ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Sunday, April 11, 2010

အနီးဆံုးဆိုက္မၫ့္ ဘူတာဟာ အရင္းရွင္ စံနစ္ဘူတာပါ

ေတာ္လွန္ေရးဟာ ရထားႀကီးတစ္ိီးလို သြားေနရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕က ေနာက္ ဆိုက္ရမၫ့္ ဘူတာဟာ အရင္းရွင္ စံနစ္ဘူတာသာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက အခုသန္းေရႊတို႕လုပ္ေနတာက အရင္းရွင္ စံနစ္မဟုတ္ဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ထိပ္တံုးေတြ လကိထိပ္ေတြ ခတ္ထားတဲ့ လက္၀ါးႀကီးအုပ္စစ္ပေဒသရာဇ္ စံနစ္မွ် သာျဖစ္တယ္။ေရြးေကာက္ပြဲက ဟန္ျပသာျဖစ္တယ္။ ဒီစစ္အာဏာရရွင္ စနစ္ကိုေက်ာ္ျဖတ္ ဖို႕ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကရတာျဖစ္တယ္။
သန္းေရႊ စစ္ပေဒသရာဇ္ဟာ ေျမယာကို အေျခခံၿပီး အုပ္စိုးေေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ဘဲ လယ္ယာေတြ၊ ၿခံေျမေတြ၊ ေျမယာေတြကို သူတို႕သိမ္းခ်င္သလို သိမ္းၾက တယ္။ႏိုင္ငံေတာ္ အမည္ခံ စစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႕ သူ႕ လက္ပါေစ၊ လက္ေ၀ခံေတြဘဲ ပိုင္တယ္။ တျခား ဘယ္သူမွ ေျမယာမပိုင္ၾကဘူး၊ လယ္သမားေတြလဲ လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ သာရွိတယ္။ လယ္မပိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္ေတြက သူတို႕ စိုက္ခိုင္းတာ မစိုက္ရင္၊ သူတို႕နဲ႕ မတဲ့ ရင္ ေျမသိမ္းတာကို လက္နက္လိုလုပ္ေနတာပါ။ ေျမ.ာအားလံု သည္ ႏိုင္ငံေတာ္က ပိုင္သည္ လို႕ ေန၀င္း စစ္အာဏာရွင္ ၇၄ ဥပေဒအတိုင္း ေျမယာအေပၚ အေျခခံၿပီးး အုပ္စိုးေနတာပါ။
ေျမရွင္ စစ္ပေဒသရာဇ္ ေတြဟာ ဓနရွင္ေတြ ေခါင္းေထာင္လာမွာကို စိုးရိမ္ပါတယ္။ သူတို႕စားခြက္ကိုလုမွာ စိုးလို႕။ ဒီေတာ့ လက္နက္ေရာ ေျမယာပါခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ စစ္ပေဒ သရာဇ္က လိုက္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေတာ့ စက္ရံုႀကီး ၊အလုပ္ႀကိီး။ က်ယ္ျပန္႕တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ မျဖစ္ ထြန္းႏိုင္ေတာ့ပါ။ အခုလုပ္ေနတာေတြက စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ လက္ပါးေစ လက္ေ၀ ခံ အသိုင္းအ၀ိုင္းက လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ဗိုလ္က် အျမတ္ထုတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြပါဘဲ။
လက္ကိုင္ဖံုး ေရာင္း၀ယ္ေရး။ အသံုးျပဳေရး ။လုပ္ငန္းဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႕ သူ႕လက္ပါေစ၊ လက္ေ၀ခံေတြ ရိုက္စားလုပ္တဲ့ အလုပ္မွန္း သိသာလြန္းတဲ့ ဥပမာ တခုပါ ဘဲ။ ထိုင္းမွာ လက္ကိုင္ဖံုးဟာ သူေတာင္းစားေတာင္ ေဖၚေဖၚသီသီသံုးႏိုင္ပါတယ္။ စစ္ပေဒသရာဇ္ေတြဟာ ဓနရွင္ စံနစ္ထြန္းကားလာမွာကိုလဲ တားဆီးထားတာပါ။
သူတို႕ဟာ ျပည္သူေတြ ဓနရွင္ ကေနအရင္းရွင္ စံနစ္ တက္လာရင္။ ျပည္သူ ေတြစီးပြါးေရး အဆင္ေျပလာရင္ သူတို႕စစ္တပ္ဟာ စစ္သားမေျပာနဲ႕ အရာရွိေတာင္ က်န္ မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ သူတို႕ ဟာ ဓနရွင္ အရင္းရွင္ စံနစ္ကို သူတို႕ အက်ိဳးစီးပြါးအရ ႏွိပ္ကြပ္ေနေတာ့ ျပည္သူေတြ ဘယ္လိုမွ် ဆင္းရဲတြင္းက မတက္ႏိုင္ဘူး။ စစ္ဏာဏာရွင္ အက်ိဳး စီးပြါးနဲ႕ ျပည္သူေတြ အက်ိဳးစီးပြါး တိုက္ရိုက္ဆန္႕က်င္ေနေတာ့တယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႕ လုပ္ရမွာက စစ္ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမွာ ။ ဘယ္လို ဖ်က္သိမ္းရမလဲ။ လယ္ေျမေတြကို လယ္လုပ္တဲ့ လယ္သမားေတြကို အပိုင္ေပးရမယ္။ သူတို႕ ဘာသာ စိုက္ခ်င္တာစိုက္ ေရာင္းခ်င္တာေရာင္း။ ဓနရွင္ေတြ ရဲ႕ ပုဂၢလိက ပိုင္ခြင့္ ကို အသိအမွတ္ျပဳရမယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ ကုန္သြယ္ခြင့္ ရွိရမယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ သတင္းေလာက ရွိရမယ္။ ပါတီေထာင္စည္းရံုးခြင့္ေတြရွိရမယ္။ ဒါမွသာ ျပည္သူေတြ ဓနရွင္ အရင္းရွွင္ ဒီမိုကေရစီ ကို ခံစားႏိုင္ၾကမယ္။ႀကီးပြါးလာမယ္။ ဒါေတြက ဓနရွင္ အရင္းရွင္ ဒီမိုကေရစိ အခြင့္ အေရးေတြေပါ့။ စစ္ပေဒသရာဇ္ စံနစ္နဲ႕က ေျဗာင္းျပန္။
ဒါေတြက အခုမရွိေသးဘူး ဒီေတာ့ စစ္ပေဒသရာဇ္ အာဏာရွင္ေတြကို ျဖဳတ္ခ်မွ ရမွာ။ စစ္ပေဒသရာဇ္ အာဏာရွင္စနစ္ကို အရင္းရွင္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္နဲ႕ တိုက္ရမယ္။ ဒီေတာ့ “ အရင္းရွင္ ဒီမိုကေရစီ ” ဆိုတာကို အေလးအနက္ထား စဥ္းစားလုပ္ကိုင္ရ ေတာ ့ မယ္။
ဒီေနရာမွာေတာ့ သမိုင္းကို ေလ့လာရေတာ့မယ္။ ဘယ္သမိုင္းမွာ ၾကၫ့္ၾကၫ့္ ေက်းကြၽန္စံနစ္က ေျမရွင္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ေရာက္ဖို႕၊ ေျမရွင္ ေတြက ေတာ္လွန္ တာမဟုတ္ဘဲ ေက်းကြၽန္ေတြက ေတာ္လွန္ရတယ္။ ေျမရွင္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္က အရင္းရွင္ေခတ္ေရာက္ဖို႕ ေျမကြၽန္ေတြက ေတာ္လွန္ရတယ္။ အရင္းရွင္ေခတ္က ဆိုရွယ္ လစ္ ဆိုတဲ့ ေခတ္ေရာက္ဖို႕ အရင္းရွင္ေတြက မလုပ္ဘူး အလုပ္သမာဒေတြက လုပ္ရ တယ္။
အခုလဲ စစ္ပေဒသရာဖ္ေခတ္က အရင္းရွင္ေခတ္ေရာက္ဖို႕ ေျမကြၽန္နဲ႕တူတဲ့ လယ္ သမားေတြ၊ အလုပ္သမားေတြ လူဆင္းရဲ ပစၥည္းမဲ့ေတြက ေတာ္လွန္ရမွာ။ ဒီေတာ့ ဓနရွင္ ေတြ မပါရဘူးလားလို႕ ေမးရင္ ပါရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေခါင္းေဆာင္ခန္းမွာ မထားရဘူး။ဘာ ျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ သူတို႕ က ကိုယ္က်ိဳးၾကၫ့္လြန္းေတာ့ ေတာ္လွန္ေရး၊ အမ်ားအေရးကို ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ခုတံုးလုပ္သြားတတ္လို႕႔ပါ။ ေယဘုယ် သေဘာထားျဖစ္ပါတယ္။ သီီး ျခား ထူျခားခ်က္ေတြလဲ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ တိုးတက္တဲ့ ပညာတတ္ေတြ ။ဆင္းရဲသားေတြကို စာနာတဲ့ ဓနရွင္ေတြလဲ ရွိႏိုင္တယ္။ဒါေပမဲ့ နည္းမယ္။
ဒီေန႕ စစ္ပေဒသရာဇ္ သန္းေရႊ တို႕စုကို ဆန္႕က်င္ေရးမွာ ဓနရွင္ ဓအရင္းရွင္ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူအားလံုးပါလာမယ္။ နအဖ လက္ပါးေစလက္ေ၀ခံ ေတြက လြဲလို႕ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရာင္း၀ယ္ ခ်င္တဲ့ ဓနရွင္ အႀကီးအေသးေတြ။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခ်င္တဲ့ လယ္သမားေတြ။ အခြင့္အေရးဆံုးရႈံးေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြ။ ဖိႏွိပ္ေသြးးစုတ္ခံေနရတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ၊ စာေရးစာခ်ီေတြ၊ အခြင့္အလမ္းမဲ့ေနတဲ့ ဆင္းရဲသားေတြဟာ ဒိ စစ္ပေဒ သရာဇ္ဆန္႕က်င္ေရး ဒီမိုကေရစီေေရးတိုက္ပြဲမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ပါ၀င္ လာမယ္။ စစ္ အာဏာရွင္ ေျမရွင္ ပေဒသရာဇ္ စံနစ္ကို မီးရႈိ႕ ျပာခ်ၾကလိမ့္မယ္။
ေတာ္လွန္ေရးကို ပီပီျပင္ျပင္လုပ္ ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္ကို မယိမ္းမယိုင္ ခိုင္ခိုင္ ၿမဲၿမဲ တိုက္ပြဲ၀င္ သြာားရင္ ျပည္သူေတြရဲဲ႕ေအာင္ပြဲဟာ မေ၀းေတာ့ဘဲ။ ျမန္မာျပည္သစ္ကို တည္ ေေဆာက္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
အဖိႏွိပ္ခံတို႕ ညီၫြတ္ၾက။
ဘံုရန္သူကို ၀ိုင္းတိုက္ၾက။
စစ္အာဏာရွင္ မုခ် က်ဆံုးရမယ္။

ဦိးေအးေဆာင္
ဧၿပီ ၇ ၊ ၂၀၁၀။


0 comments: