ထခ်မွ နအဖ ျပဳတ္မည္။ --- စစ္အာဏာကို ၿပိဳေစလို ဝိုင္းဝန္းၿဖိဳဖ်က္ တစ္ေယာက္တစ္လက္ --- ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ၊ ဝိုင္းေတာ္လွန္ ဧကန္ျပဳတ္က် - နအဖ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လိုလွ်င္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္သို႔ ဝင္ပါ။ ဆက္သြယ္ရန္ P.O Box (168) Mae Ping 50301, Chiang Mai Thailand - Email plfburma@gmail.com

Sunday, June 24, 2007

Editorial

လြတ္ေျမာက္ေရး စာစဥ္ အမွတ္ (၉၇)
ႏိုင္ငံေတာ္မရွိ
နအဖလက္ပါးေစတစုကဟသၤာတရွိအျပစ္မဲ့ျပည္သူႏွစ္ဦးကိုအႏိုင္က်င့္ရိုက္ႏွက္ျခင္း (စာမ်က္ႏွာ - ၃ ) အတြက္ကြ်ႏ္ုပ္တို႕တေတြက ဘယ္လို တုန္႕ျပန္သင့္ သလဲ၊ဆိုတာဟာ ယေန႕စဥ္းစားရမၫ့္ျပႆနာ ျဖစ္လာပါသည္။ ဤလိုအျဖစ္မ်ိဳး ေတြဆက္တိုက္ႀကံဳေတြ႕လာႏိုင္စရာ လည္းရွိပါသည္၊ စစ္အာဏာရွင္ေတြ အာဏာသိမ္းယူၿပီးတဲ့ေနာက္ႏိုင္ငံေတာ ္ဆိုတဲ့စကားလံုးနဲ႕အဓိ ပၸါယ္ဟာ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳသည္၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည္ဟု အဓိပၸါယ္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ျပည္သူကိုဖိႏွိပ္ၫွင္းပန္းတဲ့။ႏွိပ္စက္တဲ့ ယႏၵယားတခုသာျဖစ္ေနေတာ့သည္၊ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုသည္မွာလဲစကားလံုးသာသံုးေနေပမဲ့ အမွန္က ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ မရွိေတာ့ပါ၊ႏိုင္ငံေတာ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနပါၿပီ၊ ယခုကြၽန္ေတာ္တို႕ျပည္သူမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည္မွာ တရားဥပေဒမရွိအစိုးရဟန္ေဆာင္ ထားသၫ့္ နအဖ စစ္အာဏာရွင္
လူဆိုးဂိုဏ္းသာျဖစ္ေပသည္၊ထိုေၾကာင့္ပင္နအဖတို႕သည္ လူဆိုး လူမိုက္တို႕က်င့္စဥ္အတိုင္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္၊ ျပဳမူေနၾကေပေတာ့သည္၊ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခား။ တရားဥပေဒျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကသည္ မဟုတ္ေတာ့ ေပ၊ ထိုေၾကာင့္ကြၽႏ္ုပ္တို႕ျပည္သူတို႕သည္ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ က်ိဳးပမ္းၾက ရေတာ့မည္။ထိုသို႕လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္သူတို႕သည္နအဖတုိက္ဖ်က္ေရးျပည္သူ႕လြတ္ ေျမာက္ေရးအစုအဖြဲ႕တို႕ကိုဖန္တီးရပါလိမ့္မည္။
သဘာ၀အတိုင္းပင္ေျပာင္လုပ္၍မရသည္ ျဖစ္၍လွ်ိဳ႕၀ွက္ဖြဲစည္းၾကရပါမည္၊ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္သူကို ႏွိပ္စက္သၫ့္ မတရား ေသာ နအဖလက္ပါးေစတို႕ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လက္တုန္႕ျပန္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ ပါသည္။လုပ္ငန္းမွာလည္း ေျပာင္ႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္၊ ပစ္မွတ္မွာလၫ္း အရံပစ္မွတ္ႏွင့္ အဓိက ပစ္မွတ္ရွိပါလိမ့္ မည္။ဤသည္ကို ခြဲျခား သိျမင္ခါျပည္သူမ်ားအတြက္ကာကြယ္ရင္းနအဖစစ္အာဏာရွင္ စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရးၿဖိဳခ်ေရးအထိ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။ လူထု၏ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ကို တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္၊ေနာက္ဆံုး၀င္လာသၫ့္ သတင္းအရ ရန္ကုန္တိုင္းရွိ နအဖအထူး ရဲေတြကရပ္ကြက္တခုစီမွ လူ သံုးဦးစုၿပီးသင္တန္းေတြေပးေနတယ္ဟုၾကားရသည္၊ သူတို႕လူေမြးျခင္း ပင္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္၊မည္သို႕ပင္ေမြးပါေစ။ ျပည္သူအေပၚ ေစတနာမမွန္ေသာသူတို႕သည္ မည္သို႕ပင္က်ိဳးပမ္းပါေသာ္လည္း လူထု.ေထာက္ခံမွဳကို မရေသာေၾကာင့္ မည္သို႕မွ ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ ေခ်၊က်ဆံုးရမည္သာျဖစ္သည္၊ နအဖ၏ၿခိမ္းေျခာက္မွဳ၊ သပ္လွ်ိဳမွဳတို႕ရွိလာနိုင္သည္။ဤ သည္မွာ နအဖႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ျပည္သူတို႕အားၿပိဳင္ရမၫ့္ ကြင္းသာျဖစ္ေပ ေတာ့သည္။ဤေနရာတြင္ျပည္သူတို႕ သည္ မည္သၫ့္အာဏာရွင္ကိုမဆိုတိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေၾကာင္း သမိုင္းအဆက္ ဆက္ ကျပသခဲ့ သၫ့္အတိုင္း ဆက္လက္ျပသရန္သာရွိပါသည္။ ဤသို႕လွဳပ္ရွားမွဳအတြက္အေသးစိပ္သိလို ပါက ဤ လြတ္ေျမာက္ေရး စာစဥ္မွတဆင့္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးသို႕ဆက္သြယ္ စံုစမ္း ႏိုင္ပါတယ္၊
အယ္ဒီတာ ၂၆ ။ ၄ ။ ၀၇ ၊

0 comments: