ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Sunday, August 7, 2011

ေဒၚစု၏ အိပ္ဖြင့္ေပးစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြၽန္ေတာ့္ အျမင္

ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ေဒၚစုက ဦးသိန္းစိန္အပါအ၀င္ KIO, KNU, NMSP, SSA သို႔ ေပးသည့္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ သည္ “တိုင္းရင္းသား အားလံုး အက်ိဳးစီးပြါးကို ရွးရႈ၍ ” ဟုဆိုထားေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ား စုဖြဲ႔ထားသည့္ NDF,UNFC တို႔ကို မ်က္ကြယ္ ျပဳလိုက္သလို၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ႏွင့္ လက္နက္မကိုင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ တပ္ေပါင္းစုႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ NCUB, DAB ႏွင့္ လက္ေတြ႕တိုက္ပြဲ၀င္ေနေသာ KNPP,DKBA အဖြဲ႕တို႔ကိုပါ အသိအမွတ္မျပဳရာ က်ေနသည္။ တပ္ေပါင္းစုကို ခြဲဖ်က္ျခင္း သည္ စစ္အာဏာရွင္တို႔ တေလွ်ာက္လံုး က်င္းသံုးခဲ့သည့္ ပရိယာယ္ပင္ျဖစ္ရာ ေဒၚစုအေနျဖင့္ ထိုေထာင္ေခ်ာက္ကို သတိမူမိေစခ်င္ပါသည္။

ယေန႔ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡသည္ စစ္အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစုႏွင့္ သူ႔လက္ပါး ေစ လက္ေ၀ခံမ်ားက တဖက္၊ စစ္သားမ်ား၊ တိုင္ရင္သားမ်ား လယ္သမားအလုပ္သမားမ်ား၊ အမႈထမ္းအရာထမ္း၊ လက္လုပ္လက္စားမ်ားအပါအ၀င္ ဧရာမ ျပည္သူလူထုႀကီး တဖက္ ျဖစ္ေနေသာ ပဋိပကၡ ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္တို႔က ဖိႏွိပ္သူျဖစ္ၿပီး ဧရာမ လူထုႀကီးက အဖိႏွိပ္ခံျဖစ္ေနရသည္။ စစ္အာဏာရွင္တို႔ ရွိေနသမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္၎၊ ဒီမိုကေရစီေသာ္၎ ရွင္သန္ႏိုင္မည္ မဟုတ္သလို ျပည္သူေတြဘ၀ မည္သို႔မွ် လံုၿခံဳမႈႏွင့္ သာယာ ၀ေပ်ာမႈ မရွိႏိုင္ပါ။ျပည္သူလူထုႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ အက်ိဳးစီးပြါးခ်င္း ဆန္႔က်င္ ဘက္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ စိတ္ေစတနာအရမဟုတ္ အက်ိဳးစီးပြါး ေၾကာင့္ျဖစ္ေနရပါသည္။ ျခင္သည္လူကို ကိုက္မွသာ အသက္ရွင္ႏိုင္သည့္ ပံုမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ျခင္ကို ရိုက္သတ္မလား အကိုက္ခံမလားသာရွိသည္။ ေသြးတ၀က္ဘဲ စုတ္ပါလို႔ ျခင္ကိုေျပာ မရပါ၊ သူတို႔က လူ႔ေသြးနဲ႔ အသက္ရွင္တဲ့ သတၱ၀ါ ျဖစ္ေနလို႔ပါ။ ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘက္ေရြးရမွာသာျဖစ္ပါတယ္။ မတရားဖိႏွိပ္သူႏွင့္ တရာသျဖင့္ေတာ္လွန္သူ အဖိႏွိပ္ခံ တို႔ကို တန္းတူထားသတ္မွတ္ျခင္းသည္ တရားမွ်တသည္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။

တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ တကယ္ေျဖရွင္းလိုေသာ ေစတနာအမွန္ ရွိပါက တျပည္ လံုး အတိုင္းအတာေဆာင္ေသာ အပစ္ရပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းးသား အား လံုး လႊတ္ ေပးျခင္း ပါတီေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာကြန္ဖရင့္ေခၚယူႏိုင္ေရးအတြက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးျခင္း၊ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေပးျခင္း၊လြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းျခင္း၊ ပါတီေပါင္းစံု ပါ၀င္သာ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းသည့္ ကြန္ဖရင့္မွ တိုင္းျပည္၏အနာ ဂါတ္ကို အမ်ား သေဘာႏွင့္ ပံုေဖၚျခင္း တို႕ကိုလုပ္ရ ပါလိမ့္ မည္။ သို႔မွသာတကယ့္ေဆြေႏြး အေျဖရွာျခင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ဤသို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမရွိဘဲ အာမခံခ်က္မရွိသည့္အေျခအေနေအာက္ တြင္ စစ္မွန္ေသာ ေအးခ်မ္းသာယာသည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ရန္မွာစိတ္ကူးယဥ္ရာက်ၿပီး စစ္ အာ ဏာရွင္တို႕ ၏ လွည့္စားမႈသံသရာတြင္ မ်ိဳးဆက္တဆက္ၿပီးတဆက္ ခံၾကရပါလိမ့္ မည္။ ျပည္တြင္း စစ္မီးေတာက္သည္ အႀကီးႏွင့္ အငယ္သာကြာမည္ စစ္အာဏာရွင္တို႕ ႀကီးစိုးေနသ၍ ေတာ္လွန္စစ္ကား ရွိၿမဲရွိေနမည္သာ ျဖစ္ေတာ့သည္။

မတရားမႈကိုတြန္းလွန္ျခင္းသည္ လူသားေတြရဲ႕ သဘာ၀ျဖစ္ပါသည္။

ေတာ္လွန္စစ္ကို ဆင္ႏြဲျခင္းျဖင့္ မတရားမႈကို တြန္းလွန္ၾက။

လယ္ယာနဲ႕ သင့္ျမတ္သည့္လုပ္ခလစာသည္ ျပည္သူအတြက္ျဖစ္ရမည္။

ဦးေအးေဆာင္

၅၊ ၈၊ ၂၀၁၁။

( မွတ္ခ်က္ ဒီစာကို အခ်ိန္မွီ ေရးခဲ့ေပမဲ့ အောကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အခုမွ ထုတ္လိုက္ရပါတယ္။)

0 comments: