ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Wednesday, April 9, 2008

ဒီေန႕ႏိုင္ငံေရးသည္ အင္အားႏိုင္ငံေရးျဖစ္သည္

ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးသည္ အင္အားႏိုင္ငံေရးသာ ျဖစ္သည္။ သို႕ဆိုရျခင္းမွာ “မဲ” ႏိုင္ငံေရး။ “ပါလီမန္” ႏိုင္ငံေရး “ဥပေဒ” ႏိုင္ငံ ေရး “အမ်ိဳးသား” ႏိုင္ငံေရးမဟုတ္ဘဲ၊ “အင္အား” ႏိုင္ငံေရး အျဖစ္လက္ေတြ႕ ဘ၀အျဖစ္ အပ်က္မ်ားက ျပဌါန္း လိုက္ေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕ ျပဌါန္းသူမွာ တျခားသူမ်ား မဟုတ္ စစ္တပ္အင္အားျဖင့္ ၆၂ ခုမွစ၍ အရပ္သား အစိုးရ လက္ထဲမွ အာဏာသိမ္းယူခဲ့ေသာ စစ္အာဏာ႐ွင္ မ်ားသာျဖစ္သည္၊ သူတို႕ အင္အားသံုးအႏိုင္က်င့္ မႈမ်ားက ဤသို႕ေသာ အဓိၶပါယ္ကို ထင္ထင္႐ွားျပေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ဤသို႕ ျပသေနသည့္တိုင္ တခ်ိဳ႕ေသာ သူတို႕သည္ သူတို႕ သန္ရာသန္ရာ ဆဲြ၍ တျခားအေၾကာင္းအရာ တို႕ အေပၚ အာ႐ံုစိုက္ စဥ္းစားေနၾကေပ ေသးသည္။ သူတို႕သည္ သူတို႕ကိုယ္သူတို႕ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ ေသာသူမ်ားအျဖစ္ ထင္ေနၾကသလား မေျပာတတ္ေပ၊
“အင္အား” ႏိုင္ငံေရးကို ယခုႀကီးစိုးေနေသာ စစ္အာဏာ႐ွင္ သန္းေ႐ႊ ေအာင္ေသာင္းဂိုဏ္း ကေဖၚလွစ္ျပသလိုက္ ျခင္း အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ဘက္က ႏိုင္ငံေရးအရျမတ္သည္ကို သူတို႕မျမင္ၾကေပ။ သူတို႕သည္ စစ္တပ္သည္သာေလာက ၌ အင္အားအႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္ဟု ထင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ႂကြက္တို႕သည္ေၾကာင္ကိုအထင္ႀကီး သကဲ့သို႕ျဖစ္ေနၾကသည္။ ျပည္သူသည္ႏိုင္ငံ၏ ခြန္အားဟု ေျပာေနၾကေသာ္လည္း တကယ္ယံုၾကည္သူမ်ားမဟုတ္ၾကေပ။ ထိုေၾကာင့္ပင္ စစ္အာဏာ႐ွင္ကို ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ရန္ မည္သို႕မွ် မေတြးတတ္ သူမ်ားျဖစ္ေန ၾကေပသည္။ အေပးအယူ လုပ္ရန္သာ စိတ္ထက္သန္ ေနၾကေပသည္။ “ေစ့စပ္” ပါလို႕ ဘုန္းၾကီးေတြက ေျပာမည္၊ “ေဆြးေႏြးေရးလမ္း မွတပါး တျခားမ႐ွိ” ဟု ဓမၼဆရာက ေျပာသည္။ သူတို႕သည္ ေတာ္လွန္ေရး၏ ျပင္းထန္ရက္စက္မႈကို ခံေနရသည့္တိုင္ သူတို႕၏ တရားေသ က်ေသာ သူေတာ္စဥ္ အက်င့္မွ ႐ုန္းထြက္ရန္ခက္ခဲေနၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သူတို႕သည္ ေလာကႏွင့္ နိဗၺာန္ကိုေရာေထြး စဥ္းစားေနပံုေပါက္ေပသည္၊ ေတာ္လွန္ေရးသည္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းႏွင ့္ဘုရာ႐ွိခိုးေက်ာင္းတို႕မ ွထြက္ေပၚလာရန္ ျဖစ္ႏိုင္ ေခ် မ႐ွိပါ၊ ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ ဆႏၷျပျခင္းကို လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္သာ သေဘာၿပီးျပည္သူမ်ားကေအာင္ပြဲရသည္ အထိ အဆံုးတိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္ သြားရမည္ သာျဖစ္ပါသည္။
“အင္အား” ႏိုင္ငံေရးျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ အင္အားအႀကီးဆံုးေသာ သူကသာႏိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္၊သန္းေ႐ႊ ေအာင္ေသာင္းဂိုဏ္းသည္ ျမန္မာျပည္သူတို႕အထြတ္ အျမတ္ထားေသာ သံဃာ၊ မည္သို႕ေသာ ယုတ္ၾကမ္းမႈကိုမွ် မလုပ္တတ္ေသာ သံဃာတို႕ကို ခုတ္ထစ္သတ္ျဖတ္ျပလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ အေရးပါေသာ သာသနာမဏၰိဳင္ႀကီးသည္ သူတို႕ဘက္၌ ဆံုး႐ံႈသြားခဲ့ေပၿပီ၊ ဥပေဒမဲ့အင္အားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွလည္း အင္အားသံုးရန္အျမင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေပၚလာေနေတာ့သည္။ ဤသည္မွာ အိပ္ေနေသာ ျခေသၤ့ကို ႏိုးထေစသကဲ့သို႕ ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။

ျပည္သူတို႕ကသာ အင္အားကို အျပည့္အ၀ အသံုးခ်ရန္ လိုေနပါေတာ့သည္။ မည္သို႕ေသာ ေခြၽးသိပ္မႈ၊ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈ၊ အေကာက္ႀကံမႈ တို႕ကို နအဖက လုပ္လာသည့္တိုင္ ျပည္သူမ်ားက အေရး မစိုက္ဘဲ“အင္အားသံုး တိုက္ခိုက္ေရး” ဟူေသာလမ္းကိုသာ ခိုင္ခိုင္မာမာေျဖာင့္ ေျဖာင့္တမ္းတမ္း ေလွ်ာက္ပါက စစ္အာဏာ႐ွင္ နအဖသည္ ၿပိဳက်ပ်က္သုန္းသြားခါ ျပည္သူေတြလိုလားေသာ အရပ္သားအစိုးရႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ မုခ်ေပၚလာပါလိမ့္မည္။

ျပည္သူတို႕သည္ စစ္တပ္ထက္အားႀကီးေၾကာင္း အမွန္တရားကိုလည္း ကမၻာတခုလံုးအား ျပသရာေရာက္ ေပလိမ့္မည္၊သို႕ျဖစ္ရန္မွာ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီဆန္႕က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ တိုက္ဖ်က္ေရးကာလ လႈပ္႐ွားမႈ မ်ားမွ နည္းနာမ်ားကိုသံုးရန္ အျပင္ ယေန႕ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အမ်ိဳးသားခ်င္းဖိႏွိပ္သူ စစ္အာဏာ႐ွင္တို႕ကို ဖိႏွိပ္ခံလူတန္း စားစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကိုလိုနီေခတ္လြတ္လပ္ေရးလႈပ္႐ွားမႈႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တိုက္ဖ်က္ေရး ကာလအတိုင္း မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ေလာက္ျဖင့္ မရေတာ့သည္ကို အေသအခ်ာသိေစရပါမည္။ ဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးစံုေသြး စည္းေရးႏွင့္ လူတန္းစားတိုက္ပြဲတို႕ ျပင္းထန္သဲသန္မႈအေၾကာင္းမ်ားကို အေလး အနက္ေလ့လာ က်င့္သံုးရပါလိမ့္မည္၊ ဤေနရာတြင္ အနီေၾကာက္ေရာဂါ ။ အနက္ေၾကာက္ေရာဂါတို႕ ၀င္လာႏိုင္သည္ကိုလည္း သိထားရမည္။ လယ္သမား စကားႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ ခ်ိဳေထာင္၊ ခ်ိဳကုတ္အေရးမႀကီးလွည္းဆြဲႏိုင္ဖို႕သာ အေရးႀကီးသည္ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းစြာသေဘာ ေပါက္သင့္ ပါသည္။
“အင္အား” ႏိုင္ငံေရးကြင္းသည္ ျပည္သူေတြ ႏိုင္မည့္ကြင္း ျဖစ္သည္။ နအဖစစ္အာဏာ႐ွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႕ သည္လက္တ ဆုတ္စာသာ ႐ွိသည္။ သူ႕ေနာက္တြင္ နည္းလမ္းမျမင္၍ ေရာေယာင္လိုက္သူ လက္ပါးေစတခ်ိဳ႕သာ႐ွိသည္။ ဖိႏွိပ္ခံျပည္ သူမ်ား ဘက္တြင္ သာမန္စစ္သားေတြကအစ။ ဓန႐ွင္မ်ား၊ ပညာတတ္မ်ား၊ လက္လုပ္လက္စားမ်ား ၀န္ထမ္း မ်ား၊ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
ဤမွ် အင္အားမ်ားျပားေသာ အင္အားတို႕သည္ အင္အားကို အသံုးခ်လိုက္ပါက စစ္အာဏာ႐ွင္ နအဖ အင္အားကို လံုး၀ ၿဖိဳခ်ဖ်က္ သိမ္းႏိုင္မည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္၊
လူတင့္ ၂၃ ။ ၁၁ ။ ၀၇ ။

0 comments: