ်ိနဲ႕ စရာအေၾကာင္းေတာင္ရွိေနပါေသးတယ္။
          မဆလအစိုးရလို ျပည္ေထာင္စုတ၀ွမ္းမွာ အရင္းျမဳပ္ထားတဲ့ ဖိႏွိပ္သူကို ေနရာတခုထည္းက ခုခံ တာထက္ ေနရာအႏွံ႔ သူ႕အရင္းအျဖစ္တည္ရွိရာ ေနရာတိုင္းမွာ ပယ္ႏုပ္ ျဖတ္ေထာက္ႏိုင္ေအာင္ တိုက္ပြဲ ၀င္ရ မွာဘဲ။ဒီေတာ့ ေဒသသက္သက္ လူမ်ိဳးေရးသက္သက္ကို မေက်ာ္လႊားလို႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။
          အမ်ိဳးသားေရးရဲ႕ အာသာခ်က္ကို သိထားသလို အားနည္းခ်က္ကိုလည္း အေလးအနက္သိထားဖို႔လို လိုပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္စစ္အစိုးရကို ပယ္လွန္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။         
          ဗမာျဖစ္တဲ့ လူကလည္း တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အမ်ိဳးသားေရးေတြ ထိခိုက္နစ္မာမႈေတြကို သိရွိၿပီး လံုး၀အသိအမွတ္ျပဳရမယ္။ လူမ်ိဳးတိုင္းလူမ်ိဳးတိုင္းဟာ တျခားလူမ်ိဳးအေပၚစာနာေထာက္ထားတဲ့ အျမင္ ၊ အဖိႏွိပ္ခံ လူတန္းစား အျမင္နဲ႔ၾကည့္မွ စည္းလံုးညီညြတ္ႏိုင္မယ္၊ စုစည္းႏိုင္အယ္။
          ဗမာတဦးအေနနဲ႔ ဒီဗမာစစ္အစိုးရကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔ဆိုရင္ အမ်ိဳးသားအျမင္သက္သက္နဲ႔သာၾကည့္ၿပီး တိုက္လို႔ ဘယ္လိုမွ မရႏိုင္ပါဘူး။ လူတန္းစားအျမင္နဲ႕ ဘဲ တိုက္လို႔ရမယ္။ ဒါဟာပကတိအေျခအေနက ထင္ ဟတ္တဲ့ အခ်က္ဘဲ။
          ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္(ပါတီ)ကိုဆန္႔က်င္ရင္းက ကြန္ျမဴနစ္ေသြးလန္႔မႈနဲ႔ အတန္းအစားအေၾကာင္းကို မရွင္း၀ံံ့ရင္ ကေတာင္းက်ိဳက္တျခား ဖင္တျခားျဖစ္ေနေတာ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္စစ္ အာ ဏာရွင္ အစိုးရ ကို တိုက္ဖ်က္ရာမွာ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး အျမင္နဲ႕ မေရာေထြးသင့္ဘူး။
          ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္(ပါတီ)ကို ဆန္႔က်င္ရင္းနဲ႔ လူတန္းစား အေတြးအေခၚရွိသူေတြအားလံုးကို သိမ္းက်ံဳး ဆန္႕က်င္တာလည္း မမွန္ဘူး။ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ တေျပးထည္း မညီတဲ့ ျပည္ေထာင္စုထဲမွာ အတန္း အစား အျမင္သက္သက္၊ အမ်ိဳးသားအျမင္သက္သက္နဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္လို႔မရဘဲ အမ်ိဳးသားေရး နဲ႔ အတန္စားေရး ကို ႏွီႏႊယ္ၿပီးလုပ္ကိုင္မွသာျဖစ္ႏိုင္မယ္။ လုပ္ရမည့္လုပ္ငန္းမွာ အမ်ိဳးသားေရးကတဖက္ အဖိ ႏွိပ္ ခံ လူတန္းစား စိတ္ဓါတ္ကတဖက္ ရွိရမယ္။ ဒါကိုတဖက္ထည္းလုပ္ရင္မွားတယ္။ ေယဘုယ်အေျခ အေနနဲ႔သီးျခားအ ေျခအ ေနကိုဆက္စပ္မျမင္သူ၊ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္(ပါတီ)နဲ႔သီးျခားအေျခအေနကို ေယဘုယ် အေျခအေနနဲ႔ဆက္စပ္မျမင္သူ၊လူမ်ိဳးစုေတြေၾကာင့္ယေန႔ဗမာျပည္ေတာ္လွန္ေရးဟာ ေႏွာင့္ေႏွးေနမွာဘဲ။          မဆလလုပ္၀ါးႀကီးအုပ္စစ္အာဏာရွင္အစိုးရကိုဆန္႔က်င္တဲ့ဗမာေတြအေနနဲ႔လူတန္းစားအေရးကို ျပတ္ျပတ္ထင္ထင္သိရမယ္။ အမ်ိဳးသားဟန္နဲ႕ ေပါင္းစပ္ႏိုင္ေအာင္ ထိုးထြင္းသိျမင္ၾကရမယ္။အေျခအေနနဲ႔ ခြင္က်မည့္ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ဆက္စပ္က်င့္သံုးႏိုင္ေအာင္အားထုတ္ၾကရမယ္။တရားေသဆန္ဆန္စာအုပ္ႀကီးအတိုင္းလုပ္ေနရင္ေတာ့ ေရွးေရွးက လူေတြလို အရံႈးသံသရာထဲက ထြက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌါန္းခြင့္ကို ေလးစားပါ။ေပါင္းစည္းေရးခြဲထြက္ေရးကိစၥဟာတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္ေစဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရမယ္။ အတားအဆီးအပိတ္အပင္ မရွိေစသင့္ဘူး။
          အဖိႏွိပ္ခံ အမ်ိဳးသား၊ အဖိႏွိပ္ခံလူတန္းစားတို႔ရဲ႕ ေသြးစည္းျခင္းကို ထိခိုက္ေစမည့္ အျမင္က်ဥ္း အမ်ိဳး သား၀ါဒနဲ႔ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ၊ ၀ါဒၿမိဳေရး၀ါဒ တို႔ကို သတိႀကီးစြာ ထားၿပီး တိုက္ဖ်က္ၾကရမယ္။ ( ဗမာ ေတြရဲ႕)လူတန္းစားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲနဲ႔(တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕)အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲေတြ ထဲမွာ လူတန္းစားအသိက ေနရာတကာမွာ ရွိရမယ္။ လူမ်ိဳးေရးအသိကို ေဒသအေျခအေနအလိုက္သာ ရွိေစရမယ္။
          ၿပီးခဲ့တဲ့ ကာလက လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡေတြကို မေမ့ၾကနဲ႔။ စစ္အစိုးရရဲ႕ လူမ်ိဳးေရး ေသြးခြဲ အျမတ္ထုတ္ တတ္ပံုကို မ်က္ေျခမျပတ္ၾကနဲ႔။ ေတာ္လွန္ေရးဦးတည္ရာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္စစ္အာဏာရွင္ တိုက္ဖ်က္ေရး ၊ ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲစဥ္ကို အျခားအျခားေသာ အျမင္တို႔နဲ႔ မရႈပ္ေထြးေစနဲ႔။
          ေတာ္လွန္ေရးဟာခက္ခဲတယ္။ ဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကီးမားစြာေသာသတိမ်ား၊ ရိုးသားမြန္ျမတ္ ေသာ သေဘာထားမ်ား ၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ျမတ္ႏိုးတဲ့ စိတ္ဓါတ္မ်ားနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရး တိုက္ပြဲစဥ္အဆင့္ ဆင့္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚၾကပါက ေအာင္ပြဲဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ထဲကဘယ္မွေျပး လြတ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္။
          အေခ်ာင္သမား၀ါဒကို တိုက္ဖ်က္ၾက။
          ေတာ္လွန္ေရး မုခ်ေအာင္ရမယ္။

ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး။
စက္တင္ဘာ ၁၅ ၊ ၁၉၈၃။

0 comments: